Հա

Ազգային

25/02/2016 - 09:10

ՆՒԻՐԵԱԼՆԵՐ - Ռոստոմ (Ստեփան Զօրեան, 1867-1919)

Յունւարի 18-ին մեր ժողովուրդը նշեց ծննդեան տարեդարձը հայ յեղափոխականի եւ դաշնակցական ղեկավարի բացառիկ այն դէմքին, որ իր խօսքով եւ գործքով անմահացաւ ՌՈՍՏՈՄ անունով՝ հայոց սերունդներուն կտակելով ազգի եւ հայրենիքի ամբողջական ազատագրութեան ու հայ մարդու լիիրաւ ինքնահաստատման եւ զարգացման սրբազան տեսլականը:

Հայ ժողովուրդի տանջւող սրտէն խօսող յեղափոխականը, մեր լեռներուն պէս անսասան կամքով գործող դաշնակցականը

Ն.

 

Յունւարի 18-ին մեր ժողովուրդը նշեց ծննդեան տարեդարձը հայ յեղափոխականի եւ դաշնակցական ղեկավարի բացառիկ այն դէմքին, որ իր խօսքով եւ գործքով անմահացաւ ՌՈՍՏՈՄ անունով՝ հայոց սերունդներուն կտակելով ազգի եւ հայրենիքի ամբողջական ազատագրութեան ու հայ մարդու լիիրաւ ինքնահաստատման եւ զարգացման սրբազան տեսլականը:
Ժամանակի թաւալումին հետ աւելիով բիւրեղացող եւ այժմէական իր հնչեղութիւնը վերանորոգող ժառանգ է ՌՈՍՏՈՄ-ի գաղափարական աւանդը, որ ներշնչման անխառն աղբիւր եւ ոգեւորման կենդանի ու առաջնորդող օրինակ կը շարունակէ մնալ հայ ժողովուրդի իրերայաջորդ սերունդներուն կողմէ մղւող ազատագրումի անդուլ պայքարին համար:
Ռոստոմի գաղափարական կրթիչ խօսքն ու մարտունակ անխոնջ գործը, երկաթեայ կազմակերպ կամքն ու յեղափոխական խստապահանջ ոգին ինչպէս երէկ, նոյպէս եւ այսօր հայոց սերունդներուն կընծայեն ազգային-քաղաքական ինքնաճանաչողութիւն վերաթարմացնելու, խորացնելու եւ զարգացման հարազատ հունով առաջ մղելու ուխտի վերանորոգման գօտեպնդիչ պահը:
Ռոստոմի ծննդեան տարեդարձին նւիրւած յօդւածի իւրաքանչիւր անդրադարձ, այդ առումով, կը վերածւի ոգեւորման առիթի՝ լուսարձակի տակ առնելով հայ ազգային-ազատագրական շարժման դժւարին, այլեւ արիւնալի՛ ուղին հունաւորող եւ դէպի վերջնական յաղթանակ առաջնորդող ՀՅԴ ԱՒԱՆԴ-ը, Հայաստանի եւ հայութեան ազգային-քաղաքական վերածնունդի բոլո՜ր ուղղութիւններով:
Յօդւածի այսօրւան անդրադարձին մեկնակէտ կը հանդիսանայ այդ ուղղութիւններէն Ռոստոմի մղած գաղափարական հետեւողական պայքարը՝ ընդդէմ հայ ազգային-ազատագրական շարժումը խանգարող, խաթարող եւ կրծող ներքին ցեցերուն:
ՀՅԴ պաշտօնաթերթ «Դրօշակ»-ի էջերուն, «Վնասակար տարրեր» խորագրին տակ, 1890-ականներուն Ռոստոմի հնչեցուցած ահազանգը, մինչեւ այսօր, այժմէականութեամբ բաբախուն պատգամ է ի խնդիր ազգային-քաղաքական մեր վերածնունդը ամէն կարգի մակաբոյծներու չարիքին դէմ պաշտպանելու հրամայականին:
Ժամանակները, պայմանները եւ մարտահրաւէրները, բնականաբար, կը փոխւին, բայց Հայաստանի եւ հայութեան ամբողջական ու լիիրաւ ազատագրումին համար շարունակւող պայքարը փաստօրէն, այսօր ալ, տակաւին կը դիմագրաւէ ազգային ինքնամաքրման միեւնոյն անհրաժեշտութիւնն ու մարտահրաւէրը.-
«Ամէն անգամ, երբ յեղափոխական փոքրամասնութեան անձնազոհ, տոկուն եւ անվհատ գործունէութեան շնորհիւ յեղափոխական կազմակերպութիւնը ձեռք է բերում ուժ եւ ազդեցութիւն, կեանքի մէջ ստեղծւում է հաւատ դէպի գործի յաջողութիւնը եւ հարթւում է որոշ աստիճանով յեղափոխական ուղին, ամէն անգամ էլ հասարակութեան տարբեր խաւերի մէջ իրարանցում է ընկնում: Բայց ընդհանրութեան յեղափոխական ոգու բարձրանալուն հետ միատեղ, ամէն մի տեղից վերկացող բախտախնդիր, ամէն մի վաշխառու, կեղեքիչ, մինչեւ իսկ մատնիչներ, դաւաճաններ, մի խօսքով՝ ամէն տեսակ սողուններ, որոնք գիտեն հիանալի կերպով յարմարւել հանգամանքներին եւ ամէն տեսակ ջրերում ձուկ որսալ, ասպարէզ են դուրս գալիս իբրեւ «յեղափոխականներ» կամ յեղափոխութեան համակրող բարեկամներ:
Վնասակար են այդ սողունները այդպիսի րոպէներում, երբ փքուն խօսքեր փչելով ու փարիսեցիական ձեւեր բանեցնելով՝ շահագործում են ամբոխի դիւրահաւատութիւնը ու տգիտութիւնը:
Իսկ անտանելի են, ցաւ ու պատուհաս են դրանք յեղափոխական շարժման համար այն ժամանակ, երբ յեղափոխութիւնը կրում է ժամանակաւոր անյաջողութիւն եւ սկսում են տիրել աւելի վատթար պայմաններ յեղափոխական գործիչների համար: Այդ ժամանակ այդ զազրալի արարածները սուս ու փուս քաշւում են իրենց բները, եւ արդէն «խոհեմութիւն», «հեռատեսութիւն», «ժողովրդավարութիւն», «միութիւն» եւ այլ դիմակների տակ դարձեալ շարունակում են խաղալ ժողովրդի հետ՝ աշխատելով մի կերպ քողարկել իրենց իսկական գոյնը: Շարունակելով կրել «յեղափոխական», «ազգասէր» տիտղոսները, դրանք դառնում են իսկական յեղափոխական գործի ամենավնասակար խոչընդոտներ:
Այդ արարածները աղբեր են, որոնք մեծ ու փոքր կոյտերով, տեսակ-տեսակ բուրմունքներով եւ գոյներով թափւած յեղափոխական ճանապարհի վրայ՝ ապականում են յեղափոխական միջավայրը:
Ամէն մի յեղափոխական գործիչ ստիպւած է ժամանակ առ ժամանակ թողնել իր բուն գործը եւ զբաղւել այդ աղբերով, որոնք ընկնում են ոտքերի տակ եւ խանգարում իր կանոնաւոր ընթացքը:
Ժամանակ առ ժամանակ, կամայ-ակամայ նա իւր վրայ պէտք է առնի այդ զզւելի աշխատանքը՝ իմանալով հանդերձ, որ իւր ցախաւելի հէնց առաջին հարւածից այդ կոյտերը միանգամից կը բացւեն եւ կը լցնեն օդը իրենց գարշահոտութիւններով:
Արձակւած բամբասանքների, զրպարտութիւնների, ինտրիգաների մթնոլորտի միջով պէտք է դիմի յեղափոխական իսկական գործիչը դէպի իւր բուն նպատակը:
Դաշնակցութեան աւագ հիմնադրին՝ Քրիստափորի նման, Ռոստոմ եւս հայոց պատմական Գողթն գաւառէն էր. ծնած էր Ցղնա գիւղը 18 յունւար 1867-ին: Նահապետական ու բարեկեցիկ ընտանիքի զաւակ էր եւ, անձնապէս, կեանքէն դառնանալու պատճառներ ունեցած չէր: Բայց զգայուն հոգի ունէր եւ անսահման պաշտամունքի հասնող մարդասիրութեամբ ու այլասիրութեամբ լեցւած էր: Անանձնական այդ հոգեկերտւածքը ծայր աստիճան հոգածու դարձուց Ռոստոմին նախ իր շրջապատին եւ, ապա, աւելի լայն ընդգրկումով, ամբողջ հայ ժողովուրդին բաժին հանւած դառն ճակատագրին նկատմամբ. ծանր տարաւ եւ բնաւ չհանդուրժեց հայութեան բաժին հանւած երեւութապէս ընկերային-հասարակական, իսկ խորքով ազգային անարդարութիւնները՝ արեւելեան թէ արեւմտեան Հայաստանի տարածքին, Ցարական թէ Օսմանեան բռնատիրութեանց կողմէ, թուրքական թէ ռուսական, վրացական թէ թաթար-ազերիական այլամերժ ազգայնամոլութեան հետեւանքով:
Ուսման անյագ ծարաւ ունէր եւ իր պատանեկան ու երիտասարդական կեանքը անխոնջ վազք մը եղաւ դէպի աղբիւրը լոյսին՝ ծննդավայր գիւղի ծխական դպրոցէն մինչեւ Թիֆլիսի «Բեգլարեան» մասնաւոր դպրոցն ու պետական ռէալական վարժարանը եւ, այնուհետեւ, Վարշաւայի մերձակայ «Նովօ-Աղեքսանդրեան գիւղատնտեսական ճեմարանէն մինչեւ Մոսկւայի «Պետրովսկայա» գիւղատնտեսական ճեմարանը:
Մտաւորական իր կազմաւորումով եւ աշխարհայեացքով, Դաշնակցութեան հիմնադիր սերունդին ամենէն մարքսիստ դէմքը ըլլալով հանդերձ՝ Ռոստոմ միաժամանակ եւ անվիճելիօրէն եղաւ հայ ժողովուրդի ազգային հոգե-մտաւոր ժառանգութեան ամենէն աւելի քաջածանօթ եւ հաղորդ ներկայացուցիչը Դաշնակցութեան հիմնադիր սերունդին մէջ:
Թէեւ ներկայ ալ չէր եղած 1890-ի ամռան կայացած ՀՅԴ հիմնադիր ժողովին՝ Մոսկւայի մէջ ուսանողական բողոքի ցոյցերուն իր գործուն մասնակցութեան համար Ցարական իշխանութեանց կողմէ իր ծննդավայրը աքսորւած ըլլալով, այսուհանդերձ՝ Ռոստոմի շեշտակի դրոշմին կը հանդիպինք ոչ միայն Դաշնակցութեան կազմութիւնը նախապատրաստող խմորումներուն, այլեւ՝ ՀՅԴ պատմութեան առաջին երեսնամեակի գլխաւոր բոլոր էջերուն վրայ:
Ռոստոմի ձեռագրով էր, որ 1890-ին հիմնւած Հայ Յեղափոխականների Դաշնակցութիւնը 1892-ին վերածւեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան:
Ռոստոմի գրիչով էր, որ նորաստեղծ Դաշնակցութեան անդրանիկ Ծրագիրը իր աւարտուն տարազումը ստացաւ՝ Քրիստափորի եւ Զաւարեանի միասնական ստորագրութեամբ ճամբայ հանւած ծրագրային «Այբուբեն»-ը ամբողջացնելով իբրեւ «Ընդհանուր տեսութիւն» ու ՀՅԴ Ծրագիր:
Նոյնպէս Ռոստոմի ձեռքն է, որ կերեւի Դաշնակցութեան Զինանշանի լուսապատկերին վրայ՝ ամրօրէն բռնելով ու միաձուլելով հայ մշակին, մտաւորականին եւ ռազմիկին ազգային ու յեղափոխական միասնութիւնը խորհրդանշող բահը, սուրն ու փետրագրիչը:
Ռոստոմի ձեռներէցութեան, աշխատականութեան եւ ղեկավար դերակատարութեան կը պարտինք, յաջորդաբար եւ թւումի կարգով՝
1- Դաշնակցութեան առաջին զինագործարանին հզօրացումը Սալմաստի մէջ:
2- ՀՅԴ պաշտօնաթերթ «Դրօշակ»-ի հրատարակութեան ապահովումն ու կանոնաւորումը:
3- 1890-ականներու երկրորդ կիսուն Երկրի տարածքին դպրոցական ցանցի ընդարձակումն ու ուժեղացումը:
4- Նոյն ժամանակաշրջանին, Բալկաններու մէջ եւ ընդհանրապէս Օսմանեան կայսրութեան տարածքին, յանուն ազգային ազատագրութեան, ժողովրդավարութեան եւ հասարակական արդարութեան հաստատման պայքարող շարժումներու հետ ռազմավարական գործակցութեան առաջացումը:
5- 1903-ին հայ եկեղեցապատկան կալւածներու բռնագրաւման եւ ընդհանրապէս ռուսացման հետամուտ ցարական քաղաքականութեան դէմ համաժողովրդային շարժման շղթայազերծումը եւ, այդ նպատակով, Խրիմեան Հայրիկին ուժ եւ նեցուկ տալով՝ համազգային ծառացման կազմակերպումը: Ազգային ըմբոստացման այդ շարժումին շուտով պիտի հետեւէր Դաշնակցութեան կողմէ որդեգրումը «Կովկասեան նախագիծ»-ին, որուն դարբինը եղաւ Ռոստոմ, արեւմտահայութեան ազգային-ազատագրումի դատին զուգահեռ առաջ մղելով նաեւ արեւելահայութեան մշակութային-հասարակական ազատագրումի դատը՝ առաջքը առնելու համար «Առանց հայու Հայաստան» ունենալու ցարական կործանարար քաղաքականութեան:
6- 1905-ին ցարական իշխանութեան հրահրած հայ-թաթարական ընդհարումներու ընթացքին, հայ ժողովուրդի ինքնապաշտպանութեան գործին ընդհանուր ղեկավարումը:
7- 1907-ի ՀՅԴ չորրորդ Ընդհանուր ժողովին Դաշնակցութեան ներքին միասնութեան պահպանումն ու աւելիով ուժեղացած վերականգնումը՝ աջէն թէ ձախէն Դաշնակցութեան եւ ընդհանրապէս հայ ազատագրական շարժման սպառնացող պառակտումի փորձերուն եւ սադրանքներուն դէմ:
8- 1908-ին Դաշնակցութեան յարումը Ընկերվար Միջազգայնականին եւ, զուգահեռաբար, համագործակցութեան քաղաքական դաշինքի ստորագրութիւնը՝ Օսմանեան կայսրութեան տարածքին գործող այլազգի յեղափոխական եւ ընդդիմադիր շարժումներուն հետ՝ Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակման նախօրէին: Նաեւ՝ Բուլղարիոյ մէջ Դաշնակցութեան զինւորական դպրոցին հիմնումին:
9- Նոյն շրջանին բռնկած Պարսկական Սահմանադրական շարժման եւ յեղափոխութեան Դաշնակցութեան գործօն մասնակցութիւնը՝ Ռոստոմի քաղաքական առաջնորդութեամբ եւ Եփրեմի ու Նիկոլ Դումանի մարտական հրամանատարութեամբ:
10- Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակման հետեւած համեմատական խաղաղութեան ամբողջ շրջանին, Կարինը կենտրոն ընտրելով, Երկրի տարածքին կրթական եւ հասարակական-մշակութային կեանքի յաղթաքայլ աշխուժացումը:
11- 1913-ի Բալկանեան պատերազմի ընթացքին, Դաշնակցութեան որոշումով, հայ կամաւորականներու նշանակալից մասնակցութիւնը՝ Ռոստոմի նախաձեռնութեամբ եւ Անդրանիկի ու Նժդեհի հրամանատարութեամբ:
12- Առաջին Աշխարհամարտի բռնկումին հետ Հայ Կամաւորական շարժման կազմակերպումին:
13- Ռուսական մեծ յեղափոխութեան ամբողջ շրջանին, հայ ժողովուրդին ազգային իրաւունքներն ու պահանջները ներկայացնելու եւ պաշտպանելու, մանաւանդ Արեւմտահայաստանի ազատագրութեան դատը սահմանադրականօրէն ամրագրումը, որ պսակւեցաւ Բաքւի հերոսամարտին Ռոստոմի ղեկավար մասնակցութեամբ՝ ընդդէմ համաթուրքական ջարդարար ներխուժման:
Ահա՛ սոսկ թւարկումը այն մեծ աւանդին, որ Ռոստոմի դրոշմով Դաշնակցութիւնը ունեցաւ հայ ժողովուրդի պատմութեան 1890-էն մինչեւ 1919 թւականի յունւարի 19-ի Ռոստոմի ապաժամ մահը երկարող երեսնամեակին:
Աւանդ՝ որ դափնեպսակը կազմեց եւ անմահութեան արժանացուց ՌՈՍՏՈՄ անունով հռչակւած Ստեփան Զօրեանին՝ հայ ժողովուրդի տանջւող սրտէն խօսող յեղափոխականին, հայոց լեռներուն պէս անսասան կամքով գործող դաշնակցականին, սերունդներ առաջնորդող իր պատգամով.-
«...Յեղափոխութեան յենարանը պէտք է փնտրել ո՛չ Կովկասում եւ ո՛չ էլ արտասահմանում, ուր կարող են շատ շուտով ոգեւորւել եւ նոյն արագութեամբ էլ սառչել եւ անտարբերութեան մէջ ընկղմւել, այլ այնտեղ, հեռո՜ւ, հայ ժողովուրդի տանջւող սրտի մէջ, եւ որ յեղափոխութիւնը կանգ չի առնի ոչ մի խորտակիչ ուժի առաջ, քանի գոյութիւն ունեն կեանքի տանջանքները,- նա միայն կը փոխի իր ձեւը, յարմարւելով նոր պայմաններին, եւ երբեք իր էութիւնը»:

Յարակից լուրեր

 • Յայտարարութիւն ՀՅԴ Գանատայի 49-րդ Շրջանային ժողովի
  Յայտարարութիւն ՀՅԴ Գանատայի 49-րդ Շրջանային ժողովի

  Սեպտեմբեր 3-5 շաբաթավերջին, Մոնթրէալի մէջ կայացաւ ՀՅԴ Գանատայի 43-րդ Շրջանային ժողովը, մասնակցութեամբ Վանգուվըրի, Թորոնթոյի, Լաւալի, Գէմպրիճի, Ս. Գաթրինզի, Մոնթրէալի, Օթթաուայի եւ Համիլթընի կոմիտէութեանց պատգամաւորներուն, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ «Արմէն Գարօ» ուսանողական եւ ՀՅԴ Գանատայի երիտասարդական միութեանց պատգամաւորներուն: 

 • Արման Բաբաջանեանը վիրաւորանքի համար հրապարակային ներողութիւն կը խնդրի ՀՅԴ-ից
  Արման Բաբաջանեանը վիրաւորանքի համար հրապարակային ներողութիւն կը խնդրի ՀՅԴ-ից

  Երեւան քաղաքի առաջին ատեանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանի վճռով՝ Արման Բաբաջանեանը պարտաւորւել է 5 օրւայ ընթացքում ներողութիւն խնդրել ՀՅԴ-ականներից։ Վճիռը ներկայացնում ենք ստորեւ։

 • ՀՅԴ Արցախի 26-րդ Շրջանային Ժողովի յայտարարութիւնը
  ՀՅԴ Արցախի 26-րդ Շրջանային Ժողովի յայտարարութիւնը

  2021թ. յուլիսի 10-11-ը տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Արցախի կազմակերպութեան 26-րդ Շրջանային Ժողովը, որին մասնակցում էին ՀՅԴ Արցախի բոլոր շրջանների պատգամաւորները, շրջանաւարտ ՀՅԴ Արցախի ԿԿ անդամները, ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչները, հրաւիրեալ ընկերներ:

 • Մեկնարկել է ՀՅԴ Արցախի 26-րդ հերթական Շրջանային ժողովը
  Մեկնարկել է ՀՅԴ Արցախի 26-րդ հերթական Շրջանային ժողովը

  Ստեփանակերտի ՀՅԴ Նիկոլ Դուման կենտրոնում իր աշխատանքներն է սկսել ՀՅԴ Արցախի 26-րդ հերթական Շրջանային ժողովը:

 • Դէպի ուժեղ Հայաստան
  Դէպի ուժեղ Հայաստան

  Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան աշխարհասփիւռ կառոյցը ոտքի է կանգնել իր աջակցութիւնը յայտնելու «Հայաստան» դաշինքին, որն այսօրւայ պայմաններում Հայաստանի պետականութեան յարատեւման եւ զարգացման միակ երաշխաւորն է:

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։