Հա

Համայնք

Երկուշաբթի, 03 Ապրիլի 2017 08:50

Իրանահայ 29-րդ Գարնանային խաղերի արդիւնքներ (19-24 մարտ 2017 - Նոր Ջուղա)

Բասկետբոլ (տղ. երիտ)

Առաջին՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն

-Շիրակ Ղարիբեան

-Սիփան Անդրիասեան

-Սարհատ Դիլանչեան

-Վահագն Հայրապետեան

-Արգին Ղարիբեան

-Ադրիան Ծատուրեան

-Շիրակ Օրոջեան

-Մխիթար Խուդավերդեան

-Գառնի Դիլանչեան

-Արփիար Դաւթեան

-Դերիկ Յակոբեան

-Շիրակ Դիլանչեան

Պատասխանատու՝ Արթուր Խաչիկ-Գրիգորեան

Մարզիչ՝ Արթին Հայրապետեան

 

2-րդ՝ Հ. Մ. Մ. «Րաֆֆի» համալիր թիւ 1 խումբ 

-Ադրիանօ Ռոստամի

-Արէիլ Յարութիւնեան

-Լէօ Առաքելեան

-Վարագա Նազարեան

-Ռոնի Յակոբեան 

-Քեւին Շահիջանեան

-Միքիա Աւետիսեան

-Սասուն Աւետեան

 

3-րդ՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

-Դերիկ Գէորգեան

-Ժիրօ Աբահամեան 

-Սեպուհ Անդոնեան

-Մոնթէ Դիլանեան

-Էդւին Մանասէրեան

-Արաբօ Անդոնեան

-Գրիգոր Վարդանեան

-Վահիկ Վարդազար

Պատասխանատու՝ Ստիւ Գէորգեան

Բասկետբոլ (տղ. երէց)

Առաջին՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն

-Շիրակ Ղարիբեան

-Վահագն Ղարիբեան

-Արգին Յովսէփեան 

-Շարա Ծատուրեան

-Վահագն Մինասեան

-Մարտունի Խաչիկեան

-Հերմոնդ Մարկոսեան

-Մխիթար Խուդավերդեան

-Արթին Հայրապետեան

-Արութին Թահմազեան

-Մուշեղ Մովսիսեան

-Արգին Ղարիբեան

Պատասխանատու՝ Արթուր Խաչիկ-Գրիգորեան

Մարզիչ՝ Հադի Արեֆ-Զադեհ

 

2-րդ՝ Հ. Մ. Մ. «Րաֆֆի» համալիր 

-Արսիս Խոդա Ղուլեան

-Արթուր Աւանէսեան

-Արիէլ Յարութիւնեան

-Հայբերդ Մաթուսեան

-Վարագա Նազարեան

-Գեւիկ Ղարիբեան

-Սեւադա Քեշիշ-Արամ

-Էմին Նազարի

-Լեմոէլ Շահբազեան

-Միքիա  Աւետեան

-Արութին Վարդանեան

Մարզիչ՝ Սեւադա Քեշիշ-Արամ

 

3-րդ՝ Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութիւն (Հ.Մ.Ա.Կ.) 

-Վարագա Սիմոնեան

-Ռոնի Բաղդասարեան

-Արքա Աւետեան

-Արթին Հաթամ-Զադեհ

-Արութին Բաղրամեան

-Արնոս Սիմոնեան

-Արգիշտի Մուսախանեան

-Արին Բաղրամեան

-Արութին Յարութիւնեան

-Արէն Աւանէսեան

Մարզիչ եւ պատասխանատու՝ Արա Անտոնեան

 

 

Ֆուտբոլ

Առաջին՝ Ն. Ջ. Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն

-Լէօ Սարեան

-Նժդեհ Ծառուկեան

-Միրօ Ղազարեան

-Սեւադա Պետրոսեան

-Մասիս Ղազարեան

-Արւին Աւանէսեան

-Ռուբէն Մինասեան

-Վանանդ Շիրւանեան

-Արմօ Մինասեան

-Ռուբէն Իսայեան

-Յակոբ Գուճանեան

-Դիւրէն Տէր-Սուքիասեան

-Արսիս Աւանէսեան

-Նորւիկ Ալլահվերդեան

-Գեւիկ Մկրտչեան

-Միրօ Յարութիւնեան

-Նորվան Մարկոսեան

-Արութին Մովսիսեան

-Մենուա Յարութիւնեան

-Արամէ Իւնիկեան

Պատասխանատու՝ Էդօ Թորոսեան

Մարզիչ՝ Սերժիկ Ասատրեան

 

2-րդ՝ Հ. Մ. Մ. «Րաֆֆի» համալիր 

-Ռազմիկ Թորոսեան

-Միրօ Յակոբեան

-Ալբերտ Մինասեան

-Փարշէն Խաչիկեան

-Ռոնի Բաբախանլու

-Փարշէն Իսաղուլեան

-Դւին Քարիմ-Մասիհի 

-Լէօ Ծատուրեան

-Մենուա Շահնազարեան

-Ռոմիկ Դաւուդեան

-Արէն Ասլանեան

-Գէորգ Դարաբեդեան

-Կամօ Իսայեան

-Էջմին Ալեքսանեան

-Դերենիկ Թահմազեան

-Ռենէ Բաբախանլու

-Էջմին Ծատուրեան

Պատասխանատու՝ Արին Շամիրեան

Մարզիչ՝ Անդրանիկ Ղուրչեան

 

3-րդ՝ Հայ Մշակութային «Արարատ» Կազմակերպութիւն  (Հ.Մ.Ա.Կ.)

-Ռոմիկ Խուդաբախշի

-Արթուր Պօղոսեան

-Արւին Մահմուդի

-Փաթրիկ Իւսեֆի

-Սեւադա Նազարի

-Սիոն Թորոսեան

-Լէօ Բաղդասարեան

-Քաջայր Մահմուդի

-Արաբօ Դանէլեան

-Քաջայր Դանէլեան

-Դիոն Խուդաբախշի

-Ռոնի Խուդաբախշի

-Արին Բաբախանեան

-Էրիկ Աշեղ

-Էդւին Ախթար

-Միրօ Յովսէփեան

Պատասխանատու՝ Հենրիկ Պետրոսեան

Մարզիչ՝ Գեւիկ  Մաթուսեան

 

 

Նշելի է, որ խաղերի ընթացքում ամենաշատ գոլերն են արձանագրել Ն. Ջ. Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութեան մարզիկ՝ Արմօ Մինասեանը եւ Հ.Մ.Ա.Կ.-ից՝ Փաթրիկ Իւսէֆին:

 

 

Սեղանի թենիս 

Սեղանի թենիս (աղջ.  երիտ.  անհատական)

Առաջին՝ Աննա Քէշիշի՝ Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» միութիւն 

2-րդ՝ Ալին Քէշիշի՝ Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» միութիւն 

3-րդ՝ Փաթրիշիա Դանղեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

Անիա Մարգարեան՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն 

 

Սեղանի թենիս (աղջ. երէց անհատական)

Առաջին՝ Արինէ Ղազարեան՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն   

2-րդ՝ Էլւինա Անտոնեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

3-րդ՝ Գալիա Դիլանչեան՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն 

Անգինէ Դաւթեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

 

Սեղանի թենիս (տղ. երէց անհատական)

Առաջին՝ Արին Ղարիբջանեան՝ Հ. Մ. « Սարդարապատ» միութիւն

2-րդ՝ Մասիս Աւանէս՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն 

3-րդ՝ Բենիա Ասլանեան՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն 

Արթին Յարութիւնեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.

 

Սեղանի թենիս (աղջ. երիտ. խմբական)

Առաջին՝ Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» միութիւն 

-Աննա Քէշիշի

-Ալին Քէշիշի

 

2-րդ՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն

-Արինէ Ղազարեան

-Անիա Մարգարեան

-Քրիստինէ Մարկոսեան

 

3-րդ՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

-Էլւինա Անտոնեան

-Փաթրիշիա Դանղեան

-Ալինա Նաւասարդեան

-Ալիս Եղոյեան

 

Սեղանի թենիս (աղջ. երէց խմբական)                        

Առաջին՝ Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն

-Արինէ Ղազարեան

-Անդրիա Խաչատուրեան

-Գալիա Դիլանչեան

-Արիգա Յարութիւնեան

 

2-րդ՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

-Էլւինա Անտոնեան

-Փաթրիշիա Դանղեան

-Անգինէ Դաւթեան 

-Էլին Մնացականեան

 

3-րդ՝ Հ.Մ.Ա.Կ.

-Մոնիկա Միրզախանեան

-Այրին Արթունեան

-Էմիլին Ղազարեան 

 

Սեղանի թենիս  (Տղ. խմբական)

Առաջին՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն 

-Արին Ղարիբջանեան

-Ֆրեդրիկ Վարդանեան

-Մենուա Պետրոսեան

 

2-րդ՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն

-Մասիս Աւանէսեան

-Բենիա Ասլանեան

-Լուդւիկ Վարդանեան

 

3-րդ՝ Հ.Մ.Ա.Կ. 

-Ռոնի Վարդանեան

-Ռոնի Մեհիդխանեան

-Արթին Յարութիւնեան

-Թադէ Ղահրամանեան 

-Արմոնդ Վարդանեան

 

Սեղանի թենիս (Doublemix)

Առաջին՝ Մասիս Աւանէսեան՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն 

Աննա Քէշիշի՝ Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» միութիւն 

2-րդ՝ Բենիա Ասլանեան՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն

Փաթրիշիա Դանղեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Թաւրիզի մասնաճիւղ

3-րդ՝ Արինէ Ղազարեան՝ Ն. Ջ. Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւն

Դերենիկ Շահնազարեան՝ Ն. Ջ. Հայ Մ.Մ. «Արարատ» միութիւն

3-րդ՝ Սէրօ Յարութիւնեան՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն

Արմիդա Գրիգորեան՝ Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն

 

 

Աղջ. թեթեւատլետ 

400  մետր

Առաջին՝ Սինթիա Քեշիշեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.

2-րդ՝ Անասիկ Ծառուկեան՝ Նոր Ջուղա

3-րդ՝ Քրիստինէ Օհանեան՝ Նոր Ջուղա

 

100 մետր

Առաջին՝ Վանա Շիրւանեան՝ Նոր Ջուղա

2-րդ՝ Թիւնիկ Աբնուս՝ Հ.Մ.Ա.Կ.

3-րդ՝ Անաբէլ Հաքեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.

 

1500  մետր

Առաջին՝ Մարինէ Մկրտչեան՝ Նոր Ջուղա

2-րդ՝ Արսինէ Յովսէփեան՝ Նոր Ջուղա

3-րդ՝ Գայիանէ Խուդավերդեան՝ Նոր Ջուղա

 

800 մետր

Առաջին՝ Մարինէ Մկրտչեան՝ Նոր Ջուղա

2-րդ՝ Գայիանէ Խուդավերդեան՝ Նոր Ջուղա

3-րդ՝ Արսինէ Յովսէփեան՝ Նոր Ջուղա

 

200  մետր

Առաջին՝ Սինթիա Քեշիշեան՝ Հ.Մ.Ա.Կ.

2-րդ՝ Անասիկ Ծառուկեան՝ Նոր Ջուղա 

3-րդ՝ Քրիստինէ Օհանեան՝ Նոր Ջուղա

 

Խմբական

Առաջին՝ Նոր Ջուղա 

Պատասխանատու՝ Նորւիկ Օհանեան

Մարզիչ՝ Էդմոնդ Բաղդասարեան

 

Ն. Ջ. Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութեան 
թղթակից՝ ԵՐԱՆՈՒՇ ԹԱՀՄԱԶԵԱՆ 
Լուսանկարը՝ ԳԵՒԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԻ

Յարակից Հրապարակումներ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։