Հա

Ազգային

09/10/2016 - 09:40

Ներբող՝ Թարգմանչաց Պսակ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի յիշատակին

Դու քաջ հերոս ու պալատական, աշխատող ձեռք ու ստեղծող միտք, Աստւածապաշտ ու հայրենասէր, Քրիստոսատրոփ ու ազգամեծար, խորաթափանց ու խորագէտ, տագնապող սիրտ ու խռովեալ հոգի, ո՛վ մեծասքանչ ու մեծատառ անո՛ւն Մեսրոպ՝ Մաշտոցն ես դու:

Դու քաջ հերոս ու պալատական, աշխատող ձեռք ու ստեղծող միտք, Աստւածապաշտ ու հայրենասէր, Քրիստոսատրոփ ու ազգամեծար, խորաթափանց ու խորագէտ, տագնապող սիրտ ու խռովեալ հոգի, ո՛վ մեծասքանչ ու մեծատառ անո՛ւն Մեսրոպ՝ Մաշտոցն ես դու:
Դո՛ւ իրատես հայորդին ես, ապագայատես մարգարէն ես, Քրիստոսակիր կուսակրօնն ես ու հայ ազգի՝ մեծ Ռաբբին ես: Ո՛վ մեծահրաշ Ադամորդի, դո՛ւ պարգեւալի ու շնորհաճառագ, որպէս հոգեզաւակ մի հայորդի ու Թարգմանչիդ մի յետնորդի, անխօս կանգնած ու ապշահար՝ խոնարհւում եմ առջեւը Մեծիդ:
Դո՛ւ ճաշակողն քաղցրութեան աստւածային ճշմարտութեան, ո՛վ ինքնազոհ ու անձնւէր, եկեղեցու սպասաւոր ու ազգի ծառայ դու անձնդիր, ո՛վ Հայկազուն ու հայաբոյր, հայկեան կեանքի ու ինքնութեան ազատարար Մեսրո՛պդ դու, որ Մաշտո՛ցն ես փրկչահամբաւ:
Գո՛վքդ ենք հիւսում, փա՛ռքդ ենք երգում, ո՛վ պանծալի, ո՛վ հրաշալի, նայում ենք քեզ եւ ի՜նչ տեսնում, եթէ ոչ այն՝ ինչ իսկ քոնն է. անխորտակելի կամք, անսպառելի ուժ, անկասելի ընթացք, անպարտելի հաւատք, անսահմանելի սէր, անթաքչելի լոյս ու յոյս մշտավառ: Դու մեզ համար անյաղթ տիտան, անմար փարոս, լապտեր ձիթալի, աննմանակելի արարածն ես դու, ո՛վ մեծ Մաշտոց՝ Սուրբդ Մեսրոպ:
Աստծուն փառք, Բարձրեալին օրհներգ, Անմահին ալէլուք եւ Արարչին բարեբանութիւն, քե՛զ՝ մեծիդ, այո՛, բայց խոնարհիդ ստեղծելուն համար. քե՛զ, մեծապատիւիդ, այո՛, բայց ծառայիդ մեզ ընծայելուն. քե՛զ՝ Ուսուչապետիդ, այո՛, բայց յարատեւ աշակերտողիդ իբրեւ Վարդապետ մեզ շնորհելուն. քե՛զ՝ հարուստիդ, այո՛, բայց ինքնաղքատացմամբ բազմամիլիոններիս հարստացնողիդ գոյակերպելուն համար. քե՛զ՝ հողեղէնիդ, այո՛, բայց ոգեղինացածիդ կազմողին համար եւ քե՛զ՝ մահկանացու երկրաբնակիդ, այո՛, բայց Քրիստոսով անմահ երկնաքաղաքացուդ լոյս աշխարհ բերելուն ու մեզ ժառանգելուն համար: Հազա՜ր երախտիք ու բի՜ւր փա՛ռք քեզ, ո՛վ բարեգութ Հայրը հայուն, բազումողորմ ու մարդասէր յաւիտենականութեան Աստւածը մեր:
Ի՛նչպիսի ո՛ւժ ու հզօր կամք են ամբարւած քո մէջ, ո՛վ սուրբ Մեսրոպ: Ի՛նչպիսի սէ՛ր ու յո՛յս են դրանք, որոնցով պարուրւել ես ու ժայռացել, այդ ի՜նչ հաւատ է ու զօրութիւն, աստւածահաստատ վստահութիւն, ի՜նչ խոր ու վսեմ եւ անքակտելի կապւածութիւն հանդէ՛պ հողին, հայրենիքին, արմատներին, ցեղի ոգուն ու էութեան, ո՛վ առաքինի Սուրբդ Մաշտոց:
Դո՛ւ գիտակից ու նախանձախընդիր, ժիր ու արի հովիւն ես դու, եւ զոհւելու պատրաստակամ՝ եղբայրասէր Մեծ մարդն ես դու: Երրեակ ուրոյն յատկանիշեր են քեզ անվերջ պատմուճանել. աստւածատո՛ւր կոչում վերին, Քրիստոսակնի՛ք ներուժեռանդ եւ ամբողջակա՛ն յանձնառութիւն. որոնց առջեւ չկան արգելք ու խոչընդոտ, որ չխորտակւեն ու չվերանան, եւ անհնարը դառնայ հնարաւոր ու անկարելին՝ կարելի:
Անցել են օրեր ու տարիներ, թաւալել են դարեր ու ժամանակներ, ընդորում բուք ու մռայլ ամպրոպ, քամի, կայծակ, շանթ ու անձրեւ եւ ալիքներ, շարունակ տեղալով, անկաս փչելով, սերտ շփւելով, մերթ սուլելով, պինդ խփելով ու բախւելով՝ նոյնիսկ լեռներ են մաշեցրել ու ժայռեր էլ՝ անհետացրել: Բայց ո՛վ դիւցազն մա՛րդ Աստծու, հաւատարիմ ու բարեգործ, Քրիստոսահաստատ Ժայռին կանգնած՝ իբրեւ հսկայ մի ապառաժ, որ ո՛չ միայն դարերի հարող՝ փոշիացնող զարկի ներքոյ ու մոռացութեան ծածկոյթի տակ չմաշւեցիր ու չնսեմացար, այլ ՕՇԱԿԱՆԻ անկիւնից խոնաւ՝ դու հայելով ու նայելով՝ աւելի զօրեղ, աւելի պայծառ ու փառահեղ ես դու դարձել, աւելի փայլուն ու կենդանացած՝ տարուցտարի, սերնդից-սերունդ ու դարուցդար վիթխարակերպ անկաս երթով՝ շարունակում ես դու մնալ ու դեռ տոկալ, բարձրաղաղակ վկայել անվերջ, շնչել, ապրել ու ստեղծագործել, պատերազմել ու յաղթանակել եւ ի վերա՛յ ամենայնի՝ գոյատեւել ու սերմանել:
Քեզ փա՛ռք, պատիւ ու մեծարանք, ո՛վ հայ գրի մեծ Գիւտարար:
Երնէ՜կ քեզ սուրբ, հազար երնէ՜կ, ո՛վ հայ լեզւի աննինջ Պահակ: Քեզ սէ՛ր ու յարգանք անյա՛ղթ հերոս, ո՛վ Քրիստոսի անվախ Զինւոր, խո՛ւնկ ու աղօթք եւ օրհնութիւն քո անթառամ յիշատակին, ո՛վ ճգնաւոր ու աղօթասաց հրեշտակների ընկերակից, սրբակենցաղ ու ցանկալի Աստծւածաշնչի Մեծ Թարգմանիչ եւ Աղբիւրից յաւերժ ըմպող՝ Կենդանի Խօսքի քա՛ջ քարոզիչ, ընկալ այժմ ներբողն իմ այս, որ անւան քո եմ ես ձօնած:
Երեսուն եւ վեց անմահների, հսկաների դո՛ւ Սպարապետ, անվերջ կռւող ու մարտնչող եւ միշտ յաղթող վեհ Զօրավար, ոսկեդարու շղթան կազմող դու մշտափայլ անժանգ Օղակ, սերունդներիս համար դու մի՛շտ, մագնէտացեալ ուժն ես հզօր:
Օրհնութի՜ւն քեզ ո՛վ մեծահանճար, օրհնութի՜ւն քեզ ու քո անւան, Հայու պարծանք ու փառքի պսակ, ո՛վ Սուրբդ դու՝ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ:

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ
Թեհրան, 03/10/ 2016

Յարակից լուրեր

 • Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 27-րդ տարեդարձը նշանաւորւեց Հանրապետական մաղթանքով
  Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 27-րդ տարեդարձը նշանաւորւեց Հանրապետական մաղթանքով

  Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 27-րդ տարեդարձի առիթով, երէկ առաւօտեան կիրակնօրեայ ս. պատարագի ընթացքում, որը մատուցում էր Թ. Հ. Թ. առաջնորդական տեղապահ Տ. Մակար եպս. Աշգարեանը, կատարւեց Հանրապետական մաղթանք եւ Թ. Հ. Թ. առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանի ձեռամբ օրհնւեց Եռագոյն դրօշը: 

 • Արաքի Ս. Մեսրոպ եկեղեցու անւանակոչութեան տօնի առիթով ուխտագնացութիւն դէպի Արաք
  Արաքի Ս. Մեսրոպ եկեղեցու անւանակոչութեան տօնի առիթով ուխտագնացութիւն դէպի Արաք

  Թւականիս ուրբաթ 22 յունիսի առաւօտեան վաղ ժամին առաջնորդական փոխանորդ՝ գերշ. Տ. Մակար Ս. եպս. Աշգարեանն ուխտաւորաբար ուղղւեց դէպի Արաք, տեղւոյն Ս. Մեսրոպ եկեղեցու անւանակոչութեան եւ վերոնշեալ թարգմանչաց վարդապետների՝ Սահակայ եւ Մեսրոպայ տօնի առիթով պատարագ մատուցելու։

 • Լանջախաչի տւչութիւն
  Լանջախաչի տւչութիւն

  Թւականիս ուրբաթ, 8 յունիսի առաւօտեան յընթացս սուրբ եւ անմահ պատարագի առաջնորդանիստ Ս. Սարգիս մայր եկեղեցում տեղի ունեցաւ լանջախաչ կրելու իրաւունքի շնորհում։

 • Ս. Սարգիս մայր եկեղեցու օծման 45-ամեակի առիթով «Հոգեւոր համերգ»
  Ս. Սարգիս մայր եկեղեցու օծման 45-ամեակի առիթով «Հոգեւոր համերգ»

  Թեհրանի Ս. Սարգիս մայր եկեղեցու օծման 45-ամեակի առիթով թւականիս մայիսի 17-ին եկեղեցու յարկի տակ կազմակերպւել էր «Հոգեւոր համերգ»-երեկոյ:

 • Հաղորդագրութիւն
  Հաղորդագրութիւն

  Ս. Սագիս եկեղեցու Եկեղեցական խորհուրդը ուրախութեամբ զեկուցում է, որ համանուն Առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու կառուցման եւ օծման 45-ամեակի նւիրւած տօնակատարութեան ծիրում՝ հոգեւոր երգչախմբային համերգի ներկայացման առումով, արդէն իսկ համապատասխան փորձերն ու աշխատանքները տարւում են։

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։