Հա

Համայնք

04/01/2018 - 11:00

Ճանաչո՞ւմ ես Նրա աստղը

Սուրբ Ծննդեան իւրաքանչիւր տօնակատարութիւն համայն քրիստոնեայ աշխարհի առջեւ բացում է մեր մոլորակի ընդհանուր տեսադաշտը, իր այժմէական եւ ամենից հարազատ գոյներով: Իրական կեանքի այս պատկերները արւեստագէտներ չեն նկարել, ո՛չ էլ համակարգչային արդիական ծրագրերով իրագործւել են դրանք մասնագէտ գծագրիչների կողմից: Այս պատկերները իրենց պայծառ ու տժգոյն արտայայտութիւններով, մարդ էակի առօրեայ կեանքն են ներկայացնում, ամենամեծ հաւաքականութիւններից սկսած, մինչեւ իւրաքանչիւր անհատի սեփական կեանքի ներանձնական միջավայրը՝ հոգին:

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Առաջնորդ Ատրպատականի հայոց թեմի

«Եւ երբ նրանք տեսան այն աստղը, մեծ ուրախութեամբ լցւեցին…»

(Մտ. 2:10):

 

Փրկչի ծննդեամբ մտահոգ է աշխարհ, որովհետեւ նա որ լուսաւոր ճանապարհներից չի՛ քայլում, ուրեմն վախենում է լոյսից: Չարիք գործողը ատում է լոյսին, եւ չի՛ գալիս դէպի լոյսը, որպէսզի նրա գործերը չյանդիմանւեն (հմմտ. Յհ. 3:20):

Քրիստոս լոյսն է աշխարհի (հմմտ. Յհ. 3:19): Ճշմարտութեան այս Լոյսը, աշխարհի բոլոր մարդկանց միտքն ու հոգին լուսաւորելու առաքելութիւնը ունէր (հմմտ. Յհ. 1:9), որ սկսւեց Բեթղեհէմի խոնարհ յարկի տակ եւ աւարտւեց Գողգոթայի անարգ բարձունքում, սակայն՝ շարունակւելու համար մարդկային ցեղի պատմութեան բոլոր դարաշրջաններում՝ Յիսուսի հետեւորդների միջոցով:

Սուրբ Ծննդեան իւրաքանչիւր տօնակատարութիւն համայն քրիստոնեայ աշխարհի առջեւ բացում է մեր մոլորակի ընդհանուր տեսադաշտը, իր այժմէական եւ ամենից հարազատ գոյներով: Իրական կեանքի այս պատկերները արւեստագէտներ չեն նկարել, ո՛չ էլ համակարգչային արդիական ծրագրերով իրագործւել են դրանք մասնագէտ գծագրիչների կողմից: Այս պատկերները իրենց պայծառ ու տժգոյն արտայայտութիւններով, մարդ էակի առօրեայ կեանքն են ներկայացնում, ամենամեծ հաւաքականութիւններից սկսած, մինչեւ իւրաքանչիւր անհատի սեփական կեանքի ներանձնական միջավայրը՝ հոգին:

Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան դիտանկիւնից նայելով մոլորակի չորս կողմը ցանուցրիւ աստղերին՝ բազմազան չափերով ու ձեւերով լուսատուներին՝ մարդկանց եւ նրանց գործերին, անխուսափելիօրէն իբրեւ քրիստոնեաներ հարց ենք տալիս.

- Այս ամենի մէջ ճանաչո՞ւմ ենք Փրկչի աստղը…:

Քրիստոսի աստղը ճանաչելու փաստը այն ուրախութիւնն է, որը պէտք է լցնի ճանաչողի միտքը, սիրտն ու հոգին, հէնց դրան ճանաչելու իսկ պահին, ինչպէս պատահեց մոգերին, որոնք տեսնելով եւ ճանաչելով նորածին Արքայի աստղը, մեծ ուրախութեամբ լցւեցին:

Հայ եկեղեցու մաղթանքների մէջ, մեր հայրերը կարեւորութեամբ տեղադրել են երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամիներից փրկւելու հայցը առ Աստւած: Երեւելի աստղերի ինչութիւնը փաստելուց յետոյ, գիտութիւնը դրանցից չի՛ վախենում, սակայն նրան մտահոգում են «աներեւոյթները», որոնց լոյսը դեռ չի՛ նշմարում իր հնարած ամենից արդիական աստղադիտակը:

Աշխարհի ներկայ դժբախտութիւնները՝ պատերազմ, գաղթ, սով, անհակակշռելի վարակիչ հիւանդութիւնների համաճարակ, որբութիւն, աղքատութիւն, մարմնավաճառութիւն, թմրամոլութիւն, միասեռականութիւն, որձեւէգութիւն, մանկապղծութիւն, սեռափոխութիւն, համացանցային բղջախոհութիւն, թերահասների կայքէջային սեռայնական շահագործում, արբանեակային անկապտելի համատարած անբարոյութիւն եւ նիւթական զեղծարարութեանց անսահման գործունէութիւն, դեռեւս համարւում են «երեւելի թշնամիներ», որոնք նոյնիսկ «նախապատիւ» են աներեւոյթ թշնամիների ընդհանրական ցուցակում, որովհետեւ վերջինների ի՞նչ լինելը եւ հետագայում ինչպիսի՞ արտայայտութիւն ունենալը, դեռեւս ծանօթ չէ՛ մարդկութեան…:

Աներեւոյթ թշնամիները, մինչեւ իրենց երեւելի լինելը, բուն են դնում շատ ամուր «ամրոցներ»-ում, անմերձենալի կատարների վրայ թառած «բերդեր»-ում: Դրանք մարդկային միտքը, սիրտն ու հոգին են: Ներկայ բոլոր դժբախտութիւնները մինչեւ իրենց երեւելի լինելը, մարդու մտքի, սրտի եւ հոգու մէջ են ծնւում, սնւում, մեծանում եւ ապա մարդկութեան կեանքը ներկայ իրավիճակին հասցնում:

Անջրպետային համայնակուլ խաւար է մարդու ներաշխարհը, երբ այնտեղ չի՛ փայլում Քրիստոսի աստղը: Մութ է մեր կեանքի երկնակամարը առանց այս Աստղի՝ Յիսուսի, որի մանկական անշուք մսուրը հրդեհւում է այսօր, իր իսկ ձեռագործ մարդկութեան անօրէն ու անիրաւ գործերով…: Նոյն մարդկութիւնը այսօր կապում է մանուկ Յիսուսի արդարահաս դաստակները, որպէսզի կարողանայ ինքն անհակակշիռ շարունակել ապօրէն իր ընթացքը նմանի հանդէպ:

Իւրաքանչիւր անձ իր իսկ փորձառութեամբ կարող է յետադարձ ակնարկով նայել իր կեանքին: Քանի՜-քանի՜ անձերի մասին դրական կամ ժխտական մտածումներ է ունեցել արդեօք ինքը: Իր մտքում, սրտում եւ հոգում ծնունդ առած այս գաղափարներից քանիսի՞ն դրական ծնունդ է տւել, եւ քանի՞սը իբրեւ թշնամական արարք անձանձիր գործադրել ուրիշների կեանքում…:

- Ինչո՞ւ բացասական այս ընթացքը, որովհետեւ նա չի՛ ճանաչել Քրիստոսի աստղը, որը սակայն անջրպետում լողացող բազմաթիւ աստղերի մէջ է գտնւում իւրայատուկ լուսափայլութեամբ: Մոգերն էլ սովորական մարդիկ էին: Եթէ նրանք որ հեթանոս էին եւ ճանաչեցին Նրա աստղը, մենք իբրեւ քրիստոնեաներ աւելի հեշտօրէն պիտի ճանաչենք այն, լուսաւորելու համար մեր գործունէութեան ուղին այս աշխարհի մութ ու խոնաւ արահետներում, մարդկանց խուխով եւ կենդանիների կղկղանքով մրոտւած կեղտոտ մայթերի վրայով անցնելիս:

Ազգերի եւ պետութիւնների միջեւ, ինչպէս նաեւ անհատական մակարդակի վրայ խոր թշնամութիւններ իրենց երեւելի եւ աներեւոյթ կարգավիճակներով, կարող են իրենց լուծումը գտնել, եթէ հոգեկան աչքերով կարողանանք տեսնել, եւ իմացական հայեացքով ճանաչել Քրիստոսի աստղը:

Սոյն աստղի երեւումով մտահոգ էր Հերովդէս չորրորդապետը (հմմտ. Մտ. 2:7): Հերովդէսները կրկնօրինակւել են այսօրւայ հասարակական կեանքում, համաշխարհային, ազգային եւ անհատական եռայարկ շէնքի շքեղ դահլիճներում: Իրենց կատարած չար գործերի բացայայտման զգալի վախը պատել է նրանց ամբողջ էութիւնը, որովհետեւ լոյսից հեռանալու, եւ աւելին՝ Փրկչի աստղը գիտակցաբար չճանաչելու ձախող դերասանութիւնը արդէն պախարակւել է բոլորի կողմից: Ղեկավար կամ պատասխանատու, հոգեւորական կամ աշխարհական, հանգամանաւոր կամ բարձրաստիճան, բոլորն էլ պարտադիր ճանաչելու են Քրիստոսի աստղը, եւ ստիպողաբար արտացոլացնելու են դրա լոյսը իրենց հոգու մթագնած հայելում: Միայն այս աստղի լոյսի տակ կարող ենք արդարութիւն գործել եւ մանաւանդ խուսափել՝ մեղրի կաթիլների նման փոքր քանակով մեր ազգի կարասում կաթկթող ու հաւաքւող բարի աշխատանքը թունաւորելուց:

Քրիստոսի աստղը ճանաչելուց յետոյ, մարդը դադարում է «Ես»-ի կռիւը մղելուց եւ իր բարի հայեացքը արեւում է ուրիշների վրայ, նրանց կեանքը իր սիրոյ շողերով ջերմացնելու նպատակով:

Բայց դու ճանաչո՞ւմ ես Նրա աստղը. նորից եմ հարցնում՝ իսկապէ՞ս ճանաչում ես: Քո սեփական պատասխանիցդ է կախեալ անմիջական շրջապատիդ եւ ապա՝ համայն մարդկութեան ապագան: Հաւանօրէն քո դրական պատասխանին յուսադիր, ե՛կ այս տարի էլ ողջունենք իրար, ասելով.

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՁԵԶ ԵՒ ՄԵԶ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

Տօն Ս. Ծննդեան եւ Աստւածայայտնութեան

5 յունւարի, 2018

Ազգային առաջնորդարան - Թաւրիզ

Յարակից լուրեր

 • Սբ. Թադէի վանքի կենտրոնական գմբէթի նորակերտ խաչի օծումը Թաւրիզի Ս. Սարգիս եկեղեցում
  Սբ. Թադէի վանքի կենտրոնական գմբէթի նորակերտ խաչի օծումը Թաւրիզի Ս. Սարգիս եկեղեցում

  Կիրակի, 4 նոյեմբեր 2018-ին, մեր հաւատքի ծննդավայր Սբ. Թադէոս Առաքեալի վանքի կենտրոնական գմբէթի նորակերտ խաչի օծումը կատարւեց Թաւրիզում, ձեռամբ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. եպս. Չիֆթճեանի: 

 • Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդը մեկնեց Անթիլիաս
  Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդը մեկնեց Անթիլիաս

  Երեքշաբթի, 16 հոկտեմբեր 2018-ին, Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. եպս. Չիֆթճեանը մեկնեց Անթիլիաս, Լիբանան, իբրեւ անդամ Ազգային Կենտրոնական վարչութեան Կրօնական ժողովի: 

 • Թարգմանչաց տօնի հանդիսաւոր ժամերգութիւն եւ Հայ Մշակոյթի օրւայ տօնակատարութիւն Թաւրիզում
  Թարգմանչաց տօնի հանդիսաւոր ժամերգութիւն եւ Հայ Մշակոյթի օրւայ տօնակատարութիւն Թաւրիզում

  Շաբաթ, 13 հոկտեմբեր 2018-ի առաւօտեան ժամը 11-ին, հանդիսապետութեամբ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. եպս. Չիֆթճեանի, Թաւրիզի Լիլաւա հայաշատ թաղամասի Սբ. Սարգիս եկեղեցում տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր ժամերգութիւն, Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց տօնի առիթով: «Քրիստոս Աստւած մեր» եղանակաւոր մաղթանքի ընթացքում յիշւեցին Թարգմանիչ Վարդապետները գլխաւորութեամբ Սուրբ Սահակ հայրապետի եւ Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի:

 • «Յիմ Կիլիկիա»
  «Յիմ Կիլիկիա»

  Նահապետի երազը, մեր ստւերոտ պատմութեան ոլորապտոյտ բաւիղների եզրին հասակ առած ծառերի տերեւներն է շօշափում, դրանց երեսի փայլի յետեւում պահւած արծաթագոյն էջերը թերթատելով: Երազը երբե՛ք հեռու չէ իրականութիւնից, եթէ ժամանակի խորհուրդը խորտակելու ոյժ կարելի լինի ամբարել բազկի մէջ առնական, ինչպէս նաեւ եթէ յաջողւի խեղդել կոկորդում՝ հեծկլտուքը մանկական, վարդի փոխարէն յոյս ցանելով հրւանդանին մօտեցող մեր նաւի տատանող կամրջակի լաստերի վրայ:

 • Գերմանացի Մարկոս Էնդլերի «Պատուհան» գծանկարչական ցուցահանդէսը՝ Թաւրիզում
  Գերմանացի Մարկոս Էնդլերի «Պատուհան» գծանկարչական ցուցահանդէսը՝ Թաւրիզում

  Չորեքշաբթի, 10 հոկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 8-ին, ձեռամբ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. եպս. Չիֆթճեանի, ազգ. առաջնորդարանի «Հ. Ոսկանեան» սրահում բացումը կատարւեց գերմանացի արւեստագէտ Մարկոս Էնդլերի «Պատուհան» խորագրով գծանկարչական ցուցահանդէսին, հովանաւորութեամբ Թեմական խորհրդի եւ կազմակերպութեամբ Թաւրիզի Հայ Համալսարանականների միութեան: 

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։