فا

سیاست

دوشنبه, 13 مرداد 1399 13:13

وارطان وسکانيان: رزمایش ترکیه در نخجوان نه تنها برای ارمنستان بلکه برای ایران نیز نگران کننده است

وارطان وسکانيان رزمایش ترکیه در نخجوان را برای منطقه نگران کننده خوانده و معتقد است فعاليت ترکيه در نخجوان نه تنها تهديدی برای ارمنستان محسوب می شود، بلکه به همان اندازه نيز می تواند برای ايران نگران کننده باشد.

وارطان وسکانيان کارشناس مسائل ايران و رئيس گروه مطالعات ايران شناسی دانشگاه دولتی ايروان در گفتگویی با وبسایت خبری «NEWS.am» به رزمایش ترکیه در نخجوان پرداخته و این رزمایش را برای منطقه نگران کننده خوانده و معتقد است فعاليت ترکيه در نخجوان نه تنها تهديدی برای ارمنستان محسوب می شود، بلکه به همان اندازه نيز می تواند برای ايران نگران کننده باشد.

وی می گوید: «ايران و ارمنستان دو کشوری هستند که طولانی ترين مرز را با نخجوان دارند، بنابراين حضور ترکيه در اين منطقه، طبيعتاً به نفع هيچ يک از طرفين ارمنی يا ايرانی نمی تواند باشد، اما در اينجا بايد طرف ديگری را نيز در نظر گرفت و آن هم روسيه است، که در واقع منافعی حياتی در قفقاز جنوبی دارد، بنابراين رشد حضور ترکيه در اين منطقه با منافع روسيه نيز در تضاد است».

اين کارشناس مسائل ايران اساس روابط ايران با ترکيه، را به تحريم های اعمال شده توسط ايالت متحده نسبت داده و می افزاید: «متأسفانه در اين زمينه ترکيه نقش خاصی را عهده دار شده است، به عبارت ديگر ترکيه نقش يکی از کانال های دور زدن تحريم ها برای ايران محسوب می شود و به همين دليل طبيعی است که ايران ترکيه را در منطقه به چشم رقیب می نگرد».

وی همچنین می افزاید: در زمينه تحولات جاری در سوريه، منافع ايران و ترکيه دربسياریازموارددر تضاد هستند، اما ايران بواسطه تحریم ها موضع گیری کرده و ممکن است لفظ ايران خيلی تند نباشد، اما بديهی است که ايران هرگز اجازه نفوذ ترکيه در منطقه را نخواهد داد،زيرا افزايش نفوذ ترکيه در آن منطقه به معنای نقض منافع ايران در منطقه ای است که مورد توجه ايران قرار دارد.

وسکانیان معتقد است که ايران برای تأثير بر روند موجود در منطقه نخجوان دو اهرم اساسی دارد.

«يکی از آنها مسير و مرز زمينی جمهوری آذربايجان با نخجواناست که از قلمرو ايران ودر نزديکی مرز ارمنستان قرار دارد و مسئله دوم حامل های انرژی است. گاز رسانی به نخجوان نيز يکی از حسن نيت های ايران محسوب می شود».

به گفته اين کارشناس «رفتاربی پروای ترکيه اردوغانی » نه تنها در خاور ميانه بلکه در منطقه قفقاز جنوبی نيز وضعيتی متناقض ايجاد می کند. ترکيه با فعال شدن بيش از حد، دو بازيگر اصلی منطقه، مانند ايران و روسيه را بر عليه خود سوق می دهد و در اين جا رويکرد ارمنستان به ايران و روسيه طبيعی و موثر می باشد».

وارطان وسکانيان در اين چهارچوب می افزايد: «تشکيل يک اتحاد سه جانبه تهران- ايروان- مسکو، بسيار مهم است و هدف اصلی آن بايد محدود کردن اشتهای ترکيه اگر نه در خاورميانه، لااقل در منطقه قفقاز باشد».

اين کارشناس مسائل ايران با اشاره به سئوال مطرح شده که، در حال حاضردليل برگزاری رزمايش نظامی ايران چيست، خاطر نشان می کند: «دلايل بسياری وجود دارند. به عنوان مثال بررسی وضعيت نيروی نظامی، افزايش اثربخشی رزمی نيروها و علاوه بر اين، يک مؤلفه تبليغاتی نيز وجود دارد. گر چه رزمايش نظامی ايران در جنوب کشور، در خليج فارس انجام می پذيرد، اما با اين وجود ايران نشان می دهد که قادر به داشتن يک نيروی نظامی مدرن است و برای مديريت نيروهای مسلح خود دارای فن آوری فضايی است».

وارطان وسکانيان در اظهارات خود به رزمايش نظامی روسيه نيز اشاره کرده و يادآور می شود که رزمايش نظامی روسيه تحت عنوان «قفقاز ۲۰۲۰» در حال انجام است و می افزايد: «واضح است که وقتی روسيه اشاره به قفقاز می کند به معنای قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی است. بديهی است که زمينه اين رزمايش های  نظامی نيز محدود کردن اشتهای ترکيه در منطقه است».

وسکانيان می گويد: «در همه موارد بايد اين را خاطر نشان کرد، که ترکيه نمی تواند حضور خود را در منطقه ذکر شده افزايش دهد، زيرا اين لااقل با منافع سه کشور روسيه، ارمنستان و ايران در تضاد می باشد».

وارطان وسکانيان، در پاسخ به اين سئوال که روابط ايران و ارمنستان را چگونه ارزيابی می کنيد، با تأکيد بر اين که روابط ايران و ارمنستان هميشه بايد در حال توسعه باشند خاطر نشان می کند: «روابط ارمنستان و ايران هميشه به عنوان يکی از مؤلفه های  اصلی و مهم امنيتی  دو کشور بايد در حال توسعه و گسترش باشند. زيرا اين کشورها هم در منطقه قفقاز و هم در خاور ميانه سيستم های امنيتی يکديگر را تکميل می کنند».

 

منبع: https://news.am/arm/news/594569.html

اخبار مرتبط

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։