Հա
06/01/2023 - 10:40

Դառնանք՝ մահէն դէպի կեանք առաջնորդող Քրիստոսին

Արդ, իր աստուածատուր կոչումին նկատմամբ անհնազանդ ու անհա­ւա­տարիմ գտնուած մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, եղծած էր իր աստուածային պատ­կերը, այլ խօսքով՝ այն արժէքներն ու արժանիքները, երկնային շնորհք­ներն ու պարգեւ­ները, որոնք տիեզերքի արարածներուն դէմ մարդուն կու տան իւրայատուկ ինքնութիւն ու նուիրական կոչում։ Արդարեւ, Աստուծմէ հեռու կեան­քը կը կորսնցնէ իր գոյութեան իմաստը ու նպատակը։ Աստուծմէ հեռու մար­դը կը դառնայ կենդանի մեռեալ, կʼըսէ Պօղոս Առաքեալը (Եփ 2.5)։ Աս­տուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը մահէն կեանքի անցնի (Յհ 3.16, 5.24), կը հաստատէ Յովհաննէս Աւետարանիչ։ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

 

Աստուած մարդը «վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (Եփ 2.5)։ Այսպէ՛ս կը վկայէ՝ իր կեանքին օրինակով, Քրիստոսը հալածած եւ ապա անոր մեծագոյն քա­րոզիչը դարձած Պօղոս Առաքեալ։ 

Աստուծոյ նկատմամբ անհնազանդութիւնը մարդը մղած էր մեղքով ու չարիքով տիրապետուած մարդակեդրոն կեանքի։ 

Աստուծոյ նկատմամբ անհաւատարմութիւնը մարդը առաջնորդած էր չարաշահելու, փոխանակ խնամելու իր հոգատարութեան յանձնուած աշխարհը, եւ դառնալու սեփականատէրը, փոխանակ Աստուծոյ կողմէ նշանակուած խնամատարը երկրին։ 

Արդ, իր աստուածատուր կոչումին նկատմամբ անհնազանդ ու անհա­ւա­տարիմ գտնուած մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, եղծած էր իր աստուածային պատ­կերը, այլ խօսքով՝ այն արժէքներն ու արժանիքները, երկնային շնորհք­ներն ու պարգեւ­ները, որոնք տիեզերքի արարածներուն դէմ մարդուն կու տան իւրայատուկ ինքնութիւն ու նուիրական կոչում։ Արդարեւ, Աստուծմէ հեռու կեան­քը կը կորսնցնէ իր գոյութեան իմաստը ու նպատակը։ Աստուծմէ հեռու մար­դը կը դառնայ կենդանի մեռեալ, կʼըսէ Պօղոս Առաքեալը (Եփ 2.5)։ Աս­տուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը մահէն կեանքի անցնի (Յհ 3.16, 5.24), կը հաստատէ Յովհաննէս Աւետարանիչ։ 

Աստուածաշունչը կը վկայէ, թէ Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ որպէսզի՝ 

անառակ որդին վերադարձնէր իր հօր.

մեղքի տիղմին մէջ խրած մարդը վերականգնէ. 

խաւարին մէջ կորսուած մարդը Աստուծոյ լոյսին առաջնորդէ. 

երկրի ապականութեամբ տիրապետուած մարդուն առջեւ բանայ երկին­քի բարիքները. 

իր կոչումին դաւաճանած մարդը հաշտեցնէ Աստուծոյ հետ. 

մահուան դատապարտուած մարդուն պարգեւէ յաւիտենական կեանք։ 

Աստուծոյ Որդին մարդացաւ «մեզի հանդէպ ունեցած մեծ սիրոյն համար» (Յհ 3.16, Եփ 2.4-5)։ Այլ խօսքով, մարդուն հանդէպ իր ունեցած ան­հուն սէրէն մղուած, երկինքը՝ ապականութեան տիղմին մէջ խրած երկրին մօ­տեցաւ, Աստուած՝ մեղքի գերին դարձած մարդուն։ 

Ահա խորհո՛ւրդը Բեթղեհէմին։ 

Բեթղեհէմի մէջ ծնած Յիսուս մանուկը կամուրջ մըն է Աստուծմէ մար­դուն ձգուած, երկինքէն երկիր նետուած։ Քրիստոս Աստուծոյ էջքն է մարդուն եւ մարդուն բարձրացումը առ Աստուած։ Քրիստոսի մէջ Աստուած եւ մարդ միա­ցան անքակտելի, անշփոթ ու անխառն միութեամբ՝ Աստուծոյ Որդւոյն կող­մէ մարդկային բնութեան իւրացումով։ 

Բեթղեհէմի ճամբով երկիր իջնելով ու մարդանալով, Աստուծոյ Որդին յաւիտենական պատգամ մը տուաւ մարդուն.- 

- Ես եմ կեանքի կենսատու հացը (Յհ 6.48). հարկ է ճաշակել զայն։ 

- Ես եմ կեանքի ճշմարիտ ճամբան (Յհ 14.6). հարկ է քալել այս ճամբէն։ 

- Ես եմ կեանքի իրաւ ճշմարտութիւնը (Յհ 14.5). հարկ է դաւանիլ զայն։ 

- Ես եմ յաւիտենական կեանքը (Յհ 3.16). հարկ է ապրիլ զայն։ 

Ահա պատգա՛մը Բեթղեհէմին։ 

Արդ, Աստուծոյ Որդւոյն աշխարհ գալուստով մահէն կեանք անցանք, որովհետեւ՝ 

հաւատացինք թէ Բեթղեհէմի մէջ ծնած Յիսուս Քրիստոս Փրկիչն է հա­մայն մարդկութեան (Յհ 5.24, Եփ 2.8)։ 

խոստացանք բարի գործերով լեցնել մեր կեանքը (Եփ 2.10)։ 

հաշտուեցանք Աստուծոյ հետ (Բ. Կր 5.18)։ 

հեռացանք մարդը դէպի մահ առաջնորդող մեղքի ու չարի աշխարհէն։ 

Քրիստոսի ծնունդով մարդը վերականգնեց իր աստուածային պատկերը ու վերամարդացաւ դառնալով նոր արարած. «ոեւէ մէկը որ Քրիստոսի միացած է նոր արարած է» (Բ. Կր 5.17)։ 

Բեթղեհէմը սոսկ դէպք մը չէ, այլ նաեւ երկնային հրաւէր մը՝ ինչպէս երէկ նաեւ այսօ՛ր ու մի՛շտ, դառնալու մարդը դէպի Աստուած առաջնորդող Քրիս­տոսին։ Պատրա՞ստ ենք ընդունելու Բեթղեհէմէն աշխարհին եղած երկնային հրաւէրը։ Քրիստոսի ճամբէն քալելու առաջին քայլը առած հայ ժողովուրդի սիրելի՛ զաւակներ, եկէ՛ք վերանորոգ հաւատքով՝ 

դառնանք աշխարհի խաւարէն մեզ լոյսին տանող լոյս-Քրիստոսին։ 

դառնանք մեղքի տիրապետութենէն մեզ ազատագրող ազատարար-Քրիս­տոսին։ 

դառնանք ատելութեան ճիրաններէն մեզ սիրոյ աղբիւր առաջնորդող սէր-Քրիստոսին։ 

դառնանք ցաւի ու տառապանքի վիհէն մեզ վերականգնող բժշկարար-Քրիս­տոսին։ 

դառնանք մահէն մեզ կեանք տանող կեանք-Քրիստոսին։ 

դառնանք Բեթղեհէմի մէջ ծնած Աստուծոյ Միածին Որդւոյն, Փրկիչը համայն մարդկութեան։ 

Ահա հրաւէ՛րը Բեթղեհէմին։

* * *

Նոր Տարուան եւ Աստուածայայտնութեան տօներուն առիթով, եղբայրա­կան սիրով կʼողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով քաջառողջութիւն եւ աստուածահաճոյ ծառայութիւններով լեցուն եր­կար գահակալութիւն։ Քրիստոնէական սիրով կʼողջունենք Երուսաղէմի Հա­յոց Պատրիարք Նորին Ամենապատուութիւն Տէր Նուրհան Արք. Մանուկ­եա­նը եւ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Նորին Ամենապատուութիւն Տէր Սա­հակ Արք. Մաշալեանը, մաղթելով արդիւնաշատ ծառայութիւն մեր սուրբ եկե­ղեցւոյ ու ժողովուրդին։ 

Հայրական սիրով եւ հայրապետական օրհնութեամբ կʼողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու առաջնորդները, հոգեւորական դաս­ը ու ազգային իշխանութիւնները, հայ կեանքէն ներս գործող բոլոր միու­թիւ­ններն ու կազմակերպութիւնները. ինչպէս նաեւ մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները, աղօթելով, որ մնան միշտ Քրիստոսի ճամբուն հաւատարիմ ուղե­ւորները։

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

6 Յունուար, 2023

Անթիլիաս, Լիբանան

 

 

Յարակից լուրեր

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակութիւն © 2011-2022 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանւած են։