Հա

Համայնք

Շաբաթ, 15 Ապրիլի 2017 11:20

Յարութեան յաղթանակ հնազանդւելով Աստւածային պատւիրաններին

Գոհութիւն եւ փառք եմ յայտնում մեր Արարչին, որ այս տարի եւս մեզ շունչ, առողջութիւն եւ կեանք պարգեւեց, որպէսզի կարողանանք բարով դիմաւորել 2017 թւականի մեր մեծագոյն տօնն ու Քրիստոնէութեան փառապանծ յաղթանակը համարւող Աստւածորդու Հրաշափառ Յարութիւնը:

Տ. ՍԻՓԱՆ Ծ. ՎՐԴ. ՔԷՉԷՃԵԱՆ
կաթողիկոսական փոխանորդ
Սպահանի հայոց թեմի

 

«Շաբաթ օրը, երեկոյից յետոյ, երբ կիրակին էր սկսւում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ միւս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու» (Մթ. 28:1):

Գոհութիւն եւ փառք եմ յայտնում մեր Արարչին, որ այս տարի եւս մեզ շունչ, առողջութիւն եւ կեանք պարգեւեց, որպէսզի կարողանանք բարով դիմաւորել 2017 թւականի մեր մեծագոյն տօնն ու Քրիստոնէութեան փառապանծ յաղթանակը համարւող Աստւածորդու Հրաշափառ Յարութիւնը:

Երկու հազարամեակներ առաջ, երբ այս խաւար աշխարհը չկարողացաւ հանդուրժել Աստծու լոյսը, չար ու նենգամիտ ղեկավարներ ձերբակալեցին, չարչարեցին եւ ի վերջոյ խաչափայտին գամեցին Յիսուսին, եւ մահանալուց յետոյ, Նրա դիակը ժայռափոր գերեզմանի մէջ ամփոփելով՝ կարծեցին թէ կարողացան վերջ դնել իրենց «մղձաւանջ»-ին։ Սակայն, ինչպէս Աւետարաններն են վկայում, նրանք սխալւեցին իրենց ռազմավարութեան մէջ եւ պարտւած դուրս եկան իրենց մղած   չար պատերազմից, երբ մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը, երրորդ օրը, երկնաւոր Հօր օրհնութեամբ եւ Սուրբ Հոգու զօրութեամբ, վերակենդանացաւ ու յաղթական դուրս եկաւ կնքւած գերեզմանից՝ որպէս յարուցեալ Աստւածորդի, պարտութեան ու խայտառակութեան մատնելով ոչ միայն հրեայ ղեկավարներին, այլ մանաւանդ ոգեղէն աշխարհի բոլոր իշխանութիւններին, տէրութիւններն ու  զօրութիւններին, չարի գլխաւորութեամբ, ցոյց տալով ու ապացուցելով թէ՝ ճշմարտութիւնը, լոյսը, արդարութիւնն ու սրբութիւնը հնարաւոր չէ ո՛չ թաղել  եւ ո՛չ էլ վերջնականօրէն նրանց պարտութեան մատնել:

Մեր ընտրած բնաբանը, Մատթէոսի Աւետարանի վերջին գլխի առաջին համարն է, որտեղ Աւետարանիչը ճշտում է թէ ե՛րբ Մարիամներն եկան նոյն վայրը՝ գերեզմանը տեսնելու: Հետաքրքրական կէտը, որ ուզում եմ վեր բերել եւ մեր խորհրդածութեան նիւթը դարձնել, ընտրեալ բնաբանի մէջ յիշատակւած ժամկէտն է, որին թերեւս չենք անդրադառնում մեր Աստւածաշնչի առօրեայ ընթերցման ժամանակ: Մատթէոս Աւետարանիչն իր այս համարի մէջ նպատակաւոր կերպով շեշտում է օրն ու ժամը, ասելով. «Շաբաթ օրը, երեկոյից յետոյ, երբ Կիրակին էր սկսւում»։ Իր այս խօսքով նա ուզում է մեր ուշադրութեանը յանձնել աստւածային փոխանցւած պատւիրանը (Ելք. 20:10), որի դրած արգելքը երկկողմանի յարգանքի ու հնազանդութեան արժանացաւ, թէ՛ առաքեալների ու կանանց կողմից, եւ թէ՛ նոյն ինքն յարուցեալ Աստւածորդու կողմից:

Աւետարանի այս տողերը մեզ յստակօրէն բացատրում են, թէ ինչպէս առաքեալները, բայց մանաւանդ կանայք, ովքեր կիսաւարտ պարտականութիւն ունէին Քրիստոսի անկենդան դիակի նկատմամբ, թաղումից յետոյ, ամբողջ Շաբաթ օրը սպասեցին եւ ապա Կիրակի օրը եկան տեսնելու գերեզմանը եւ ամբողջացնելու իրենց կիսատ մնացած պարտականութիւնը՝ որպէս թաղման ծիսական գործողութիւն: Իսկ միւս կողմից՝ Աստւածորդին, երբ Իր հոգին խաչի վրայ աւանդեց, բարձրաձայն բացականչելուց յետոյ, սպասեց Ուրբաթ օրւայ մնացեալ բաժինը, հնազանդ մնաց Շաբաթօրեայ աստւածային պատւիրանին, եւ 3-րդ օրը՝ կիրակի, վաղ առաւօտեան, յաղթական դուրս եկաւ գերեզմանից, որպէս յարուցեալ Քրիստոս:

Այսօր, երկու հազարամեակներ յետոյ, մենք բոլորս, միասնաբար կազմում ենք ներկայ քրիստոնեայ հաւատացեալների նոր սերունդը: Սակայն ինչպիսի՞ սկզբունքներով եւ մանաւանդ հասկացողութեամբ ենք շարժւում արդեօք: Ունե՞նք նոյն սէրը, յարգանքը, կապւածութիւնն ու հնազանդութիւնը աստւածային պատւիրանների նկատմամբ:

Այս երկրագնդի մէջ ապրելու մերօրեայ ժամանակաշրջանին, դարձել ենք լրիւ աշխարհական մարդկային ընկերութիւն, եւ մեր մեծ մասն աւելի կարեւորութիւն է ընծայում աշխարհային օրէնքներին քան եկեղեցական, բայց մանաւանդ աստւածային օրէնքներին ու յատկապէս պատւիրաններին: Հասել ենք այն աստիճանին, երբ սկսել ենք մոռանալ կամ նոյնիսկ անգիտանալ մեր պարտականութիւնները՝ որպէս քրիստոնեայ հաւատացեալներ: Անտեղեակ ենք եկեղեցական կարգ ու կանոնին, կամ աւելի ճիշտ, աստւածային պատւիրաններին եւ միւս կողմից, սակայն, քաջատեղեակ ենք մարդկային, հասարակական թէ համաշխարհային օրէնքներին եւ կարգուկանոնին: Շատ աւելի մեծ յարգանք, կապւածութիւն, նւիրականութիւն, գործադրելու կամք եւ պատրաստակամութիւն ունենք աշխարհային օրէնքների հանդէպ, քան աստւածային օրէնքների հանդէպ: Կորցրել ենք մեր հաւատքը, յոյսը, սէրը, կապւածութիւնը, անձնուրացութիւնն ու երկիւղածութիւնը աստւածային օրէնքների ու պատւիրանների նկատմամբ, եւ սրանց փոխարէն մեր մէջ հաստատւել է վախն ու սարսափը, ահն ու դողը՝ աշխարհային օրէնքների ու պարտականութիւնների նկատմամբ:

Սիրելի՛ հայորդիներ, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսը, այս բոլորից մեզ ձերբազատելու եւ դուրս բերելու համար է, որ Ինքն Իրեն զոհաբերեց խաչի վրայ, որպէսզի մենք մեղքի, չարի ու աշխարհի տիրապետութիւնից դուրս գանք եւ մտնենք Աստծու հաւատարմութեան ու հնազանդութեան տակ՝ մեր մարդկային ազատ կամեցողութեամբ: Ի՞նչ պատճառ ունենք վախենալու եւ կամ անմտօրէն վերադարձ կատարելու մեր նախկին իրավիճակին: Ո՞վ է փափագում կամ արդեօք ի՞նչ իմաստութիւն կարելի է համարել մեր ներկայ վայելած ազատութիւնը թողնել եւ հոգով, մտքով ու սրտով վերադառնալ նախկին ստրկական իրավիճակին, որոնք աներեւոյթ են, սակայն՝ զգալի: Թող Յարութեան այս տօնը լաւագոյն առիթը համարւի, որպէսզի անդրադառնանք մեր ընթացքին եւ ուղղութեանը: Վեհափառ Հայրապետի հռչակագրով որոշւած «Ինքնաքննութեան եւ ինքնասրբագրութեան», բայց մանաւանդ՝ «Վերանորոգութեան» տարին գործադրելու յարմարագոյն առիթը -եթէ արդէն իսկ չենք սկսել- թող այս Զատկւայ տօնը լինի:

Ուստի, եկէ՛ք միասնաբար, ազգովի, որպէս մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի, մէկ միտք եւ մէկ կամք, մեր տիպար օրինակը դարձնենք մեր հրաշափառ յարուցեալ Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը, եւ Աստւածորդու քայլերին հետեւելով՝ ընթանանք Աստծու ճանապարհով, որպէսզի պահենք մեր ազատութիւնը, վերահաստատենք մեր կապւածութիւնը, սէրն ու հնազանդութիւնը աստւածային պատւիրանների նկատմամբ, բայց մանաւանդ՝ մեր երկնաւոր Հօր նկատմամբ, եւ ի վերջոյ, յարուցեալ Քրիստոսի նման մենք եւս կարողանանք հպարտօրէն եւ յաղթական կերպով բացականչել ու ասել. «Ես յաղթեցի աշխարհին»:

Զատկւայ այս հրաշալի ու պանծալի առաւօտեան միայն յաղթական քրիստոնեան կարող է բարձրաձայն շնորհաւորել ու ասել՝

«Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց.

Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի»:

Յարակից Հրապարակումներ

 • Սրբոց Թարգմանչաց տօնը նշւեց Նոր Ջուղայում
  Սրբոց Թարգմանչաց տօնը նշւեց Նոր Ջուղայում

  Շաբաթ՝ 2017 թւականի հոկտեմբերի 14-ի առաւօտեան, նախագահութեամբ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերպ. Տ. Սիփան ծ. վրդ. Քէչէճեանի, Սրբոց Թարգմանչաց տօնի առթիւ ս. եւ անմահ պատարագ մատուցւեց Նոր Ջուղայի Ս. Յովհաննու եկեղեցում։ Օրւայ պատարագիչ եւ քարոզիչ հայրն էր Շահինշահրի հայ համայնքի հոգեւոր տեսուչ գերպ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանը։ Պատարագին մասնակցում էին թեմիս եկեղեցական դասը, իսկ երգեցողութիւնը կատարեց Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Կոմիտաս» երգչախումբը՝ Արմէն Ամիրխանեանի ղեկավարութեամբ։ 

 • Ջաւախքին նւիրւած երեկոյ՝ Նոր Ջուղայում
  Ջաւախքին նւիրւած երեկոյ՝ Նոր Ջուղայում

  Շրջանի Հայ Դատի «Արձագանք» քարոզչական յանձնախումը Ջաւախքին նւիրւած իր միջոցառումների շրջագծում, ուրբաթ՝ 2017 թւականի հոկտեմբերի 13-ին, Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութեան սրահում կազմակերպւեց բանախօսական-գեղարւեստական երեկոյ։ Միջոցառմանը ներկայ էին՝ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերպ. Տ. Սիփան ծ. վրդ. Քէչէճեանը, քահանայից դասի, շրջանի Հայ Դատի յանձնախմբի, ազգային մարմինների, միութիւնների ու հայոց ազգ. դպրոցների ներկայացուցիչներն ու ժողովուրդ։

 • Հայ Ուս. «Չհարմահալ» միութեան Նոր Ջուղայի մսանաճիւղի «Մեղեդի» մանկապատանեկան երգչախմբի համերգը՝ նւիրւած նոյն միութեան հիմնադրման 87-ամեակին
  Հայ Ուս. «Չհարմահալ» միութեան Նոր Ջուղայի մսանաճիւղի «Մեղեդի» մանկապատանեկան երգչախմբի համերգը՝ նւիրւած նոյն միութեան հիմնադրման 87-ամեակին

  Հայ Ուս. «Չհարմահալ» միութեան Նոր Ջուղայի մսանաճիւղի «Մեղեդի» մանկապատանեկան երգչախմբի համերգն իրականացաւ հինգշաբթի՝ 2017 թւականի հոկտեմբերի 5-ի երեկոյեան, Նոր Ջուղայի հայոց ազգ. կրթահամալիրի «Ալենուշ Տէրեան» դահլիճում։ Խանդավառ երեկոյին ներկայ էին՝ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերպ. Տ. Սիփան ծ. վրդ. Քէչէճեանը, Շահինշահրի հայ համայնքի հոգեւոր տեսուչ գերպ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանը, ազգային մարմինների, միութիւնների եւ հայոց ազգ. դպրոցների ներկայացուցիչներն ու ժողովուրդ։ 

 • Սրբոց Թարգմանչաց տօնը նշւեց Նոր Ջուղայում
  Սրբոց Թարգմանչաց տօնը նշւեց Նոր Ջուղայում

  Շաբաթ, հոկտեմբերի 14-ի առաւօտեան, Սրբոց Թարգմանչաց տօնի առթիւ, նախագահութեամբ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերպ. Տ. Սիփան ծ. վրդ. Քէչէճեանի ս. եւ անմահ պատարագ մատուցւեց Նոր Ջուղայի «Ս. Յովհաննու» եկեղեցում։ Օրւայ պատարագիչ եւ քարոզիչ հայրն էր Շահինշահրի հայ համայնքի հոգեւոր տեսուչ գերպ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանը։ Հոծ թւով ժողովրդից բացի ս. պատարագին ներկայ էին նաեւ Նոր Ջուղայի հայոց ազգ. դպրոցների աշակերտութիւնն ու պատասխանատուները։ 

 • Նոր Ջուղայում նշւեց Ս. Գէորգ զօրավարի տօնը՝ երկօրեայ արարողութիւններով
  Նոր Ջուղայում նշւեց Ս. Գէորգ զօրավարի տօնը՝ երկօրեայ արարողութիւններով

  Ուրբաթ՝ եւ շաբաթ՝ 2017 թւականի հոկտեմբերի 6-ին եւ 7-ին, Ս. Գէորգ զօրավարի տօնի առթիւ երկօրեայ արարողութիւններ տեղի ունեցան Նոր Ջուղայի Ս. Գէորգ եկեղեցում։

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Սարգսեան-Ալիեւ վերջին հանդիպման արդիւնքում կը գրանցւի՞ արդեօք առաջընթաց ԼՂ հակամարտութեան կարգաւորման գործում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։