Print this page
شنبه, 19 مرداد 1398 11:40

نماینده روسیه در وین: مسکو به دنبال ایجاد سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس است

میخاییل اولیانوف اعلام کرد: هدف بلندمدت مسکو برای امنیت خلیج فارس، تاسیس سازمان امنیت و همکاری در این منطقه است.

«آلیک» - نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اعلام کرد: هدف بلندمدت مسکو برای امنیت خلیج فارس، تاسیس سازمان امنیت و همکاری در این منطقه است.

به گزارش ایرنا، میخاییل اولیانوف در توئیت های جداگانه ای با تشریح طرح کشورش در خلیج فارس گفت: ما به دنبال جلب موافقت کشورهای منطقه، روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه هستیم. ضمن اینکه برخی طرف های دیگر نیز می توانند در صورت تمایل موقعیت ناظر یا عضو همکار را داشته باشند.

اولیانوف در توییت دیگری نوشت: در این طرح، همه کشورهای منطقه در سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس پیش بینی شده است و کارهای عملی می تواند با رایزنی های دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای ذینفع از جمله برخی کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی آغاز شود.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین گفت: آنها با یکدیگر می توانند گروه ابتکاری (گروه کاری) را برای فراهم آوردن توافقنامه بین المللی و کنفرانس امنیت و همکاری منطقه تشکیل دهند.

وی خاطرنشان کرد: محل برگزاری کنفرانس، سطح نمایندگان شرکت کننده در آن، دستور کار و تعیین تدابیر برای امنیت و اعتمادسازی در منطقه از وظایف این گروه کاری می تواند باشد.

 اولیانوف در توییت دیگری نوشت: ما شاهد وضعیت بسیار نگران کننده در خلیج فارس هستیم چرا که اختلافات بین برخی کشورها هر روز تشدید می شود و از طرفی تمایلی برای مذاکره یا حساسیتی برای افزایش حضور نظامی خارجی در این پهنه آبی دیده نمی شود؛ حال آنکه خلیج فارس نیاز فوری به دستور کار مثبت دارد.

 وی ادامه داد: به همین دلیل روسیه کمتر از یک ماه پیش طرح خود را برای امنیت خلیج فارس ارائه کرد. این طرح پیشنهادهای مشخصی را برای برطرف کردن وضعیت منفی در منطقه از طریق گفت وگو و تلاش های دیپلماتیک به جای خصومت ورزی و افزایش حضور نظامی ارائه می کند.

روسیه به تازگی طرح امنیت منطقه خلیج فارس را ارائه کرد که بر اساس آن امنیت این منطقه توسط کشورهای این حوزه تامین می شود و نیروهای بیگانه این پهنه های آبی را ترک می کنند.

در این طرح امنیت خلیج فارس توسط کشورهای منطقه تامین می شود و پنج عضو دائمی شورای امنیت نیز در این زمینه با کشورهای منطقه مشارکت می کنند.

اخبار مرتبط