Հա

Ազգային

10/11/2016 - 10:10

Երբ կը միանան Դաշնակցութեան

Կիրակի օր (նոյեմբերի 6-ին-ԽՄԲ.), Արարատի մարզի Քաղցրաշէնի մէջ 14 երիտասարդներ եւս միացան Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան շարքերը: Խրախուսիչ իրականութեան վերածւած է հայրենի երիտասարդներու Դաշնակցական դառնալու պատրաստակամութիւնը:


ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ

 

Կիրակի օր (նոյեմբերի 6-ին-ԽՄԲ.), Արարատի մարզի Քաղցրաշէնի մէջ 14 երիտասարդներ եւս միացան Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան շարքերը: Խրախուսիչ իրականութեան վերածւած է հայրենի երիտասարդներու Դաշնակցական դառնալու պատրաստակամութիւնը: Հայրենիքի տարածքին, Երեւանէն Շիրակ, Լոռիէն Արագածոտն, Արարատէն Կոտայք, Սիւնիքէն Արցախ, անոնք կու գան քանակական ու որակական նոր աւիւն ներդնելու մեր ժողովուրդի ամենէն ազգային, արդարամէտ ու խիզախ քաղաքական կազմակերպութեան՝ Հ. Յ. Դաշնակցութեան: Անոնք կու գան իրենց բոլոր ուժերով ծառայելու հայրենիքին ու Հայ Դատին:
Բնական է, տակաւին գոյութիւն ունին հակադաշնակցական տրամադրութեամբ եւ թերամիտ տրամաբանութեամբ առաջնորդւող մարդիկ, որոնք անկարող են գնահատելու Դաշնակցութեան շարքերը միանալու հայ մարդուն նախաձեռնութիւնը: Անոնց մօտ կը բացակայի դաշնակցական մարդը ըմբռնելու կարողութիւնը եւ կամեցողութիւնը: Անոնք մինչեւ իսկ ծիծաղելի կը դառնան, երբ դաշնակցական մարդը կը համարեն «հլու, հնազանդ եւ կամակատար»:
Դաշնակցականի մասին նման վերագրումներ ո՛չ միայն խոտոր կը համեմատին Դաշնակցութեան գաղափարական ու կազմակերպական սկզբունքներուն, այլեւ կը նենգափոխեն դաշնակցականի խիզախութեան, յանդգնութեան, արիութեան, համարձակութեան եւ պարկեշտութեան նկարագրային յատկութիւնները: Ափսո՛ս, թերամիտը անկարող է կամ չի կամենար ծանօթանալ դաշնակցականի իսկական կերպարին:
Դաշնակցական մարդուն ծանօթացումը կը սկսի պարզ հարցումով մը՝ Ո՞Վ Է ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆԸ: Այս հարցումին պատասխանը բազմիցս եւ սպառիչ կերպով տւած են դաշնակցական գործիչներ ու մտաւորականներ: Բաւ է թերթատել Նիկոլ Աղբալեանի «Մտածումներ Հ. Յ. Դաշնակցութեան մասին» (1930) գործը, ինչպէս նաեւ՝ Հրաչ Տասնապետեանի «Ո՞վ է դաշնակցականը» (1975) խորագիրով սքանչելի գրքոյկը:
«ՀՅԴ կազմակերպական կանոններ»-ու առաջին յօդւածը պարզ ու մեկին կը բնութագրէ դաշնակցական ըլլալու ստորոգելիները: Այսպէս՝ «Հ. Յ. Դաշնակցութեան անդամ կրնայ ըլլալ բարոյական նկարագիրի տէր եւ 18 տարեկանէն վեր ամէն անհատ՝ առանց սեռի խտրութեան, որ կընդունի կուսակցութեան Ծրագիրն ու գործելակերպը, կենթարկւի անոր կանոններուն ու որոշումներուն եւ ամէն ջանք կը թափէ իրականացնելու զանոնք»: Այս յօդւածի տրամադրութեան մէջ խտացւած են դաշնակցականի կազմակերպական, գաղափարական ու բարոյական մարդու թէ՛ յատկութիւնները, եւ թէ՛ պայմանները:
Յօդւածը Դաշնակցութենէն ներս ընդունւելու հարց չի դներ, այլ կը տրամադրէ կարենալ անդամ ըլլալու խնդիր: Ընդունւիլը վարչական տնօրինման հարց է. անդամ ըլլալ կարենալը պարտաւորութեան ու պայմանաւորութեան խնդիր է: Արդ, անդամ ըլլալու համար, ենթական պէտք է ստանձնէ երեք պարտաւորութիւններ. Առաջին՝ ան պէտք է ընդունի ՀՅԴ Ծրագիրն ու Դաշնակցութեան գործելակերպը: Երկրորդ՝ ան պէտք է ենթարկւի ՀՅԴ Կանոնագիրին եւ որոշումներուն: Երրորդ՝ ան պէտք է ամէն ճիգ թափէ՝ դաշնակցական գործելակերպով հետապնդելու եւ իրականացնելու Դաշնակցութեան Ծրագիրը, Կանոնագիրը եւ որոշումները: (ՀՅԴ Կազմակերպական կանոններ, յօդւած 1):
Նորագիրը այս պարտաւորութիւններուն ստանձնումն ու իր պայմանաւորութիւնը կերաշխաւորէ հանդիսաւոր ուխտով, ուր երդւելով իր պատւոյն ու հայրենիքին վրայ՝ ան կը խոստանայ հաւատարիմ մնալ Դաշնակցութեան Ծրագիրին, Կանոնագիրին ու որոշումներուն, եւ իր բոլոր ուժերով, իսկ եթէ հարկ ըլլայ՝ կեանքին գնով, ծառայել «Հայաստանի եւ հայութեան ազատագրութեան դատին»: (ՀՅԴ Կազմակերպական կանոններ, յօդւած 3):
Վերոյիշեալ պայմաններու հիմամբ անդամակցելով Դաշնակցութեան՝ դաշնակցականը կը միանայ իրեն համամիտ ու գործակից շարքայիններու: Այս միացումը տեւական բնոյթ ունի, այնքան ատեն, որ դաշնակցականը կը մնայ հաւատարիմ ու հետամուտ իր կանոնագրային պարտաւորութիւններուն: Այս միացումը նաեւ գործնական հանգամանք ունի՝ հիմնւած դաշնակցականներու միջեւ փոխադարձ կապի եւ հետապնդելի նպատակներու վրայ: Փոխադարձ կապը կը նախորոշւի ՀՅԴ Կանոնագիրով, իսկ հետապնդելի նպատակները կը մեկնին ՀՅԴ Ծրագիրէն: Իր կանոնագրային կապով, գաղափարական համեմատութեամբ եւ դաշնակցական գործելակերպով, դաշնակցականը կը դառնայ ՀՅԴ կազմակերպութեան համահաւասար անդամ:
ՀՅԴ կազմակերպութենէն ներս դաշնակցականը մտածելու, արտայայտւելու եւ գործելու կաշկանդումներու ենթակայ չէ: Ընդհակառակը՝ կազմակերպութենէն ներս միտքեր առաջադրելու, աշխատանքի նախաձեռնելու, սխալը շտկելու եւ լաւը աւելի լաւ ընելու մօտեցումը դաշնակցականին թէ՛ իրաւունքն է, եւ թէ՛ պարտաւորութիւնը: Դաշնակցականին խօսքն ու գործը լսելի ու տեսանելի են մինչեւ կուսակցութեան գերագոյն ժողովը՝ ՀՅԴ Ընդհանուր ժողովը:
Դաշնակցականը իր խումբին կամ կոմիտէութեան ընդմէջէն, իր դիրքորոշումն ու գործը կրնայ հասցնել մինչեւ Շրջանային ժողով եւ ՀՅԴ Ընդհանուր ժողով: Ժողովներէն ներս դաշնակցականը ազատ է ու անկաշկանդ: Ոչ ոք եւ ոչինչ կարող է արգելք հանդիսանալ դաշնակցականի միտքի ու խղճի ազատութեան: Մանաւա՛նդ որոշում կայացնող ժողովներուն, կը դադրին մարմիններու իշխանութիւնն ու հեղինակութիւնը: Փոխարէնը՝ հոն իշխող եւ հեղինակութիւն կը դառնայ ի՛նք՝ դաշնակցականը, որ որոշում եւ վճիռ կարձակէ ըստ իր հայեցողութեան, կը դատէ ու կը քւէարկէ ըստ իր խիղճին: Երբ ժողովը վճռած ու աւարտած է, նոյն դաշնակցականը կիւրացնէ ժողովին որոշումներն ու վճիռները, ապա ամէն ջանք կը թափէ անոնց իրականացման համար:
Իր մտածումներուն եւ աշխատանքին մէջ դաշնակցականը գիտակցաբար կառաջնորդւի 1892-ի ՀՅԴ Անդրանիկ Ծրագիրին մէջ Սիմոն Զաւարեանի բանաձեւած այն սկզբունքով, թէ՝ դաշնակցական «գործում չի կարող լինել իրաւունքի եւ պահանջի խնդիր, այլ՝ միմիայն բաւարարութեան եւ բարոյական պարտաւորութեան խնդիր»:
Դաշնակցականը նաեւ կը գիտակցի, որ դաշնակցական մնալն ու գործելը շարունակական գործընթաց է, ուր ան կը ձգտի կատարելագործելու իր դաշնակցականութիւնը՝ միշտ քիչ մը աւելի «դաշնակցականանալով»: Ինչպէս Հրաչ Տասնապետեան ջինջ կերպով բացատրած է այս գործընթացը՝ «Եւ արժանի ըլլալու համար լրիւ ու իրա՛ւ դաշնակցական մարդու դժւար կոչումին՝ Դաշնակցութեա՛ն համար, անոր հետապնդած նպատակներուն համար, որոնց հաւա՛տքը ունինք, ամէն օր քիչ մը աւելի՛ ՊԻՏԻ ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆԱՆԱ՛ՆՔ», (Հրաչ Տասնապետեան, «Ո՞վ է դաշնակցականը», էջ 57):

Յարակից լուրեր

 • Յայտնի է ՀՅԴ համապետական ընտրական ցուցակը
  Յայտնի է ՀՅԴ համապետական ընտրական ցուցակը

  Նոյեմբերի 14-ին Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը ՀՀ Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովին է ներկայացրել դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններին մասնակցելու համար գրանցւելու անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու համամասնական եւ տարածքային ցուցակները:

 • Հ.Յ. Դաշնակցութեան համամասնական ցուցակը հաստատւել է
  Հ.Յ. Դաշնակցութեան համամասնական ցուցակը հաստատւել է

  Երէկ՝ նոյեմբերի 13-ին ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը հաստատել է ՀՅԴ համամասնական ցուցակը: 

 • ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ. «Չկա՛յ «ներսի» ու «դրսի», Դաշնակցութիւնը մէկն է»
  ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ. «Չկա՛յ «ներսի» ու «դրսի», Դաշնակցութիւնը մէկն է»

  Արդէն 128 տարի Հայ Յեղափոխական Դաշնսկցութիւնը հայ քաղաքական կյանքի կարեւոր դերակատարն է: Քիչ է ասել, թէ այն միայն կուսակցութիւն է. Դաշնակցութիւնը նաեւ հայապահպան մեծ առաքելութիւն է կատարում Սփիւռքում:

 • Արթուր Խաչատրեան. «Մենք հողի եւ հայի համար կռւող կուսակցութիւն ենք` արդէն 128 տարի»
  Արթուր Խաչատրեան. «Մենք հողի եւ հայի համար կռւող կուսակցութիւն ենք` արդէն 128 տարի»

  Ինչո՞ւ քաղաքացին պէտք է քւէարկի Դաշնակցութեան օգտին: Այս հարցին «Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերութեան «Հարցեր` դաշնակցականներին» հաղորդաշարի ընթացքում պատասխանել է Շիրակի նախկին մարզպետ, գիւղատնտեսութեան նախկին նախարար Արթուր Խաչատրեանը: 

 • Դուք էք որոշում
  Դուք էք որոշում

  Գնում ենք ԱԺ արտահերթ ընտրութիւնների: Այս ընտրութիւններով է ձեւաւորւելու ՀՀ առաջիկայ 5 տարիների իշխանութիւնը, որ պատասխանատւութիւն է կրելու երկրի արտաքին քաղաքականութեան, տնտեսական առաջընթացի մարդկանց սոցիալական խնդիրների լուծման, սերունդների համերաշխութեան ամրապնդման, ժողովրդավարութեան խորացման, օրէնքների գերակայութեան եւ, իհարկէ, պետութեան եւ ժողովրդի անվտանգութեան համար:

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։