Հա

Համայնք

Երեքշաբթի, 21 Նոյեմբերի 2017 10:00

Քահանայական ձեռնադրութիւն Թեհրանում

Թւականիս նոյեմբերի շաբաթ 18 եւ կիրակի 19 օրերը Թեհրանի թեմի համար յատուկ նշանակութիւն ունեցող եւ հոգեւոր ուրախութեամբ յատկանշւող օրեր հանդիսացան, որոնց ընթացքին երեք հանգրւաններով կատարւեց գաղութիս զաւակներից՝ բարեշնորհ Յովիկ Սարկաւագ Խոսրովեանի քահանայական կարգի կոչման արարողութիւնը, ձեռնադրութիւնն ու օծումը:

Թւականիս նոյեմբերի շաբաթ 18 եւ կիրակի 19 օրերը Թեհրանի թեմի համար յատուկ նշանակութիւն ունեցող եւ հոգեւոր ուրախութեամբ յատկանշւող օրեր հանդիսացան, որոնց ընթացքին երեք հանգրւաններով կատարւեց գաղութիս զաւակներից՝ բարեշնորհ Յովիկ Սարկաւագ Խոսրովեանի քահանայական կարգի կոչման արարողութիւնը, ձեռնադրութիւնն ու օծումը: 

Անցնող չորս տարիների ընթացքին ընծայեալը իր ծառայութիւնը մատուցեց Ս. Սարգիս մայր եկեղեցում եւ նախանձախնդրութեամբ, յարատեւութեամբ ու բծախնդրութեամբ մասնակցեց եկեղեցական բոլոր արարողութիւններին: Նա ձեռնադրութեամբ իրեն տրւած դպրութեան, կիսասարկաւագութեան եւ սարկաւագութեան առնչւած խոնարհագոյն կարգերի պարտականութիւնները ծառայական հոգով հնարաւորինս կատարեց, եւ հետեւելով քահանայական պատրաստութեան համար հայագիտական, աստւածաբանական ու ծիսական խտացեալ յատուկ դասընթացքների, թեմիս առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանի յղած Կրօնական խորհրդի խնդրագիր նամակով, որոշւեց ընծայեալին քահանայական կարգ եւ օծում շնորհել: 

Առ այդ, շաբաթ 18 նոյեմբերի երեկոյեան ժամը 4:30-ին Ս. Սարգիս առաջնորդանիստ մայր եկեղեցում, յետ Կիրակնամտի ժամերգութեան, առաջին հանգրւանով կատարւեց քահանայական կոչման արարողութիւնը, ընդ որում ընծայեալը եկեղեցու մայր դրան առջեւից, երեք հանգրւաններով, ծնկաչօք յառաջացաւ դէպի  դաս, որի միջոցին երգւեց «Նայեա ի մեզ եւ ողորմեա մեզ Քրիստոս. որ ունիս բազում գթութիւն» ԳԿ. Շարականը, որին հետեւեց խարտաւիլակ Արժ. Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Ղարախանեանի հայցը առ ձեռնադրիչ Սրբազան Հօրը եւ փոխն ի փոխ ձեռնադրիչ Առաջնորդ Սրբազան Հօր հրաման-արտօնութիւնը: 

Սոյն արարողութեան ընթացքին տեղի ունեցան հարցադրումներ ձեռնադրիչ Սրբազանի կողմից, առնչւած նւիրեալի պատրաստութեան, յարմար թեկնածութեան եւ անհրաժեշտ պատրաստութեանը, որոնց պատասխանեց ընծայեալին ընծայող խարտաւիլակ քահանայ հայրը, եւ ապա ձեռնադրիչ Սրբազան Հօր բարձրացրած աղօթքների եւ փոխանցած խրատներից յետոյ զոյգ հանգրւաններով տեղի ունեցաւ ընծայեալի հաւատի քննութիւնը, որի ընթացքին նախ առաջին հերթին նա հրաժարւեց եւ նզովեց Ձեռնադրութեան Մաշտոցում յիշւած 150 հերձւածողներին եւ նրանց ուսուցումները, ինչպէս՝ Արիոս, Մակեդոն, Նեստոր, Մանին, Սաբէլ լիբիացին, Եւտիքէս եւայլն: Ապա երկրորդ բաժնով, նա յայտարարեց իր աշակերտութիւնն ու հետեւելը եկեղեցու ուղղափառ հայրերի եւ նրանց ուսուցումներին, ինչպէս օրինակ՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, նրա որդիներն ու թոռները, Ս. Դիոնիսիոս Արիսպագացի ու Ռեթէոս վարդապետ, Ս. Սահակն ու Մեսրոպ թարգմանիչներ, Ս. Բարսեղ Կեսարացի, Ս. Գրիգոր Նիւսացի, Ս. Կիւրեղ Երուսաղէմացի ու Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Ս. Աթանաս ու Ս. Յովհան Ոսկեբերան, եւայլն: Ապա ոտքի կանգնելով եւ երեսը դէպի սուրբ խորան, արտասանեց ուղղափառ հաւատի դաւանութիւնը, որից յետոյ ստացաւ Սրբազան Հօր օրհնութիւնը: Աւարտին Սրբազան հայրը յաւուր պատշաճի քարոզեց:     

Յաջորդ առաւօտեան, կիրակի 19 նոյեմբերի պատարագի ընթացքին կատարւեց քահանայական ձեռնադրութիւնն ու օծումը: Հանդիսաւոր պատարագը մատուցեց թեմիս Առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանը առընթերակայութեամբ՝ եկեղեցու հոգեւոր հովիւներ՝ արժ. Տ. Սահակ քհնյ. Խոսրովեանի եւ արժ. Տ. Վրթանէս քհնյ. Բաբախանեանի եւ խարտաւիլակութեամբ՝ արժ. Տ. Կոմիտաս քհնյ. Ղարախանեանի:

«Զի ողորմած եւ մարդասէր ես Աստւած...» բաժինը հասնելիս, ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը Ս. Բեմի աջակողմում գահի վրաւ նստեց, որպէս պատրաստութիւն ձեռնադրութիւնն կատարելու եւ  նւիրեալը, Յովիկ սարկաւագ Խոսրովեան, իր խարտաւիլակի առաջնորդութեամբ դասից ծնկաչօք բարձրացաւ Խորան եւ փոխն ի փոխ հարց-պատասխանների ներկայացմամբ՝ տարւեց մինչեւ Ձեռնադրող Սրբազան Հօր առջեւ, որտեղ սկսեց երկրորդ բաժինը: Այս հանգրւանին յատկանշական էր ընծայեալի ծնկաչօք դէպի ժողովուրդ դառնալը եւ եկեղեցական հայրերի «Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ, որ միշտ լնու զպէտս սրբոյ սպասաւորութեան առաքելական եկեղեցւոյ...» հայց շարականի երգեցողութիւնը, որով երկնային շնորհի զօրութեամբ ընծայեալը քահանայութեան էր կոչւում՝ իր եւ ամբողջ ժողորդի վկայութեան համաձայն: Աղօթքների, սաղմոսների, շարականների եւ Աստւածաշնչական ընթերցումների կատարումով այդ հանգրւանը իր աւարտին հասաւ հաւատամքի համատեղ երգախառն արտասանումով եւ պատարագը բնական շարունակւեց մինչեւ «Ողջոյն»-ի բաժինը:

Նախքան «ողջոյն տուք միմեանց»-ի երգեցողութիւնը վերսկսեց երրորդ հանգրւանը քահանայական ձեռնադրութեան եւ օծման, ընդ որում աղօթքների ընկերակցութեամբ ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը ընծայեալին հագցրեց քահանայական զգեստի գլխաւոր մասերը, որից յետոյ «Խորհուրդ Խորին» հրաշալի երգի ընկերակցութեամբ, նւիրեալը խորանի ետեւ տարւեց, որպէսզի ամբողջապէս զգեստաւորւի: Ընթացքին «Կենդանարար Աստուած...» հոգեգալստեան շարականի երգակցութեամբ հանդիսաւոր թափօրով միւռոնաթափ աղաւնին մկրտարանից բերւեց խորան եւ տրւեց Ձեռնադրիչ Սրբազանին: Ապա Սրբազան Հայրը «Առաքելոյ Աղաւնոյ» շարականի երգակցութեամբ երեք հանգրւաններով միւռոնաթափ աղաւնուց սուրբ միւռոնը հեղեց յատուկ մի փոքր սրւակի մէջ եւ ապա «Ամէն Ալէլուիա...» երգով կատարեց քահանայի օծումը. նախ նւիրեալի ճակատը, եւ ապա երկու ձեռքերը (աջ ձեռքը աջ բութից մինչեւ ձախ ճկոյթը եւ ձախ ձեռքն էլ նոյնպէս, որպէս նշան Ս. Հոգով լցւած լինելուն), նրան վերանւանելով՝ Տ. Սարգիս քահանայ: Ապա ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը նորաօծ Տ. Սարգիս քահանային յանձնեց Տիրոջ սուրբ Մարմնով եւ Արեամբ Սրբագործւած լեցուն սկիհը, որից յետոյ որպէս օրհնութիւն, խորանից նա ժողովրդին տւեց իր առաջին խաղաղութիւնը:

Առաջնորդ ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը իր քարոզում վեր բերեց քահանայական կարգի, կոչումի եւ առաքելութեան երրեակ կարեւորութիւնները եւ իր խօսքում կեդրոնացաւ քահանայի բարի հովիւ լինելու, Աստծուց որպէս հրեշտակ ուղարկւած լինելու եւ իր հօտին առաջնորդութիւն-տիրութիւն անելու աստւածային պարտականութեան, պատասխանատւութեան եւ առաքելութեան կոչւած լինելու կարեւուրութեան  մասին, դրանց զուգահեռ անհրաժեշտ խրատները փոխանցելով նորաօծ քահանային եւ յատկապէս՝ այն պարտականութիւնների ու աշխատանքների ու ծառայութեան մասին, որ ընրհանրապէս ակնկալւում է ճշմարիտ եւ աստւածային կոչումին ընդառաջող քահանայից:

Պատարագի աւարտին, դասում, հաւատացեալները մօտենալով՝ համբուրեցին նորաօծ քահանայի օծեալ աջը եւ ստացան նրա օրհնութիւնը ինչպէս նաեւ իրենց կարգին փոխանցեցին իրենց սրտագին  շնորհաւորանքներն ու մաղթանքները: Ապա ձեռնադրութեան կնքահօր պրն. Ռազմիկ Պանտարեանի օգնութեամբ, կատարւեց նօրաօծ արժ. Տ. Սարգիս քահանայի ձեռքերի լւացումը, մկրտարանի աւազանում:

Արարողութիւնից յետոյ, առաջնորդարանի դահլիճում տեղւոյն եկեղեցական խորհրդի կողմից տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: Ընթացքին, յանուն Կրօնական Խորհրդի, Խորհրդի ատենապետ՝ Գերշ. Տ. Մակար Ս. Եպս. Աշգարեան շնորհաւորանքի, երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան խօսք արտասանեց. շնորհակալական խօսք արտասանեցին նաեւ Ս. Սարգիս եկեղեցու եկեղեցական խորհրդի անունից՝ ատենապետուհի Տիկ. Շաքէ Եղիայեանն ու նորաօծ քահանայի մայր՝ տիրամայր Ծաղկուշ Խոսրովեանը:

Թ. Հ. Թ. Կրօնական խորհուրդ    

Յարակից Հրապարակումներ

 • Համաժողով Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակի առիթով
  Համաժողով Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակի առիթով

  Հայաստանի առաջին հանրապետութեան 100-ամեակի առիթով կազմակերպւած է համաժողով 21-23 մարտ 2018 թւին Մեծի Տանն Կիլիկոյ կաթողիկոսութեան նստավայր Անթիլիասում, հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետի:

 • Նոռուզեան շնորհաւորանքներ
  Նոռուզեան շնորհաւորանքներ

   

  Մօտաւոր Նոռուզի (Նոր տարի) ուրախառիթ տօնի առիթով սրտանց շնորհաւորում ենք իրանցի մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ նրանց մաղթում յաջողութիւն, առողջութիւն, արեւշատ, երկար, արդիւնաւէտ եւ օրհնաբեր կեանք՝ լի աստւածային օրհնութիւններով։

 • Յիշատակ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի չարչարանաց եւ մուտն ի Վիրապ
  Յիշատակ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի չարչարանաց եւ մուտն ի Վիրապ

  Թւականիս շաբաթ, մարտի 17-ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մեծագոյն սուրբերից՝ Սրբոյ Հօրն մերոյ, Գրիգորի Լուսաւորչին, յիշատակ չարչարանաց եւ մտանելոյն ի Վիրապն տօնն էր:

 • Արեւագալի արարողութիւն Ս. Աստւածածին եկեղեցում
  Արեւագալի արարողութիւն Ս. Աստւածածին եկեղեցում

  Մեծ Պահքի առիթով երեքշաբթի օրերին, եկեղեցիներում տեղի ունեցող Արեւագալի ժամերգութիւններից, երեքշաբթի 13 մարտի 2018-ին, Ս. Աստւածածին եկեղեցում, Արեւագալի ժամերգութեան նախագահեց թեմիս առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանը: Ներկայ էին առաջնորդական փոխանորդ՝ գերշ. Տ. Մակար Ս. եպս. Աշգարեանը, քահանայ հայրերը, «Ակունք» կենտրոնի աշակերտ-ուհիներն ու հաւատացեալ ժողովուրդը:

 • Թեմիս առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց Հայ ակումբ
  Թեմիս առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց Հայ ակումբ

  Երկուշաբթի, 12 մարտի 2018 թ.-ի առաւօտեան, թեմիս առաջնորդ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեան առաջնորդարանի իր գրասենեակում ընդունեց գաղութիս բազմերախտ ազգայիններից պրն. Նորայր Արամեանին, որ Հայ ակումբի վերահասու յանձնախմբի կողմից լիազօրւած է լինելու Ակումբի շինարարական եւ իրաւական հարցերին, խորհրդակցութեամբ վերահասու յանձնախմբի հետ։

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։