Print this page
24/05/2018 - 14:00

«Ալիք» հեռախօսողներին ունկնդիր...

Սիրելի ընթերցող.-

Վերջին օրերին խիստ աշխոյժ էր խմբագրութեանս «Հեռախօս «Ալիք»-ին» բաժինը, համարեա վերածւելով «Թէժ գծի», որի ուղղութիւնն տանում էր դէպի Բահար քաղաքամաս եւ այնտեղ գտնւող «Ռոստոմ» դպրոցի ապագայ կարգավիճակի որպիսութեանը:

Դ. Մ.

 

Սիրելի ընթերցող.-

Վերջին օրերին խիստ աշխոյժ էր խմբագրութեանս «Հեռախօս «Ալիք»-ին» բաժինը, համարեա վերածւելով «Թէժ գծի», որի ուղղութիւնն տանում էր դէպի Բահար քաղաքամաս եւ այնտեղ գտնւող «Ռոստոմ» դպրոցի ապագայ կարգավիճակի որպիսութեանը:

Անշուշտ, հեռախօսողները մտահոգ էին, դժգոհ եւ չբաւարարւած՝ ազգային իշխանութեան, տւեալ դէպքում՝ Պատմագաւորական ժողովի ս. թ. մայիսի 16-ի նիստում կայացրած որոշումից՝ «Ռոստոմ» տղ. տարր. դպրոցի գործունէութիւնը դադարեցնելու կապակցութեամբ:

Նշեալ դժգոհանքները, սակայն, իրենց արտացոլումն ունեցան ազգային առաջնորդարանի դահլիճում ս. թ. մայիսի 21-ին, երբ դպրոցի ծնողները իրենց բողոքն ու պահանջը դրսեւորեցին դէմ առ դէմ՝ ՊԺ-ի եւ Թեմական խորհրդի առաջին ատենապետների հետ անմիջական հանդիպմանը: Յաջորդիւ, սակայն, պարզւեց, որ ազգային իշխանութեան պատասխանատու առաջին դէմքերի բացատրութիւն-հիմնաւորումները դարձեալ չեն բաւարարել ծնողներին, որոնք էլ յաջորդ օրը դպրոցի շրջափակում հաւաքւելով՝ վերստին ի ցոյց դրեցին իրենց պահանջը՝ բեկանելու ազգ. իշխանութեան կայացրած որոշումը…

Ի հետեւանս սրա, Պատգամաւորական ժողովի դիւանը կեանքի է կոչել մի յանձնախումբ, միջամուխ բոլոր կողմերի ներկայացուցչական կազմով, որն այսօր իսկ ազգ. առաջնորդարանում գումարած նիստում փորձելու էր առաջացած հարցերի բարեյաջող հանգուցալուծմանը տանող միջոցներ որոնել ու համապատասխան քայլեր կիրառել…:

Մինչ այդ, սակայն, ողջունելի են դժգոհանքներին ու բողոքներին ընթացք տալու ժողովրդաընտիր պատասխանատուների մօտեցումները, որոնք ինչքան յաճախակի լինեն, այնքանով փոխհասկացութեան մթնոլորտը տիրական է լինելու երկուստեք՝ միեւնոյն ժողովրդի եւ պատասխանատուների միջեւ…:

Իսկ մեզ, որպէս լրատւամիջոց, մնում է տւեալ փոխհասկացութեան ձեւաւորման ուղղութեամբ յանձնառու եւ անաչառ տեղեկատւութիւնը մատչելի դարձնել գիտակից ընթերցողներին, որոնց մշտապէս պարտական ենք…:

Յարակից լուրեր