فا

ارمنیان اصفهان و جنوب کشور

یکشنبه, 08 مرداد 1396 14:46

دیدار با مسئولین روابط بین الملل و دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

هدف اصلی این دیدار بررسی راه های همکاری بین خلیفه گری و تریبون زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه دولتی اصفهان به ویژه تکمیل کادر استادان این گروه در سال آتی بود، که در این راستا با تریبون ایرانشناسی دانشکده شرق شناسی و دانشکده ادبیات دانشگاه دولتی ایروان در رابطه با بکارگیری دانشجویان دکتری یا دعوت از استادان مهمان از آن دانشگاه توافقاتی حاصل گشته و اقداماتی صورت گرفته بود.

صبح روز چهارشنبه، 4 مرداد 1396، در سالن اجتماعات مجمع نمایندگان خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، مسئولین خلیفه گری پذیرای حضور آقایان دکتر طیبی مشاور مدیر امور بین الملل و مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی، دکتر شکریان مدیر دانشکده ی زبان های خارجی و دکتر ملک محمدی استاد گروه ارمنی و آلمانی دانشگاه اصفهان شدند.

به گزارش تارنمای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، هدف اصلی این دیدار بررسی راه های همکاری بین خلیفه گری و تریبون زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه دولتی اصفهان به ویژه تکمیل کادر استادان این گروه در سال آتی بود، که در این راستا با تریبون ایرانشناسی دانشکده شرق شناسی و دانشکده ادبیات دانشگاه دولتی ایروان در رابطه با بکارگیری دانشجویان دکتری یا دعوت از استادان مهمان از آن دانشگاه توافقاتی حاصل گشته و اقداماتی صورت گرفته بود.

در این جلسه تمامی فرصت ها و راه کارهای ممکن و همچنین اصول و قوانین دانشگاهی جهت توسعه، رشد و پیشرفت فعالیت های تریبون زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، تصمیم گرفته شد تا صورت جلسه ای از تصمیمات دیدارهای انجام شده تنظیم و تصویب گردد و سپس در جهت عملی کردن این تصمیم ها کار گروه هایی متشکل از نمایندگان دو طرف برای زمانبندی و تدوین برنامه کاری تشکیل شوند.

پس از دیدار، اعضای هیئت دانشگاهی از بخش های کتابخانه و آرشیو کلیسای وانک دیدار به عمل آوردند و با امکانات این مراکز که می توانند به عنوان منابع مهم فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان رشته زبان و ادبیات ارمنی مورد استفاده قرار گیرند آشنا شدند.

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։