ارامنه تهران و شمال ایرانارمنیان ایرانایرانسیاسی

راه پر افتخار ۲۲ بهمن

بار ديگر ايران سالگرد انقلاب بزرگ اسلامي را جشن گرفته است كه ۴۵ سال پيش به پيروزي رسيد و به بركت آن ايران و ملت پر افتخار آن خود را در مسيري جديد و روشن يافت.

انقلاب اسلامي ايران كه ۴۵ سال پيش به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد امروز با استحكام و اطميناني بيش از پيش به دنبال بازكردن چشم اندازي پر اميد و روشن پيش روي خود است.

بار ديگر به ياد مي آوريم كه انقلاب اسلامي ۴۵ سال پيش دوراني سخت و دشوار را پشت سرگذاشـت و از مراحلـي به همان اندازه دشـوار گذر كرد اما به بركت نفـس روح بخش و هـدايت و توصيه هاي داهيانه رهبر انقلاب و همچنين با ايماني استوار و پايدار دشواري ها را پشت سر گذاشت و توانست ضربه اي سخت به دشمنان خود وارد نمايد كه در صدد سد كردن مسير انقلاب برآمده بودند.

ملت ايران همواره روزهايي را به خاطر خواهد داشت كه در بحبوحه پيروزي انقلاب، رژيم وقت عراق كه نماد قدرت هاي متحجر بود با حمايت قدرت هاي امپرياليستي غرب و با اميد نابودي انقلاب اسلامي و يا حداقل سد كردن مسير پيشرفت آن هجومي گسترده را بر عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز كرد.

ملت ايران كه مواجه با جنگي تحميلي گرديده بود با اعتقاد راسخ به حفظ تماميت ارضي و امنيت خود همچون يدي واحده و به دور از تعلقات مذهبي، قومي و نژادي در برابر تهاجمات دشمن ايستاد و با شجاعت از ميهن و انقلاب نوپاي خود دفاع كرد.

آري، ملت جمهوري اسلامي ايران دست در دست هم و در كنار يكديگر از ميهن، انقلاب و شرف خود حراست كرد.

ملت ارمني كه در طول هزاران سال بر روي خاك مقدس ايران زيسته است سهمي هر چند ناچيز در مسير پيروزي انقلاب و دوران جنگ تحميلي بر عهده داشت. ارامنه كليه امكانات و توانايي هاي خود در راه دفاع از ميهن خود بكار گرفتند زيرا همواره اين باور را داشته و دارند كه جمهوري اسلامي ايران بخش تفكيك ناپذير تاريخ گذشته، حال و آينده آن ها را تشكيل مي دهد. ارامنه ايران با اين باور زيسته و به كار و فعاليت پرداخته اند. در زمان صلح قلم و انديشه خود را در راه ايران بكار گرفته و در زمان جنگ با سلاح خود از آن دفاع كرده اند.

چهل و پنجمین سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران را به محضر حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، مقامات روحاني و سياسي و ملت بزرگ ايران تبريك گفته و براي همگان آرزوي سعادت و پيشرفت روز افزون داريم.

همچنين بار ديگر ياد و خاطره امام خميني رهبر فقيد انقلاب اسلامي و هزاران شهيدي كه خون خود را در راه دفاع از انقلاب و حفظ امنيت و تماميت ارضي ميهن عزيز نثار كردند، گرامي مي داريم.

گرامي باد ياد و خاطره آناني كه اين انقلاب را به ثمر رساندند.

گرامي باد ياد و خاطره آناني كه از انقلاب و ميهن عزيز حفظ و حراست كردند.

هزاران درود بر كساني كه امروز همچنان به مبارزه خود در راه تحقق عدالت، صلح و آرمان هاي والاي انقلاب و صيانت از جمهوري اسلامي ايران ادامه مي دهند.

اسقف اعظم سيبوه سركيسيان

خليفه ارامنه تهران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا