فا

سیاست

دوشنبه, 05 شهریور 1397 09:07

قائل به سهم 50 درصدی در دریای خزر نیستیم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مجید صابر در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: این کنوانسیون محصول مشترک 5 کشور ساحلی در طول بیش از 20 سال است و بر روی پیش نویس آن سال ها مذاکره شده است که بخش هایی نهایی شد و در سه چهار موضوع همچون تحدید حدود بستر و زیر بستر باقی ماند.

«آلیک»- به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مجید صابر در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: این کنوانسیون محصول مشترک 5 کشور ساحلی در طول بیش از 20 سال است و بر روی پیش نویس آن سال ها مذاکره شده است که بخش هایی نهایی شد و در سه چهار موضوع همچون تحدید حدود بستر و زیر بستر باقی ماند.
وی اضافه کرد: این کنوانسیون 14 موضوع بسیار مهم داشت که همه این موضوعات به تحدید حدود موکول شده بود و اگر همه چیز را به این یک مساله موکول می کردیم معلوم نبود نتیجه آن کی مشخص می شد.
سفیر ایران در قزاقستان ادامه داد: سه سال قبل مذاکره کنندگان به این نتیجه رسیدند که دستاوردهایی که به دست آمده است را امضا کنند و مسائلی که معلوم نیست کی تمام شود را برای آینده بگذارند.
وی اظهار داشت: ما به بحث 50 درصدی که گفته می شود اعتقاد نداریم درعین حال اعتقاد داریم تا زمانی که به سهم 20 درصد دست نیابیم سندی را امضا نخواهیم کرد.
به گفته وی دو موضوع اساسی در این کنوانسیون به آینده موکول شده است و با امضای این کنوانسیون هم اقتصاد کشور شکوفا می شود و هم روابط کشورهای ساحلی نظم می یابد و علاوه بر اینها دریا هم همانند سواحل جنوب کانون تنش نمی شود.
صابر ادامه داد: بنابراین، این کنوانسیون با مجموعه ای از داشته ها و نداشته ها امضا شد و در آن موضوع خط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر به آینده موکول شد.
رئیس دبیرخانه دریای خزر با بیان اینکه 15 مایل دریای سرزمینی پیش بینی شده است اظهار داشت: علاوه بر این 10 مایل هم منطقه انحصاری ماهیگیری است و بعد از آن پهنه مشترک خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بستر و زیربستر کشورها حاکمیت نخواهند داشت اظهار داشت: ما در پهنه های آبی دارای 4 مفهوم منطقه حاکمیت، حقوق حاکمه، صلاحیت بستر و زیربستر داریم.
صابر عنوان کرد: از نظر حاکمیتی تقسیمی صورت نخواهد گرفت و کشورها تنها در 15 مایل دریای سرزمینی حاکمیت دارند ضمن اینکه این 15 مایل هم بعد از مشخص شدن خط مبدا تعیین خواهد شد.
این دیپلمات کشورمان اظهار داشت: در معاهدات 1921 و 1940 هیچ صحبتی از درصد نشده است و حتی واژه مشاع هم در هیچ جای این موافقتنامه ها بکار نرفته است.
صابر گفت: ما برای اینکه مشخص کنیم قبل از انقلاب رویه چگونه بوده است به استثنای این 2 معاهده و 2، 3 ضمیمه مورد دیگری نداریم و در این معاهدات هم هیچ درصدی ذکر نشده است.
وی افزود: دوستانی که در این زمینه تفسیرهایی می کنند به دو سه بند استناد می کنند که یکی از آنها فصل یازدهم ترکمنچای است که در آن فصل 5 گلستان را که از داشتن حق بحریه دریای خزر منع شده بود نقض می کند.
رئیس دبیرخانه دریای خزر ادامه داد: فصل 11 عهدنامه مودت ایران و روسیه گفته است با توجه به اینکه فصل هشتم ترکمنچای ایران را از داشتن حق بحریه منع کرده بود به موجب قرارداد 1921 دو کشور حق کشتیرانی مساوی در دریای خزر را دارند.
صابر اضافه کرد: برخی از این عبارت استنباط می کنند که همه چیز باید مساوی باشد در حالی که تسری کشتیرانی به سایر مسائل ممکن نیست برای مثال، ما در اقیانوس هند و دریای سرخ حق کشتیرانی مساوی داریم ولی حق داشتن فلات قاره و یا آب های سرزمینی را نداریم.
سفیر ایران در قزاقستان با بیان اینکه ما قائل به 50 درصد نیستیم یادآور شد: در مقاطعی تاکتیک را با استراتژی اشتباه گرفتند در هیچ سندی در زمان رژیم پهلوی به این موضوع استناد نکرده اند که 50 درصد سهم ایران است. بعد از انقلاب بعضی از دوستان گفتند که ما با طرح مساله 50 درصد به مرگ بگیریم که به تب راضی شوند اما جای تاکتیک با استراتژی عوض شد.
وی با بیان اینکه ما در هیچ سندی سهم 50 درصد نداریم تصریح کرد: بالاخره در کشور خرد جمعی بعد از بررسی هایی راهبردی ارائه کردند که براساس آن مذاکرات پیش رفت.
صابر با بیان اینکه این کنوانسیون منافع ایران را تامین می کند، اضافه کرد: کشورهای ساحلی، خزر را دریاچه تلقی کردند و در مواردی هم که از حقوق دریاها الگو گرفتند قرار شد هر 5 کشور آن را بپذیرند، با شرایط خزر تطبیق داده شود و در نهایت تغییراتی در آن اعمال شود از همین رو بود که ما 12 مایل دریای سرزمینی را به 15 مایل تبدیل کردیم
رئیس دبیرخانه دریای خزر تصریح کرد: در همه جای دنیا تعیین خط مبدا اقدام یکجانبه است مشروط بر اینکه دیگران اعتراض نکنند اما ما تعیین خط مبدا را 5 جانبه کردیم ضمن اینکه برای محکم کاری بندی را قید کرده ایم که شکل ویژه سواحل ما مدنظر قرار گیرد.
نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن حقوق شناسی و انجمن اندیشه و قلم در خانه اندیشمندان برگزار شد.

اخبار مرتبط

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։