Հա

Ազգային

24/02/2018 - 11:10

Ֆէտայիներու վերջին սխրագործութիւնը

Այսօր արդէն պատմութեան փաստերու քննութիւնը յստակօրէն կը բացայայտէ, որ1920 թուի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի խորհրդայնացումով կեանքի կոչուած բոլշեւիկեան Յեղկոմը կը գործէր ծրագրուած եւ հեռահաս ռազմավարութեամբ մը։ Զրկե՛լ երկիրը իր բոլոր ուժականութիւններէն եւ զայն դարձնել ըստ ամենայնի «կառավարելի»՝ իշխանութեա՛ն մը կողմէ, որ ոչինչ ունէր հարազատ մեր ինքնիշխան երկրի անցեալին, ներկային եւ ապագային հետ։

Կարօ Արմէնեան

 

Այսօր արդէն պատմութեան փաստերու քննութիւնը յստակօրէն կը բացայայտէ, որ 1920 թուի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի խորհրդայնացումով կեանքի կոչուած բոլշեւիկեան Յեղկոմը կը գործէր ծրագրուած եւ հեռահաս ռազմավարութեամբ մը։ Զրկե՛լ երկիրը իր բոլոր ուժականութիւններէն եւ զայն դարձնել ըստ ամենայնի «կառավարելի»՝ իշխանութեա՛ն մը կողմէ, որ ոչինչ ունէր հարազատ մեր ինքնիշխան երկրի անցեալին, ներկային եւ ապագային հետ։

Խորհրդայնացման սկզբնական շրջանի Յեղկոմի խուժդուժ քաղաքականութիւնը յաճախ կը վերագրուի «յեղափոխական» ալեկոծ օրերու ծայրայեղական հոգեբանութեան եւ այս մէկը ճիշտ չէ։ Բոլոր տուեալները ցոյց կու տան, որ Մոսկուայի կողմէ ղեկավարուող Յեղկոմի ռազմավարութիւնը ունէր երկու յստակ եւ նախորոշուած առաջադրութիւն։ Առաջին, արմատական սեփականազրկման ենթարկել մեր աշխատաւոր ժողովուրդը անկէ խլելով ոչ միայն իր կենսական պարէնն ու գիւղացիին անասունները, այլեւ այն բոլոր արտադրական գործիքներն ու կենցաղային իրերը, որոնք կ՚ապահովէին ՀՀ քաղաքացիին (թէկուզ համեստ) կեանքի ամէնօրեայ լինելիութիւնը։ Երկրորդ, խորտակե՛լ հայկական զինուժի ողնայարը խլելով անկէ իր առաջնորդող ուղեղը՝ հայկական բանակի սպայից կա՛զմը, որ կը բաղկանար բացառապէս փայլուն զինուորականներէ եւ որոնց նմանը խորհրդային Կարմիր Բանակն իսկ չունէր։ Նպատակն էր վերջնականապէս բարոյալքել մեր երկրի ժողովուրդը եւ զայն հիմնովին ապաքաղաքականացնել։ Զայն վերածել հօտի եւ զայն դուրս բերել իր պատմական ընթացքէն։

Այս պայմաններուն մէջ է, որ երկիրը պիտի դիմէր զինեալ ապստամբութեան եւ 1921 թուի Փետրուարի 18-ին պիտի տապալէր Յեղկոմի իշխանութիւնը վերջ դնելով (թէկուզ ժամանակաւորապէս) բոլշեւիկներու արիւնոտ վարչակարգին։

Այսօր, Առաջին Հանրապետութեան հարիւրամեակի սեմին հրապարակուած պետական յայտարարութիւնը յատուկ ճիգ կը ցուցաբերէ պատմութեան փաստերը «ողորկելու», հայ անկախ պետականութեան հիմնադրման գործընթացները աղաւաղելու, զայն հոյակերտող քաղաքական ուժին՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան հիմնարար դերակատարութիւնը նսեմացնելու, բոլշեւիկեան մնայուն սադրանքը ծածկելու, Փետրուարեան Ապստամբութեան եւ Լեռնահայաստանի Հերոսամարտի հզօր փաստերը ստուերելու եւ մեր երկրին պարտադրուած Խորհրդային Հանրապետութեան անհարազատ էութիւնը հարազատագրելու (legitimize)։ Յստակ է, որ նորէն գործ ունինք մեր անկախութեան ոգիին անյարիր տարրերու փուճ մեքենայութիւններուն հետ։ Յստակ է, որ դեռ ուժեր կան մեր պետութեան առաջնորդող դիրքերուն վրայ, որոնք չեն կրցած յաղթահարել եւ մէկդի շպրտել անցեալի հոգեբանական լուծը։

Հետեւաբար առաւել եւս կարեւոր է, որ այսօր մենք ճիշտ հասկնանք Փետրուարեան Ապստամբութեան մեծ արարքին պատմական նշանակութիւնը։ Հասկնանք իր էութեամբ եւ մանրամասնութեամբ, որպէսզի նորօրեայ գործիչներու հաշիւներէն իսպառ ազատ կացուցենք մեր երկրի երէկն ու այսօրը։

Կասկած չկայ, որ ապստամբութիւնը ունէր իր տարերային բնոյթը։ Մեր ժողովուրդը իր բոլոր խաւերով լայնօրէն մաս կազմեց ապստամբութեան ալիքին եւ սակայն այդ մեծ արարքին ղեկավար ուժը հայ ազատագրական շարժման կրակներուն մէջ թրծուած եւ Հ. Յ. Դաշնակցութեան դրօշին տակ գործող ֆէտայի հրամանատարներու եւ զինուորներու փաղանգն էր։ Ճիշտ է, բոլշեւիկեան Յեղկոմը ժամանակ չկորսնցուց ՀՀ բանակի սպայութիւնը զանգուածաբար «մաքրագործելու», բայց դեռ կար այն միւս սպայութիւնը՝ մեր իսկական պահեստի ու՛ժը՝ Դաշնակցութեան մատեան գու՛նդը՝ որ թէեւ մինչ այդ դուրս կը մնար ՀՀ զինուժի կազմակերպական ծիրէն, բայց հոն էր ան անճկելի իր հաւատքով ու նուիրումով եւ հայրենիքին ծառայելու իր ցկեանս յանձնառութեամբ։ Ասիկա այն բանակն էր, որ միայն Դաշնակցութիւնը ի վիճակի էր կեանքի կոչելու այդ օրերուն։ Ասիկա այն հուժկու բռունցքն էր, որուն հարուածը անսակարկելի էր եւ վերջնական։ Եթէ ան պահ մը լուռ էր եւ կարգապահութեամբ կ՚ըսպասէր իր ղեկավարութեան ազդանշանին, ան այնուամենայնիւ չէր բթացած։ Ան իր պատմական դերին մէջն էր եղած Հանրապետութեան ամենէն դժուարին օրերուն՝ սկսած անկախութեան ճակատամարտերէն ընդհուպ մինչեւ բոլշեւիկներու մայիսեան դաւադրութիւնը Ալեքսանդրապոլի (Գիւմրի) մէջ եւ այլուր։ Ան իր դերին մէջն էր ըլլալու նաեւ այսօր։

Ֆէտայիներու այս սերունդին կը պարտինք մեր ժամանակակից պատմութեան ամենէն սխրալի էջերը։ Անոնց մեծ մասը խոնարհ հերոսներն են մեր հաւաքական գոյութեան։ Անոնցմէ շատեր մնացած են անանուն։ Անոնք ընդհանրապէս կենսագրութիւն չեն թողած իրենց ետին, բայց իրենց խիզախ գրոհով գրած են մեզմէ ամէն մէկուն կենսագրութիւնը։ Փետրուար 18-ի նախօրեակին մեր երկիրը կանգնած էր իր գոյութեան կենաց-մահու հարցականին առջեւ։ Սարդարապատն ու Բաշ Ապարանն ու Ղարաքիլիսան բոլշեւիկեան Մոսկուայի, քեմալական Թուրքիոյ եւ հայ բոլշեւիկներու կողմէ ենթարկուած էին լուծարքի եւ հետեւաբար պէտք էր նոր Սարդարապատ, պատմական մէկ նոր եւ հրաշագործ ալքիմիա, մէկ նոր եւ վճռական արարչագործութիւ՛ն, որ միայն կրնար ծնիլ ֆէտայիներու տեսիլքէն։ Անոնց զէնքն էր միայն, որ կրնար տալ վերջին փրկարար լուծումը։ Անոնց սուրն էր միայն, որ կրնար կտրել գորդեան այս դժխեմ հանգոյցը։

Այսօր կարելի չէ խօսիլ Փետրուարեան Ապստամբութեան մասին ապաւինելով պատմագիտութեան վերացական եզրերուն միայն։ Կարելի չէ մանաւանդ ապաստանիլ գործը «ժողովուրդ»ին վերագրելու խուսափողական մեքենայութիւններուն։ Այդ բանը, առաջին հերթին, անարգանք է ուղղուած մեր ժողովուրդին։ Ամէն վճռական արարք հայոց պատմութեան մէջ իր յստակ տէրը ունի։ Յստակ մարդիկ են, որոնք կը բանաձեւեն մտքերը, կը հաւաքագրեն ուժերը, կը բանան պայքարի ճակատները եւ կը խախտեն հաստատուած կարգերը։ Եւ տակնուվրայ կ՚ընեն բռնատէրերու կեանքը։

Առաջին Հանրապետութեան մայրուղիի զինուորը Դաշնակցութիւնն էր եւ ոչ ոք թող փորձէ իր կասկածելի լեզուամտածողութեամբ չարափոխել այս փաստը։ Փետրուարեան Ապստամբութեան ողնայարը դաշնակցական ֆէտայիներն էին։ Անոնք անգամ մը եւս գրեցին մեր անկախութեան անգիր օրէնքը։ Անոնք անգամ մը եւս հաստատեցին յարացոյցը եւ հաստատեցին բոլոր ժամանակներուն համար։ Անիկա ֆէտայիներու սերունդին վերջին հրեղէն կտակն էր։ Վերջին աւա՛նդը։ 1921-ի Փետրուարի 18-ին Դաշնակցութիւնը վերջնականօրէն քաշեց կարմիր գիծը բոլշեւիզմին եւ մեր անկախ պետականութեան գաղափարախօսութեան միջեւ։ Եւ քաշեց այնպիսի յստակութեամբ, որ ան ի զօրու կը մնայ մինչեւ այսօր։ Վկայ՝ Արցա՛խը։ Վկայ՝ մեր նորօրեայ ազատամարտի հպարտ զինուորներն ու իրենց շարունակուող սխրագործութիւնը։

Այս տօնը մաքուր խղճմտանքով ապրող մարդոց տօնն է։ Ան տօնն է ֆէտայիներուն։ Տօնն է մեր ազգային հպարտութեան։ Մեր ազգային վճռակամութեան։ Մեր գերագոյն իմաստութեան։ Անողնայար մարդոց տօնը չէ ասիկա։ Մենք ազգովին պիտի արժանի ըլլանք այս մեծ տօնին։

Փետրուար 22, 2018
Ուաշինկթըն

Յարակից լուրեր

 • Դաշնակցութեան այլընտրանքային ծրագիրը
  Դաշնակցութեան այլընտրանքային ծրագիրը

  Այսօր, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի հրապարակային ասուլիսով յայտարարուեցաւ, որ շուտով հանրութեան քննարկման սեղանին կը դրուի ՀՅԴ սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը իր համապարփակ ընդգրկումով։ Հիմա, որ իշխանութիւնը հրապարակած է իրը, թէկուզ սահմանադրական նորմերու լուրջ խախտումներով, Դաշնակցութեան այլընտրանքային ծրագրով հանրութեան դատողութեանը կը յանձնուին իրական եզրերը երկրի զարգացման հրամայականներուն։ Այսուհետև մեր երկրի ժողովրդավարական գործընթացն է, որ պիտի տայ իր արդար գնահատականը։

 • Ազգային օրհներգը ենթակայ չէ փոփոխութեան եւ վերջ
  Ազգային օրհներգը ենթակայ չէ փոփոխութեան եւ վերջ

  Յանկարծ կ՚իմանանք, որ անհասկնալի փութկոտութեամբ մը եւ դեռ որեւէ այլ փոփոխութիւններու չձեռնարկած՝ ՀՀ իշխանական համակարգը հրապարակ իջած է Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգը փոխելու… Այո՛, սիրելիներ, ճիշտ լսեցիք. բազմաթիւ սերունդներու հաւատքով վճռահատուած եւ հաստատագրուած եւ մեր ազգային միասնականութիւնը խորհրդանշող ազգային օրհներգը՝ «Մեր Հայրենի՛ք»-ը այսօր յանկարծ ենթակայ է շնորհազրկման ձեր իսկ ընտրած խորհրդարանի ղեկավարութեան կողմէ։

 • Արամի տան ողբերգութիւնը
  Արամի տան ողբերգութիւնը

  Կ՚իմանամ, որ Հանրապետութեան նոր ճարտարապետը կը հաւաստիացնէ, որ Արամի Տունը իր պաշտօնավարութեան օրով չի քանդուելու… Գոհացա՞ծ էք, սիրելիներ։

 • Ընտրութեան ժամը
  Ընտրութեան ժամը

  Հարց է, թէ ո՞ր գումարներն են, որոնք պիտի զեղջուին ընդհանուր նախահաշիւէն ։ Որո՞նք պիտի ըլլան իշխանութեան «դանակին տակ» յայտնուող առաջին «դժբախտ» յատկացումները եւ ի՞նչ կարգով։ Ամէն գործադիր իշխանութիւն եւ ամէն խորհրդարան այս հարցումին պատասխան պիտի տայ ըստ իր երկրի դիմագրաւած հրամայականներուն եւ ըստ իր դաւանած իսկական արժեհամակարգին։ 

 • Հրայր Մարուխեան եւ իր ժամանակը
  Հրայր Մարուխեան եւ իր ժամանակը

  …Ընկ. Հրայրի ժամանակը եղաւ շատ դժուարին, շատ բարդ եւ շատ ճակատագրական։ Ան մտաւ պայքարի ասպարէզ, երբ մեր հաւաքական կեանքը կը գտնուէր վճռական որոշումներու եզրին։ Ասիկա այն ժամանակն էր, երբ մենք, որպէս հաւաքականութիւն, պիտի որոշէինք մեր ուղղութիւնը։ Սփիւռքը՝ սփիւ՞ռք, թէ Սփիւռքը՝ սկի՛զբ մեր նոր զարթօնքին։ Հայը պիտի ընդունէ՞ր պատմութեան կողմէ տրուած մահավճիռը, թէ այդ վճիռը պիտի շպրտէր պատմութեան երեսին։

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։