Print this page
پنج شنبه, 26 اسفند 1400 09:04

سازمان جهانی بهداشت: رفع محدودیت ها به اوجگیری دوباره کرونا انجامید

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که رفع محدودیت های اجتماعی، کاهش رعایت بهداشت عمومی و نرخ پائین واکسیناسیون منجر به افزایش آمار جهانی مبتلایان به کووید شده است.

«آلیک» - سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که رفع محدودیت های اجتماعی، کاهش رعایت بهداشت عمومی و نرخ پائین واکسیناسیون منجر به افزایش آمار جهانی مبتلایان به کووید شده است.

به گزارش ایرنا، رویترز روز گذشته گزارش داد که پس از یک ماه کاهش موارد ابتلا به کرونا در سطح جهان، در روزهای اخیر تعداد بیماران دوباره افزایش یافته و چین و برخی از کشورهای آسیایی به اعمال قرنطینه و محدویت های اجتماعی برای کنترل آن روی آورده اند.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، زیرسویه بسیار مسری BA.۲ اومیکرون و برداشته شدن محدویت های اجتماعی از یک سو و کاهش رعایت بهداشت عمومی از سوی دیگر در اوجگیری دوباره کرونا دخیل هستند.

تدروس آدانوم رئیس این سازمان به خبرنگاران گفت: با وجود کاهش آزمایش ها شاهد افزایش موارد ابتلا در برخی از کشورها هستیم و این نشان می دهد که آمار ابتلا تنها سهم ناچیزی از واقعیت را منعکس می کند.

مقام های سازمان گفته اند که نرخ پائین واکسیناسیون ناشی از حجم فراوان اطلاعات کذب در برخی از کشورها نیز به رشد دوباره کرونا کمک کرده است.

سازمان جهانی بهداشت زیر سویه BA.۲ را مسری ترین سویه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون می داند و اعلام کرده که شواهدی دال بر شدت بیشتر بیماری ناشی از ابتلا به این سویه دیده نشده و دخالت سویه های دیگر در اوجگیری موج جدید کرونا نیز ثابت نشده است.

اخبار مرتبط