فا

فرهنگ و هنر

چهارشنبه, 21 فروردين 1398 09:20

ماریا آیوازیان پژوهشگرِ فرهنگ و تاریخ ارمنی درگذشت

ماریا آیوازیان از پژوهشگران فرهنگ و تاریخِ ارمنی که دستاوردهای مطالعاتی گسترده ای در اشتراکات دو کشور ایران و ارمنستان انجام داد درگذشت.

«آلیک» - ماریا آیوازیان از پژوهشگران فرهنگ و تاریخِ ارمنی که دستاوردهای مطالعاتی گسترده ای در اشتراکات دو کشور ایران و ارمنستان انجام داد درگذشت.

به گزارش ایرنا، ماریا آیوازیان (ترزبان) از پژوهشگران فرهنگ و تاریخ و زبان ایران و ارمنستان است که آثار متعددی را با محوریت اشتراک های تاریخی و اسطوره ای، ایران و ارمنستان تولید کرده است.

«اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی»، «دوگانه‌های زبان ارمنی و مترادفات آن در زبان فارسی»، «ریشه‌های نام‌های خاص ارمنی برگرفته از زبان‌های ایرانی»، «استاد هراچیا آچاریان و ایران‌شناسی» و «وام‌واژه‌های ایرانی میانی غربی در زبان ارمنی» شماری از کتاب‌ها و آثار زنده‌یاد آیوازیان بود.

ایران و ارمنستان دارای روابط تاریخی، سیاسی و فرهنگی بسیار گسترده در طی هزاره های متمادی تاریخی بوده اند، ارمنستان از دوران حاکمیت مادها تحت نفوذ شاهنشاهی ایران قرار گرفت؛ این آغاز اثرگذاری هم در عرصه سیاست و هم در عرصه فرهنگ و باروهای دینی بود.

اثرگذاری ایرانیان بر ارامنه از لحاظ دینی تا زمان مسیحی شدن ارمنستان در میانه‌ قرن سوم به دست «گریگوری روشنگر» برقرار بود، با توجه به همنژادی ارامنه و ایرانیان و نزدیکی جغرافیایی دو سرزمین به یکدیگر چنین به نظر می‌آید که این دو قوم در زمینه های گوناگون از جمله ادیان و باورها تاثیرات متقابل بر هم داشته اند، با این نگاه در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه ایزدبانو اَناهیتا در میان ارامنه و ایرانیان در دوران باستان پرداخته شده و ریشه های اثر گذاری الهه‌ی ایرانی بر ایزد ارمنی را مورد بررسی قرار می دهیم.

همچنین جشن‌های مشترک میان ارمنیان و ایرانیان، زازاها قومی ناشناخته، نظری اجمالی به تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان و آثار مورخان و نویسندگان ارمنی درباره ایران، گزیده ایی از نهج البلاغه به زبان ارمنی، قوم گوران، زازاها قومی ناشناخته، لغات همریشه زبانهای ارمنی و پهلوی با مقایسه با زبان‌های مانوی و فارسی نو مقاله‌های وی را تشکیل می‌دهند که در فصلنامه پیمان به چاپ رسیده است.

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։