Հա

Համայնք

Երեքշաբթի, 21 Նոյեմբերի 2017 10:00

Քահանայական ձեռնադրութիւն Թեհրանում

Թւականիս նոյեմբերի շաբաթ 18 եւ կիրակի 19 օրերը Թեհրանի թեմի համար յատուկ նշանակութիւն ունեցող եւ հոգեւոր ուրախութեամբ յատկանշւող օրեր հանդիսացան, որոնց ընթացքին երեք հանգրւաններով կատարւեց գաղութիս զաւակներից՝ բարեշնորհ Յովիկ Սարկաւագ Խոսրովեանի քահանայական կարգի կոչման արարողութիւնը, ձեռնադրութիւնն ու օծումը:

Թւականիս նոյեմբերի շաբաթ 18 եւ կիրակի 19 օրերը Թեհրանի թեմի համար յատուկ նշանակութիւն ունեցող եւ հոգեւոր ուրախութեամբ յատկանշւող օրեր հանդիսացան, որոնց ընթացքին երեք հանգրւաններով կատարւեց գաղութիս զաւակներից՝ բարեշնորհ Յովիկ Սարկաւագ Խոսրովեանի քահանայական կարգի կոչման արարողութիւնը, ձեռնադրութիւնն ու օծումը: 

Անցնող չորս տարիների ընթացքին ընծայեալը իր ծառայութիւնը մատուցեց Ս. Սարգիս մայր եկեղեցում եւ նախանձախնդրութեամբ, յարատեւութեամբ ու բծախնդրութեամբ մասնակցեց եկեղեցական բոլոր արարողութիւններին: Նա ձեռնադրութեամբ իրեն տրւած դպրութեան, կիսասարկաւագութեան եւ սարկաւագութեան առնչւած խոնարհագոյն կարգերի պարտականութիւնները ծառայական հոգով հնարաւորինս կատարեց, եւ հետեւելով քահանայական պատրաստութեան համար հայագիտական, աստւածաբանական ու ծիսական խտացեալ յատուկ դասընթացքների, թեմիս առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանի յղած Կրօնական խորհրդի խնդրագիր նամակով, որոշւեց ընծայեալին քահանայական կարգ եւ օծում շնորհել: 

Առ այդ, շաբաթ 18 նոյեմբերի երեկոյեան ժամը 4:30-ին Ս. Սարգիս առաջնորդանիստ մայր եկեղեցում, յետ Կիրակնամտի ժամերգութեան, առաջին հանգրւանով կատարւեց քահանայական կոչման արարողութիւնը, ընդ որում ընծայեալը եկեղեցու մայր դրան առջեւից, երեք հանգրւաններով, ծնկաչօք յառաջացաւ դէպի  դաս, որի միջոցին երգւեց «Նայեա ի մեզ եւ ողորմեա մեզ Քրիստոս. որ ունիս բազում գթութիւն» ԳԿ. Շարականը, որին հետեւեց խարտաւիլակ Արժ. Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Ղարախանեանի հայցը առ ձեռնադրիչ Սրբազան Հօրը եւ փոխն ի փոխ ձեռնադրիչ Առաջնորդ Սրբազան Հօր հրաման-արտօնութիւնը: 

Սոյն արարողութեան ընթացքին տեղի ունեցան հարցադրումներ ձեռնադրիչ Սրբազանի կողմից, առնչւած նւիրեալի պատրաստութեան, յարմար թեկնածութեան եւ անհրաժեշտ պատրաստութեանը, որոնց պատասխանեց ընծայեալին ընծայող խարտաւիլակ քահանայ հայրը, եւ ապա ձեռնադրիչ Սրբազան Հօր բարձրացրած աղօթքների եւ փոխանցած խրատներից յետոյ զոյգ հանգրւաններով տեղի ունեցաւ ընծայեալի հաւատի քննութիւնը, որի ընթացքին նախ առաջին հերթին նա հրաժարւեց եւ նզովեց Ձեռնադրութեան Մաշտոցում յիշւած 150 հերձւածողներին եւ նրանց ուսուցումները, ինչպէս՝ Արիոս, Մակեդոն, Նեստոր, Մանին, Սաբէլ լիբիացին, Եւտիքէս եւայլն: Ապա երկրորդ բաժնով, նա յայտարարեց իր աշակերտութիւնն ու հետեւելը եկեղեցու ուղղափառ հայրերի եւ նրանց ուսուցումներին, ինչպէս օրինակ՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, նրա որդիներն ու թոռները, Ս. Դիոնիսիոս Արիսպագացի ու Ռեթէոս վարդապետ, Ս. Սահակն ու Մեսրոպ թարգմանիչներ, Ս. Բարսեղ Կեսարացի, Ս. Գրիգոր Նիւսացի, Ս. Կիւրեղ Երուսաղէմացի ու Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Ս. Աթանաս ու Ս. Յովհան Ոսկեբերան, եւայլն: Ապա ոտքի կանգնելով եւ երեսը դէպի սուրբ խորան, արտասանեց ուղղափառ հաւատի դաւանութիւնը, որից յետոյ ստացաւ Սրբազան Հօր օրհնութիւնը: Աւարտին Սրբազան հայրը յաւուր պատշաճի քարոզեց:     

Յաջորդ առաւօտեան, կիրակի 19 նոյեմբերի պատարագի ընթացքին կատարւեց քահանայական ձեռնադրութիւնն ու օծումը: Հանդիսաւոր պատարագը մատուցեց թեմիս Առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանը առընթերակայութեամբ՝ եկեղեցու հոգեւոր հովիւներ՝ արժ. Տ. Սահակ քհնյ. Խոսրովեանի եւ արժ. Տ. Վրթանէս քհնյ. Բաբախանեանի եւ խարտաւիլակութեամբ՝ արժ. Տ. Կոմիտաս քհնյ. Ղարախանեանի:

«Զի ողորմած եւ մարդասէր ես Աստւած...» բաժինը հասնելիս, ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը Ս. Բեմի աջակողմում գահի վրաւ նստեց, որպէս պատրաստութիւն ձեռնադրութիւնն կատարելու եւ  նւիրեալը, Յովիկ սարկաւագ Խոսրովեան, իր խարտաւիլակի առաջնորդութեամբ դասից ծնկաչօք բարձրացաւ Խորան եւ փոխն ի փոխ հարց-պատասխանների ներկայացմամբ՝ տարւեց մինչեւ Ձեռնադրող Սրբազան Հօր առջեւ, որտեղ սկսեց երկրորդ բաժինը: Այս հանգրւանին յատկանշական էր ընծայեալի ծնկաչօք դէպի ժողովուրդ դառնալը եւ եկեղեցական հայրերի «Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ, որ միշտ լնու զպէտս սրբոյ սպասաւորութեան առաքելական եկեղեցւոյ...» հայց շարականի երգեցողութիւնը, որով երկնային շնորհի զօրութեամբ ընծայեալը քահանայութեան էր կոչւում՝ իր եւ ամբողջ ժողորդի վկայութեան համաձայն: Աղօթքների, սաղմոսների, շարականների եւ Աստւածաշնչական ընթերցումների կատարումով այդ հանգրւանը իր աւարտին հասաւ հաւատամքի համատեղ երգախառն արտասանումով եւ պատարագը բնական շարունակւեց մինչեւ «Ողջոյն»-ի բաժինը:

Նախքան «ողջոյն տուք միմեանց»-ի երգեցողութիւնը վերսկսեց երրորդ հանգրւանը քահանայական ձեռնադրութեան եւ օծման, ընդ որում աղօթքների ընկերակցութեամբ ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը ընծայեալին հագցրեց քահանայական զգեստի գլխաւոր մասերը, որից յետոյ «Խորհուրդ Խորին» հրաշալի երգի ընկերակցութեամբ, նւիրեալը խորանի ետեւ տարւեց, որպէսզի ամբողջապէս զգեստաւորւի: Ընթացքին «Կենդանարար Աստուած...» հոգեգալստեան շարականի երգակցութեամբ հանդիսաւոր թափօրով միւռոնաթափ աղաւնին մկրտարանից բերւեց խորան եւ տրւեց Ձեռնադրիչ Սրբազանին: Ապա Սրբազան Հայրը «Առաքելոյ Աղաւնոյ» շարականի երգակցութեամբ երեք հանգրւաններով միւռոնաթափ աղաւնուց սուրբ միւռոնը հեղեց յատուկ մի փոքր սրւակի մէջ եւ ապա «Ամէն Ալէլուիա...» երգով կատարեց քահանայի օծումը. նախ նւիրեալի ճակատը, եւ ապա երկու ձեռքերը (աջ ձեռքը աջ բութից մինչեւ ձախ ճկոյթը եւ ձախ ձեռքն էլ նոյնպէս, որպէս նշան Ս. Հոգով լցւած լինելուն), նրան վերանւանելով՝ Տ. Սարգիս քահանայ: Ապա ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը նորաօծ Տ. Սարգիս քահանային յանձնեց Տիրոջ սուրբ Մարմնով եւ Արեամբ Սրբագործւած լեցուն սկիհը, որից յետոյ որպէս օրհնութիւն, խորանից նա ժողովրդին տւեց իր առաջին խաղաղութիւնը:

Առաջնորդ ձեռնադրիչ Սրբազան Հայրը իր քարոզում վեր բերեց քահանայական կարգի, կոչումի եւ առաքելութեան երրեակ կարեւորութիւնները եւ իր խօսքում կեդրոնացաւ քահանայի բարի հովիւ լինելու, Աստծուց որպէս հրեշտակ ուղարկւած լինելու եւ իր հօտին առաջնորդութիւն-տիրութիւն անելու աստւածային պարտականութեան, պատասխանատւութեան եւ առաքելութեան կոչւած լինելու կարեւուրութեան  մասին, դրանց զուգահեռ անհրաժեշտ խրատները փոխանցելով նորաօծ քահանային եւ յատկապէս՝ այն պարտականութիւնների ու աշխատանքների ու ծառայութեան մասին, որ ընրհանրապէս ակնկալւում է ճշմարիտ եւ աստւածային կոչումին ընդառաջող քահանայից:

Պատարագի աւարտին, դասում, հաւատացեալները մօտենալով՝ համբուրեցին նորաօծ քահանայի օծեալ աջը եւ ստացան նրա օրհնութիւնը ինչպէս նաեւ իրենց կարգին փոխանցեցին իրենց սրտագին  շնորհաւորանքներն ու մաղթանքները: Ապա ձեռնադրութեան կնքահօր պրն. Ռազմիկ Պանտարեանի օգնութեամբ, կատարւեց նօրաօծ արժ. Տ. Սարգիս քահանայի ձեռքերի լւացումը, մկրտարանի աւազանում:

Արարողութիւնից յետոյ, առաջնորդարանի դահլիճում տեղւոյն եկեղեցական խորհրդի կողմից տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: Ընթացքին, յանուն Կրօնական Խորհրդի, Խորհրդի ատենապետ՝ Գերշ. Տ. Մակար Ս. Եպս. Աշգարեան շնորհաւորանքի, երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան խօսք արտասանեց. շնորհակալական խօսք արտասանեցին նաեւ Ս. Սարգիս եկեղեցու եկեղեցական խորհրդի անունից՝ ատենապետուհի Տիկ. Շաքէ Եղիայեանն ու նորաօծ քահանայի մայր՝ տիրամայր Ծաղկուշ Խոսրովեանը:

Թ. Հ. Թ. Կրօնական խորհուրդ    

Յարակից Հրապարակումներ

 • Իրանի եկեղեցիների ներկայացուցիչները միանում են աշխարհի քրիստոնեաներին եւ դատապարտում Երուսաղէմի հարցով Թրամփի որոշումը
  Իրանի եկեղեցիների ներկայացուցիչները միանում են աշխարհի քրիստոնեաներին եւ դատապարտում Երուսաղէմի հարցով Թրամփի որոշումը

  Չորեքշաբթի, առաւօտեան թւականիս 13 դեկտեմբեր-ի ժամը 11։30-ին Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճում, նախաձեռնութեամբ թեմիս բարեխնամ առաջնորդ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանի, տեղի ունեցաւ Թեհրանի եւ Իրանի եկեղեցիների եպիսկոպոսների եւ ղեկավարների միասնական հանդիպում, որի ընթացքին իրանի եկեղեցիների ժողովը հրապարակեց իր բողոքագիրը ի դէմ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի որոշման, ըստ որի Երուսաղէմը յայտարարւել էր սիոնիստական վարչակարգի մայրաքաղաք։

 • Հանդիպում Զէյթուն քաղաքամասի ժողովրդի հետ
  Հանդիպում Զէյթուն քաղաքամասի ժողովրդի հետ

  Երեքշաբթի, 13 դեկտեմբեր 2017-ի երեկոյեան ժամը 8-10։30, Թ.Հ.Թ. բարեխնամ առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանը հանդիպեց քաղաքիս հայահոծ թաղերից՝ Զէյթուն քաղաքամասի մի խումբ բնակիչների հետ, Զէյթուն քաղաքամասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցու դահլիճում:

 • Թեհրանի Պահակազօրի ներկայացուցիչներն ազգային առաջնորդարանում
  Թեհրանի Պահակազօրի ներկայացուցիչներն ազգային առաջնորդարանում

  Չորեքշաբթի, 13 դեկտեմբեր 2017-ի առաւօտեան ժամը 11-ին Թեհրանի Պահակազօրի անձնուրացների հանրային կապի պատասխանատու՝ կապիտան Ահմադ Աբադին, Պահակազօրի Մշակոյթ եւ Ղուրան բաժանմունքի պատասխանատու՝ դոկտ. Ղորբանին այցելեցին թեմիս բարեխնամ առաջնորդ՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանին։ 

 • ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի պատւիրակութիւնն այցելեց ազգային առաջնորդարան
  ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի պատւիրակութիւնն այցելեց ազգային առաջնորդարան

  Երէկ` դեկտեմբերի 12-ի կէսօրին Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանն ընդունեց ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարեանին եւ նրա գլխաւորած պատւիրակութեանը, որին մաս էին կազմում ԱԺ պատգամաւորներ՝ Աղւան Վարդանեանը, Կորիւն Նահապետեանը, Վահէ Էնֆիաջեանը եւ Նիկոլ Փաշինենաը:

 • Իրանահայ պատւիրակներն այցելեցին Լիբանանում Իրանի դեսպանութիւն
  Իրանահայ պատւիրակներն այցելեցին Լիբանանում Իրանի դեսպանութիւն

  Երէկ՝ դեկտեմբերի 9-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային ընդհանուր ժողովին մասնակցելու նպատակով Լիբանանում գտնւող իրանահայ երեք թեմերի պատւիրակները, թեմակալ առաջնորդների՝ գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանի, գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. եպս. Չիֆթճեանի եւ գերպ. Տ. Սիփան ծ. վրդ. Քէչէճեանի գլխաւորութեամբ այցելեցին Լիբանանում Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դեսպանութիւնը: 

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

«Մեղրի» ԱՏԳ-ն ինչպէ՞ս կազդի Իրան-Հայաստան տնտեսական յարաբերութիւնների զարգացման վրայ:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։