Հա
19/10/2017 - 12:10

«Լիբանանահայութեան ուժը ամբողջ սփիւռքի եւ հայութեան ուժն է» ընդգծեց Յ. Բագրատունի

«Երեսփոխանական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան, եւ այդ իրականութենէն նահանջ չկայ: Մենք այս ընտրութիւններուն պիտի մասնակցինք այնպէս, ինչպէս միշտ մասնակցած ենք: 2018-ի երեսփոխանական ընտրութիւնները ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին համար բազմակողմանի նշանակութիւն ունի, յատկապէս նկատի ունենալով ընտրական նոր օրէնքը», ըսաւ Յ. Բագրատունի:

«Երեսփոխանական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան, եւ այդ իրականութենէն նահանջ չկայ: Մենք այս ընտրութիւններուն պիտի մասնակցինք այնպէս, ինչպէս միշտ մասնակցած ենք: 2018-ի երեսփոխանական ընտրութիւնները ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին համար բազմակողմանի նշանակութիւն ունի, յատկապէս նկատի ունենալով ընտրական նոր օրէնքը», ըսաւ ան:

Յ. Բագրատունի նշեց, որ այդ օրէնքով կարելի է բարձրացնել խորհրդարանին մէջ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներուն թիւը, որ իրաւ եւ ճշգրիտ ներկայացուցչութեան արտայայտութիւնն է, եւ այդ օրէնքին գործադրութեան կը հսկէ լիբանանեան իշխանութիւնը` հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի նախագահութեամբ:

«Երկրորդ նշանակութիւնը այն է, որ առիթը պիտի ունենանք վերականգնելու Լիբանանի հայութեան ազատ կամքի արտայայտութիւնը` զայն աւելի ընդարձակ կերպով ներկայացնելով Հայկական երեսփոխանական պլոքին մէջ:

Երրորդ, Լիբանանի խորհրդարանին մէջ մենք մեր իրաւունքը պիտի վերահաստատենք, իբրեւ խորհրդարանի անդամներ, որոնք կը ներկայացնեն հայ համայնքը: Եւ ինչքան շատ ըլլայ մեր երեսփոխաններուն թիւը, այնքան լիբանանահայութիւնը իր գործօն դերակատարութիւնը կրնայ ունենալ երկրին քաղաքական կեանքին մէջ, բարեկարգումներուն մէջ, փտածութեան դէմ արշաւին մէջ եւ երկիրը իբրեւ պետութիւն` պետական ու սահմանադրական հաստատութիւններու պարունակին մէջ կառուցելու իմաստով», ըսաւ ան:

Երեսփոխան Բագրատունի շեշտեց, որ բոլորին համար ծանօթ է, թէ լիբանանահայութիւնը սփիւռքի հայութեան ողնաշարին հիմնական օղակներէն է, հետեւաբար հզօր լիբանանահայութիւն կը նշանակէ հզօր սփիւռք, ինչպէս նաեւ կը նշանակէ հզօր Հայաստան եւ հզօր Արցախ:

«Լիբանանահայութեան ուժը ամբողջ հայութեան ուժն է: Այս դիտանկիւնէն մեկնելով է, որ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն երեսփոխանական ընտրութիւններուն պիտի մասնակցի` կոչ ուղղելով, որ ո՛չ միայն լիբանանահայութիւնը ստուար թիւերով մասնակցի երեսփոխանական ընտրութիւններուն, այլ նաեւ արտերկրի մէջ ապրող լիբանանահայերը իրենց աշխուժ մասնակցութիւնը բերեն այս ընտրութիւններուն», ըսաւ ան:

Յ. Բագրատունի նշեց, որ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ընտրական մեքենան արդէն իսկ կը գործէ: «Այսօր ան նոր զարգացում կը ստանայ, երբ երկար ջանքերէ ետք կարելի եղաւ ապահովել որոշում, որուն հիման վրայ ընտրութիւններուն պիտի մասնակցին նաեւ արտերկրի լիբանանցիները: Այդ որոշումը կայացնելու ջանքերուն մասնակից եղանք նաեւ մենք: Ի վերջոյ բոլոր լիբանանցիները այս երկրի կապուած են եւ իրենց ըսելիքը պիտի ունենան այս երկրի ապագային մասին: Իսկ չորս տարի ետք պիտի ունենանք արտերկրի լիբանանցիները ներկայացնող վեց երեսփոխաններ: Հետեւաբար այսօր առաջին առիթն է լիբանանցիներուն, որ անոնք քուէարկեն իրենց բնակած վայրերուն մէջ», յայտնեց երեսփոխան Բագրատունի` ակնարկելով ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի կողմէ հրապարակուած կոչին:

Յ. Բագրատունի կոչ ուղղեց արտերկրի բոլոր լիբանանահայերուն` Ամերիկաներու (Հիւսիսային, Հարաւային), Քանատայի, Ռուսիոյ, Եւրոպայի, Միջին Արեւելքի, ներառեալ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ բնակող լիբանանահայերուն, որոնք իրենց լիբանանեան հպատակութիւնը պահած են, որ փութան արձանագրուելու ելեկտրոնային միջոցներով:

«Ելեկտրոնային այս արձանագրութիւնը առաջին քայլն է, որ պիտի կատարուի յատուկ կայքի մը վրայ եւ կարելի է զայն կատարել Սմարթ բջիջայիններով: Կայքերուն մանրամասնութիւնները յառաջիկայ 48 ժամուան ընթացքին պիտի ըլլան բոլորին տրամադրութեան տակ: Արձանագրութիւնները պէտք է կատարուած ըլլան մինչեւ 20 նոյեմբեր 2017:

Երկրորդ քայլը պիտի ըլլայ ընտրութեան օրը` 6 մայիս 2018-ին, լիբանանահայութեան կողմէ երեսփոխանական ընտրութիւններուն մասնակցութիւնը` քուէարկելով իրենց ամէնէն մօտիկ կեդրոնին մէջ, որ կրնայ ըլլալ Լիբանանի դեսպանատուն, հիւպատոսարան եւ կամ յատուկ կեդրոններ, որոնք թիւի համաձայն (աւելի քան 200 քուէարկողի պարագային) ճշդուած պիտի ըլլան արտաքին գործոց նախարարութեան կողմէ», ըսաւ ան:

Երեսփոխան Բագրատունի կրկնելու գնով հաստատեց, որ եթէ արտերկրի լիբանանցի մը մինչեւ 20 նոյեմբեր չէ արձանագրուած, ապա ան պիտի չկարենայ երեսփոխանական ընտրութիւններուն մասնակցիլ:

«Մեր ակնկալութիւնն է, որ ընտրութիւններուն մասնակցող լիբանանահայութեան թիւը ըլլայ հսկայական: Ասիկա կարեւոր է, որովհետեւ Լիբանանի համայնքային դրութեան ի տես, մենք պարտաւոր ենք մեր թիւերը պահպանել: Արտերկրի լիբանանահայութիւնը իր կարգին պարտաւորութիւններ ունի Լիբանանի հանդէպ` նկատի ունենալով Լիբանանի մէջ անոր ունեցած հարազատները, գործերն ու կալուածները», շեշտեց ան:

Յ. Բագրատունի եզրափակեց ըսելով, որ արտերկրի լիբանանահայութեան մասնակցութիւնը կարեւոր է կերտելու համար երեսփոխանական ընդարձակ պլոք, լիբանանահայութեան ճշգրիտ ներկայացուցչութիւն եւ քաղաքական հզօր ուժ:

«Արտերկրի իւրաքանչիւր լիբանանահայու կողմէ իր անուան արձանագրութիւնը անհրաժեշտ է: Ժամանակ չկա՛յ, պէ՛տք է շտապել եւ գործադրել լիբանանահայութեան բարոյական իրաւունքը: Ես կոչ կ՛ուղղեմ բոլորին արձանագրելու իրենց անունները, որպէսզի հետագային կարենանք ճակատաբաց ըսել, որ լիբանանահայութիւնը հզօր է եւ անոր ուժը ամբողջ սփիւռքի եւ հայութեան ուժն է», եզրափակեց Յ. Բագրատունի:

«Ազգակ»

Յարակից լուրեր

 • ՀՅԴ 128 տարւայ պատմութեան մէջ առաջին անգամն է Ընդհանուր ժողով գումարում ազատ, մարտունակ, հպարտ Արցախում
  ՀՅԴ 128 տարւայ պատմութեան մէջ առաջին անգամն է Ընդհանուր ժողով գումարում ազատ, մարտունակ, հպարտ Արցախում

  ՀՅԴ Լիբանանի Կենտրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ, ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր Ժողովի մասնակից Յակոբ Բագրատունու բնորոշմամբ ժողովը պատմական է, որովհետեւ ՀՅԴ 128 տարւայ պատմութեան մէջ առաջին անգամն է, որ ազատ, մարտունակ, հպարտ Արցախում է այն գումարւում:

 • ՀՅԴ-Փաղանգաւոր հանդիպում. «Ապրիլ 24»-ը Ցեղասպանութեան յիշատակումի օր հռչակելու օրինագիծ
  ՀՅԴ-Փաղանգաւոր հանդիպում. «Ապրիլ 24»-ը Ցեղասպանութեան յիշատակումի օր հռչակելու օրինագիծ

  ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի եւ Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Վիգէն Աւագեան երէկ կէսօրին «Շաղզոյեան» կեդրոնին մէջ ընդունեցին Փաղանգաւոր կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Սամի Ժեմայէլը, որուն ընկերակցեցաւ Փաղանգաւոր կուսակցութեան մէկ պատուիրակութիւնը: 

 • ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն այցելեց դեսպան Վահագն Աթաբէկեանին
  ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն այցելեց դեսպան Վահագն Աթաբէկեանին

  Այս առաւօտ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն ներկայանցող պատուիարկութիւնը գլխաւորութեամբ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիի այցելեց Լիբանանի միջ Հայաստանի հանրապետութեան դեսպանատուն եւ տեսակցեցաւ արտակարգ եւ լիազօր նորանշանակ դեսպան Վահագն Աթաբէկեանի հետ։

 • Նախադրեալը
  Նախադրեալը

  Ընտրութիւնները աւարտեցան։ Հայրենիքը ունի նոր Ազգային Ժողով։ Շուտով կ՚ունենայ նաեւ նոր կառավարութիւն։ Հետեւաբար, ազգային մարտահրաւէրը կառավարման այն նոր վարքագիծն ու նորաթափ աշխատանքն է, որոնք պիտի սատարեն երկիր վերելքին, պետութեան ամրակայման, տնտեսութեան բարգաւաճման եւ արտաքին վտանգներու յաղթահարման։

 • Ընկ. Հրայրին. Պի՛նդ է դաշնակցութիւնը
  Ընկ. Հրայրին. Պի՛նդ է դաշնակցութիւնը

  ՀՅ Դաշնակցութեան նորագոյն պատմութեան մէջ ընկ. Հրայր Մարուխեան կը պատկանի այն փաղանգին, որ իւրայատուկ դրոշմ եւ ուժականութեամբ յատկանշուած կշիռ տուած է ո՛չ միայն Դաշնակցութեան, այլ նաեւ Դաշնակցութեան ճամբով համայն հայ ժողովուրդին:

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։