Հա

Ազգային

12/07/2016 - 10:00

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ - Աւարտւեցան նորանկախ Հայաստանի անդրանիկ խորհրդարանի կազմութեան ընտրութիւնները (23 յունիսի 1919)

1919-ի 23 յունիսին, աւարտւեցան անդրանիկ խորհրդարանի ձեւաւորման պատգամաւորական առաջին ընտրութիւնները նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ:
Ուշագրաւ իրողութիւն է, որ 28 մայիսի 1918-ին Հայաստանի անկախութեան նւաճումէն եւ հայ ազգային առաջին Հանրապետութեան հռչակումէն շուրջ 13 ամիս ետք միայն կատարւեցան ժողովրդավարական առաջին ընտրութիւնները Ազատ ու Անկախ Հայաստանի մէջ:

Ն.


1919-ի 23 յունիսին, աւարտւեցան անդրանիկ խորհրդարանի ձեւաւորման պատգամաւորական առաջին ընտրութիւնները նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ:
Ուշագրաւ իրողութիւն է, որ 28 մայիսի 1918-ին Հայաստանի անկախութեան նւաճումէն եւ հայ ազգային առաջին Հանրապետութեան հռչակումէն շուրջ 13 ամիս ետք միայն կատարւեցան ժողովրդավարական առաջին ընտրութիւնները Ազատ ու Անկախ Հայաստանի մէջ:
Հիմնական պատճառը, անշուշտ, Հայաստանի Հանրապետութեան ինչպէս ծնունդը, այնպէս ալ կայացումը յատկանշող մեծ դժւարութիւններն էին:
Մայիս 1918-ի վերջերուն, երբ հռչակւեցաւ Հայաստանի անկախութիւնը, բառին բուն իմաստով «Անձեւ քաոս» մը կը պարզէին ամբողջ Ռուսաստանը, մանաւանդ՝ Անդրկովկասը եւ, ընդհանրապէս, տարածաշրջանը, ուր Առաջին Աշխարհամարտը դեռ աւարտած չէր: Իսկ փլուզւած Ցարական կայսրութեան փլատակներուն վրայ, անկախ Հայաստան եւ հայոց պետականութիւն կերտելու մեծ եւ երկարաշունչ վազքը դեռ նոր սկսած էր՝ մեր երկրին ու ժողովուրդին սպառնացող ներքին թէ արտաքին թշնամիներու ներկայացուցած օրհասական վտանգը յաղթահարելու գերագոյն լարումով:
Այդ պայմաններուն մէջ, Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհուրդը նախ նշանակած էր Հայաստանի Հանրապետութեան անդրանիկ կառավարութիւնը՝ իր կազմէն Յովհաննէս Քաջազնունիի վարչապետութեամբ, ապա նաեւ՝ նոյնինքն Ազգային խորհուրդի իր բազմակուսակցական բաղադրութեամբ՝ առաջացուցած էր Հայաստանի խորհուրդը, որ նորաստեղծ հայոց պետականութեան օրէնսդրական հիմերը մշակելու առաքելութիւնը ունէր:
Թէեւ Դաշնակցութիւնը տիրական մեծամասնութիւն ունէր թէ՛ Քաջազնունիի կառավարութեան, եւ թէ՛ Հայաստանի Խորհուրդին մէջ, այսուհանդերձ՝ յատկապէս օրէնսդիր իշխանութեան ձեւաւորման կոչւած Հայաստանի Խորհուրդի պարագային, բառին ամենէն ընդգրկուն իմաստով ժողովրդավարական քննարկումներ կընթանային՝ պարզելով տեսակէտներու եւ ընտրանքներու բազմակուսակցական բուռն բախումներ: Սոցիալիստ-Յեղափոխականները, Ժողովրդականները (հետագայ ՌԱԿ-ի հայաստանեան կորիզը) եւ անկուսակցականները աշխոյժ մասնակցութիւն բերին նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնսդրական հիմերու ճշտորոշման եւ մշակումին մէջ:
Օրէնսդրական իր բոլոր քայլերուն մէջ, Հայաստանի Խորհուրդը կարեւորութեամբ շեշտեց Սահմանադիր ժողովի գումարման հրամայականը, որպէսզի Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը ներկայացնող քաղաքական հիմնական ուժերու եւ կուսակցութիւններու կողքին՝ նոյնինքն ժողովուրդը իր մասնակցութիւնը ունենար եւ վճռորոշ խօսքը ըսէր հայոց նոր պետականութեան Հիմնական օրէնքին եւ սահմանադրական օրէնքներու որդեգրման վերաբերեալ:
Այսպէ՛ս, միաժամանակ ընթացան Հայաստանի Հանրապետութեան սահմաններու ընդարձակումը, ներքին դժւարութեանց յաղթահարումը (սովահարներու սնունդով ապահովումը, համաճարակներու դէմ պայքարը եւ գաղթականներու պատսպարումը), պետական վարչամեքենայի կառուցումը, ներքին եւ արտաքին թշնամիներու դէմ պաշտպանութեան կռւաններու ամրապնդումը եւ, մանաւա՛նդ, նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական հիմերու ճշտորոշումը:
Հայաստանի Խորհուրդը բաղկացնող բոլոր ուժերը համաձայնութիւն գոյացուցին՝ խորհրդարանական կառավարման համակարգով իշխանութիւնը ձեւաւորելու սկզբունքին շուրջ: Լրացուցիչ՝ որոշում կայացուցին նաեւ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի որդեգրման շուրջ: Այդ զոյգ ուղղութիւններով համաձայնութեան յանգելէ ետք, մարտ 1919-ին, Հայաստանի Խորհուրդը որոշեց մայիսին կատարել տեղական ինքնակառավարման համաժողովրդական ընտրութիւնները, իսկ յունիսի 21-էն 23՝ հանրապետական ընդգրկումով ունենալ խորհրդարանական ընտրութիւններ: Միշտ Հայաստանի Խորհուրդէն ներս բոլոր ուժերուն միջեւ կայացած համաձայնութեան հիման վրայ՝ Հայաստանի նորաստեղծ խորհրդարանը պէտք է ունենար 80 պատգամաւոր:
Մարտ 12-ին կառավարութիւնը հաստատեց համապատասխան ընտրական օրէնքը, որ հիմնւած էր 1917-ի համառուսական ընտրութեանց համար որդեգրւած օրէնքին վրայ: Ընտրելու իրաւունք ստացան 20 տարիքը լրացուցած բոլոր քաղաքացիները՝ առանց սեռի, դաւանանքի եւ ազգային պատկանելութեան խտրութեան: Կատարւեցաւ ընտրողներու ստուգման մարդահամար եւ հաստատւեցաւ, որ առանց Կարսի եւ Շարուր-Նախիջեւանի օրինակով պատերազմական պայմաններու մէջ գտնւող շրջաններու բնակչութիւնը հաշւելու, Հայաստանի Հանրապետութիւնը օրին ունէր 385.780 քւէարկող:
Կառավարութիւնը նշանակեց նաեւ ընտրական կենտրոնական յանձնաժողովը, որ իր կարգին առաջացուց տեղական համապատասխան յանձնաժողովները եւ ամբողջ երկիրը թեւակոխեց նախընտրական պայքարի բուռն հանգրւանը:
Մայիսին կայացած տեղական ինքնակառավարման ընտրութիւնները աւարտեցան Դաշնակցութեան ընտրացուցակներու ջախջախիչ յաղթանակով, ինչ որ իր անդրադարձը ունեցաւ խորհրդարանական ընտրապայքարի հետագայ ընթացքին վրայ: Յատկապէս Ժողովրդական կուսակցութիւնը, որ մինչ այդ աշխոյժ մասնակցութիւն ունեցած էր թէ՛ Հայաստանի Խորհուրդի աշխատանքներուն եւ Քաջազնունիի կառավարութեան, թէ՛ տեղական ինքնակառավարման ընտրութիւններուն, որոշեց բոյկոտի ենթարկել խորհրդարանական ընտրապայքարը: Ժողովրդականներու այս քայլը ունէր նաեւ հիմնական քաղաքական պատճառներ, որոնց շարքին կարեւորագոյնը Պօղոս Նուբար փաշայի բուռն ընդդիմութիւնն էր Հայաստանի Խորհրդարանի կազմութեան գաղափարին:
Այսուհանդերձ՝ յունիսի 21-էն 23 տեղի ունեցան Հայաստանի անդրանիկ Խորհրդարանի ընտրութեան քւէարկութիւնները, որոնց արդիւնքով՝ պատգամաւորական 80 տեղերէն Դաշնակցութիւնը տիրացաւ 72-ին (ստանալով 230.272 քւէ): Սոցիալիստ-Յեղափոխականները ունեցան չորս պատգամաւոր, թուրքերը՝ 3, իսկ անկուսակցականները մէկ պատգամաւոր:
Դաշնակցութեան ընտրական փայլուն յաղթանակն ու նորաստեղծ խորհրդարանէն ներս գերակշիռ ներկայութիւնը հիմնաւոր պատճառներ ունէին:
- Անկախ Հայաստանի ստեղծման եւ հայոց պետականութեան կերտման առաջին տարին իրապէս մեծ յառաջընթաց արձանագրած էր եւ հայ ժողովուրդը անվերապահօրէն իր վստահութեան քւէն տւաւ Հայաստանի անկախութեան կռիւը գլխաւորած եւ հայոց պետականութեան վերականգնումի ուղին հարթած իր համահայկական կուսակցութեան՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան:
Հայաստանի անդրանիկ խորհրդարանին պաշտօնական բացումը կատարւեցաւ օգոստոս 1-ին:
Հայոց նորագոյն պատմութեան այդ լուսաւոր ժամանակաշրջանին վրայ նետւած յետադարձ այս հայեացքն ու արժեւորումը ուսանելի դասեր կը փոխանցեն նաեւ մեր ներկային համար:
Ամէն անգամ, որ վերանկախացեալ Հայաստանի մէջ ներքին լարւածութիւնը եւ իշխանութիւններէն ժողովրդային դժգոհութիւնը մագլցում կարձանագրեն՝ յատկապէս նախագահական կառավարման համակարգին նկատմամբ, ինչպէս նաեւ համապետական բոլոր ընտրութեանց կամ համաժողովրդային քւէարկութեանց դէմ գործւած իրաւախախտումներուն եւ աղաւաղումներուն նկատմամբ, հայ մարդը, բնականաբար, կը մտաբերէ Հայաստանի Հանրապետութեան ստեղծման օրերը եւ ժողովրդավարական կարգերու հաստատման ու արմատաւորման ուղղութեամբ հայ հասարակութեան արձանագրած առաջխաղացքը:
Իբրեւ ներշնչման այդպիսի՛ ոգեւորիչ աղբիւրի՝ ՄԱՅԻՍ 28-ի աւանդը անփոխարինելի հարստութիւն է հայ քաղաքական մտքին համար:
Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին երկուսուկէս տարիները ուսանելի կենսափորձ եւ առաջնորդող ուղի հանդիսացան ոչ միայն սեփական միջոցներով պետականութիւն կերտելու եւ ժողովուրդ պահպանելու առումով, այլեւ՝ աւատապետական եւ բռնատիրական կարգերու «ժառանգութենէն» դէպի ժողովրդավարութիւն անցում կատարելու, յատկապէս հայ քաղաքական մտքին ինքնավստահութիւն ներշնչելու իմաստով:
23 յունիսի 1919-ին նորանկախ Հայաստանն ու իր ազատութեան տիրացած եղեռնապուրծ հայութիւնը պատմական նշանակութեամբ մեծ քայլ մը նետեցին՝ ժողովրդավարութեան ճամբով ազգային պետականութեան կռւանները հզօրացնելու եւ հաւաքական ուժով սեփական կամքին տիրութիւն ընելու ուղղութեամբ:
Ազատ ու Անկախ Հայաստանի խորհրդարանական առաջին ընտրութիւնները դարաշրջան բացին հայ քաղաքական մտքին համար:

Յարակից լուրեր

 • Այսօր Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադիր՝ Արամ Մանուկեանի ծննդեան օրն է
  Այսօր Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադիր՝ Արամ Մանուկեանի ծննդեան օրն է

  1879 թ. մարտի 19-ին ազատ, հպարտ ու անպարտ Արցախի Շուշի քաղաքում ծնւեց Արամ Մանուկեանը (ծննդեան անւամբ Սարգիս Յարութիւնի Յովհաննիսեան)՝ մի մարդ, ով իրականութիւն էր դարձնելու անկախ պետականութեան վերականգնման հայ ժողովրդի բազմադարեան իղձը՝ հիմք դնելով Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեանը:

 • Յովհաննէս Քաջազնունու գործունէութիւնն արտասահմանում
  Յովհաննէս Քաջազնունու գործունէութիւնն արտասահմանում

  Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան առաջին շրջանի պատմութիւնը, իր դժւարին, բարդ ու հակասական իրադարձութիւններով հանդերձ, անխզելիօրէն կապւած է Յ. Քաջազնունու անւան հետ: Նա բարձր պետական մտածելակերպի տէր անձնաւորութիւն էր եւ իր վարած խոհեմ, չափաւոր եւ պրագմատիկ քաղաքականութեամբ կարողացաւ զերծ պահել Հայաստանի մանուկ հանրապետութիւնը թուրքերի, վրացիների եւ ադրբեջանցիների քաղաքական թակարդներից, եւ այդ իսկ պատճառով անուրանալի են նրա ծառայութիւնները Հայաստանի Հանրապետութեան կերտման գործում:

 • Հայ քաղաքական մտքի անկեղծ զինուորը՝ Յովհաննէս Քաջազնունի
  Հայ քաղաքական մտքի անկեղծ զինուորը՝ Յովհաննէս Քաջազնունի

  Յովհաննէս Քաջազնունիի մահուան 82-րդ տարելիցն է։ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան առաջին վարչապետը իր աչքերը փակեց 1938 թուի յունուարի 15-ին բոլշեւիկեան բանտի ծանր պայմաններուն մէջ, հիւանդ եւ անտեսուած։

 • Ազգային եւ պետական մտածելակերպի տէր գործիչը. երէկ Յովհաննէս Քաջազնունու յիշատակի օրն էր
  Ազգային եւ պետական մտածելակերպի տէր գործիչը. երէկ Յովհաննէս Քաջազնունու յիշատակի օրն էր

  Ծաղկեպսակ ու թարմ ծաղիկներ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան վարչապետ, ճարտարապետ, պրոֆեսոր, քաղաքական, հասարակական գործիչ, ՀՅԴ անդամ Յովհաննէս Քաջազնունու գերեզմանին. ՀՅԴ ներկայացուցիչներն երէկ՝ յունւարի 15-ին, յարգանքի տուրք մատուցեցին 82 տարի առաջ այս օրն իր մահկանացուն կնքած հայորդու յիշատակին:

 • Յովհաննէս Քաջազնունու ճակատագիրը Խորհրդային Հայաստանում
  Յովհաննէս Քաջազնունու ճակատագիրը Խորհրդային Հայաստանում

  Յովհաննէս Քաջազնունին լայն հասարակայնութեանը յայտնի է որպէս 1918-1920 թթ. Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին վարչապետ, Բաքւի հայկական Ս. Թադէոս-Բարդուղիմէոս մայր տաճարի ճարտարապետ եւ «Դաշնակցութիւնը անելիք չունի այլեւս» հանրայայտ գրքի հեղինակ, սակայն քչերին է յայտնի, թէ ինչ ճակատագրի արժանացաւ մեծանուն հայը` հայրենիք վերադառնալուց յետոյ: Ընթերցողին ներկայացնում ենք մեծ հայի կեանքի Խորհրդային Հայաստանում ապրած տարիների չլուսաբանված էջերը:

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։