Հա

Ազգային

21/02/2019 - 12:50

ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ տեսակէտը ՀՀ կառավարութեան 2019-2023 թթ․ ծրագրի վերաբերեալ

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի մասնագիտական յանձնախմբերը, ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարութեան 2019-2023 թթ․ ծրագիրը, ներկայացրել են եզրակացութիւններ: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի մասնագիտական յանձնախմբերը, ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարութեան 2019-2023 թթ․ ծրագիրը, ներկայացրել են եզրակացութիւններ: Սկիզբը կարդացէ'ք այստեղ (բաժին 1), (բաժին 2), (բաժին 3): 

 

Տնտեսական քաղաքականութիւն

 1. Անվիճելի է՝ տնտեսական հիմնարար վերափոխում (իշխող ուժի տերմինաբանութեամբ՝ «յեղափոխութիւն») անհրաժեշտ է՝ հաշւի առնելով տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական այն մարտահրաւէրները, որոնք ծառացած են Հայաստանի առջեւ: Սակայն տնտեսական վերափոխումը հնարաւոր է իրականացնել միայն արմատապէս փոխելով Հայաստանի վերանկախացումից յետոյ` նեոլիբերալիզմի սկզբունքների համատեքստում իրականացւող տնտեսական քաղաքականութիւնը: Դատելով կառավարութեան ծրագրից, կառավարութեան վերջին ամիսների գործունէութիւնից եւ իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների յայտարարութիւններից՝ կառավարութիւնը շարունակելու է «փոքր կառավարութեան» քաղաքականութիւնը՝ նւազեցնելով պետական ծախսերը՝ հանրային ծառայութիւնները արտապատւիրակելով մասնաւոր ընկերութիւնների: Արդէն իսկ այսօր Հայաստանում պետական ծախսեր/ՀՆԱ յարաբերութիւնը գրեթէ կրկնակի փոքր է տնտեսական զարգացման եւ համագործակցութեան կազմակերպութեան (ՏԶՀԿ) երկրների ցուցանիշից: Դատելով կառավարութեան յայտարարած քաղաքականութիւնից՝ այդ յարաբերութիւնը է՛լ աւելի է փոքրանալու: «Փոքր կառավարութիւնը» կարճաժամկէտ կտրւածքով կարող է մեղմել հանրային ֆինանսների վրայ ճնշումը, սակայն միջին եւ երկարաժամկէտ կտրւածքով դանդաղեցնելու է տնտեսական աճը: Իրար յաջորդած կառավարութիւնները փոքրացրել են պետական ծախսերը՝ ակնկալելով, որ մասնաւոր հատւածն իր վրայ կը վերցնի հանրային հատւածին յատուկ որոշակի գործառոյթներ: Սակայն մասնաւոր հատւածի ոչ բաւարար զարգացածութեան աստիճանը չի նպաստել այդ գործառոյթների պատշաճ իրականացման ապահովմանը: Միեւնոյն ժամանակ, նւազեցնելով պետական ծախսերի մակարդակը, պետութիւնը նւազեցրել է որոշակի ծառայութիւնների տրամադրման մակարդակը, ինչը, ծառայութիւնների որակի նկատմամբ հանրային պահանջի աճին զուգընթաց, մեծացրել է հանրութեան դժգոհութիւնը կառավարութիւնից եւ հանրային ծառայութիւններից՝ մեծացնելով այդ ծառայութիւնները բարելաւելու հանրային ճնշումը: Այսպիսով՝ առաջացել է «կախարդւած մի շրջան», երբ հանրային ծառայութիւնների որակի բարելավման հիմնաւորմամբ որոշ հանրային ծառայութիւններ մասնաւորեցւել կամ պատւիրակւել են մասնաւոր հատւածին, սակայն հանրային հատւածի ձախողման պատճառով ծառայութիւններ կա՛մ ընդհանրապէս չեն տրամադրւել, կա՛մ տրամադրւել են այնպիսի մակարդակով, որը չի համապատասխանել հանրութեան ակնկալիքներին։ Լրացուցիչ ճնշումը յանգեցրել է հանրային ծառայութիւնների արտապատւիրակման նոր գալարի՝ էլ աւելի մեծացնելով հանրային հատւածից հասարակութեան դժգոհութիւնը: Հանրագումարում նւազել է փոքր կառավարութեան կողմից իրականացւող հանրային քաղաքականութեան որակը, ինչը չէր կարող իր ազդեցութիւնը չունենալ տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու կառավարութեան ունակութեան վրայ:
 2. Իհարկէ գովելի է, որ կառավարութիւնը տնտեսական աճ ապահովելու համար «կիրառելու է համապատասխան գործիքակազմ՝ տեխնոլոգիական վերազինման ուղղութեամբ մասնաւոր հատւածի ծրագրերը խթանելու համար», կամ խթանելու է «ֆինանսական ծառայութիւնների աւելացումը», «կորպորատիւ կառավարման սկզբունքների կիրառումը», նւազեցնելու է «բանկային վարկա­ւորման խոչընդոտները», նպաստելու է «մասնաւոր հատւածում վարկերի ստացման հնարաւորութիւնների աւելացմանը» կամ «որակաւորման բարձրացման նպատակով վերապատրաստման ծրագրերին պետական աջակցութիւն» է ցուցաբերելու։ Այո, նշւած գործողութիւնները տնտեսութեան խթանման «ստանդարտ հաւաքածուի տարրեր են», որոնք որեւէ մէկի կողմից չեն կարող կասկածի տակ դրւել, սակայն տնտեսական աճի խթանման այս կրաւորական մօտեցումն ու ստանդարտ քայլերը ի զօրու չեն տնտեսական անհրաժեշտ զարգացում ապահովել: Իրական տնտեսական յեղափոխութիւն իրականացնելու եւ ներառական աճ ապահովելու համար պետութիւնը պէտք է առաւել ակտիւ տնտեսական քաղաքականութիւն իրականացնի՝ վերացնելով «շուկայի ձախողումները» եւ, ըստ անհրաժեշտութեան, իր վրայ վերցնելով տնտեսական զարգացման «շոգեքարշի» դերը:
 3. Կառավարութեան տնտեսական քաղաքականութիւնը կենտրոնացած է տնտեսական աճ ապահովելուն եւ որեւէ կերպ չի անդրադառնում տնտեսական աճի արդիւնքների բաշխման հիմնախնդրին: Չնայած կառավարութեան ծրագրում խօսւում է ներառական տնտեսական աճի եւ «տնտեսական արդիւնքի առաւել հաւասարաչափ» բաշխման մասին, սակայն տնտեսական զարգացման առաջարկւող մոդելը չի կարող նպաստել աճի ներառականութեանը եւ սոցիալական արդարութեանը: Իհարկէ «տնտեսութեան զարգացումը պէտք է ստեղծի քաղաքացիներին արժանավայել աշխատանքով ապահովելու նոր հնարաւորութիւններ», եւ «տնտեսական զարգացմանը պէտք է մասնակցեն զգալիօրէն աւելի մեծ թւով քաղաքացիներ», սակայն ներառական տնտեսական աճը, գոնէ ըստ ՏԶՀԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի, ենթադրում է տնտեսական աճի արդար բաշխում հասարակութեան անդամների միջեւ, ինչի մասին կառավարութեան ծրագրում խօսք չկայ: Մինչդեռ հէնց արդարացի բաշխումն է սոցիալական պետութեան տարբերակիչ յատկանիշը, իսկ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, համաձայն ՀՀ Սահմանադրութեան, «ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրաւական պետութիւն է»։
 4. Նախընթաց տարիներին, այդ թւում` 2008 թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից յետոյ, Հայաստանի տնտեսութիւնը շարունակական աճ է արձանագրել: Սրան զուգահեռ աւելացել է հասարակութեան տարբեր շերտերի միջեւ եկամուտների բեւեռացումը. հարուստների եւ աղքատների միջեւ անդունդը գնալով խորանում է: Տնտեսական աճը բարեկեցութեան անհրաժեշտ, բայց ոչ բաւարար պայման է: Որպէսզի ապահովւի անհատի եւ հասարակութեան բարեկեցութիւնը, անհրաժեշտ է, որ տնտեսական աճի արդիւնքից օգտւի ամբողջ հասարակութիւնը, աճն իր վրայ զգայ ամէն անհատ, ամէն ընտանիք: Համախառն ներքին արդիւնքի մեխանիկական աճը չի կարող եւ երբեք չի յանգեցրել համընդհանուր բարեկեցութեան աճի, քանի որ արդիւնքն արդարացիորեն չի բաշխւել հասարակութեան անդամների միջեւ, ուստի կառավարութիւնը պէտք է գործուն քայլեր ձեռնարկի սոցիալական արդարութեան հաստատման ուղղութեամբ: Սակայն իրականացւող հարկաբիւջէտային քաղաքականութիւնը, ընդհակառակը, մեծացնում է հարուստների եւ աղքատների միջեւ անդունդը: Մասնաւորապէս, խօսքը վերաբերում է մէկ ընդհանուր տոկոսադրույքով եկամուտը հարկելուն եւ սպառման (անուղղակի) հարկերը բարձրացնելուն:
 5. Ողջունելի է կառավարութեան ձգտումը առաջիկայ հինգ տարիներին՝ «Հայաստանի Հանրապետութիւնում կառուցել բարձր տեխնոլոգիական, արդիւնաբերական, ինչպէս նաեւ բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող, արտահանմանը միտւած մրցունակ եւ ներառական տնտեսութիւն»: Համակարծիք ենք, որ «տնտեսական, բիզնես դաշտը պէտք է ձեւաւորւի ազատօրէն, անաչառ մրցակցութեան եւ հովանաւորչութեան բացառման պայմաններում», իսկ «տնտեսութեան զարգացումը պէտք է ստեղծի քաղաքացիներին արժանավայել աշխատանքով ապահովելու նոր հնարաւորութիւններ», եւ «զբաղւածութիւնը քաղաքացուն պէտք է երաշխաւորի արժանապատիվ եկամուտներ»։ Կարեւոր են նաեւ կառավարութեան ջանքերը՝ ուղղւած բարձր տեխնոլոգիաների արդիւնաբերութեան խրախուսմանը, արտահանման խթանմանը եւ մասնաւոր հատւածի մրցունակութեան եւ աշխատուժի արդիւնաւէտութեան բարձրացմանը: Սակայն համադրելով այս նպատակները տնտեսական քաղաքականութեան գործում պետութեան մասնակցութեան ձեւաչափի վերաբերեալ ներկայացւած մօտեցումների հետ, դրանք դառնում են անյոյս: Մասնաւորապէս, ընդունելի չէ կառավարութեան կրաւորական կեցւածքը, որը կառավարութեան դերակատարութիւնը սահմանափակում է «համախառն ազգային արդիւնքի ձեւաւորման գործում, տնտեսական գործունէութեան ոլորտում առաւելագոյն թւով մարդկանց ներգրաւման համար» պայմաններ ստեղծելուն:
 6. Անբաւարար է արդար մրցակցութեան ապահովմանը միտւած կառավարութեան քաղաքականութիւնը եւ մենաշնորհների դէմ պայքարը: Ասել, թէ «կառավարութիւնն ապահովելու է տնտեսական մրցակցութեան պաշտպանութիւնը՝ կարգաւորիչ արդիւնաւէտ մեխանիզմների գործարկման միջոցով», հաւասարազօր է ոչ մի բան չասելուն, քանի որ տնտեսական մրցակցութեան մասին խօսում են աշխարհի բոլոր երկրների բոլոր կառավարութիւնները: Չնայած, համաձայն ՀՀ կառավարութեան հաւաստիացումների, Հայաստանում այլեւս օլիգարխներ չկան, այլ կան միայն խոշոր սեփականատէրեր, տնտեսութեան օլիգարխիկ կառուցւածքը դեռեւս չի կազմաքանդւել. քիչ թէ շատ եկամտաբեր իւրաքանչիւր ոլորտում գերիշխում է մէկ կամ մի քանի խոշոր ընկերութիւն: Տարբեր ապրանքային շուկաներում կենտրոնացւածութեան աստիճանի նւազեցմանը եւ մրցակցութեան ինտենսիւութեան բարձրացմանը միտւած կառավարութեան քայլերը նկարագրելու փոխարէն՝ կառավարութիւնը գերադասել է նկարագրել Համաշխարհային բանկի «Doing Business»-ի բաղկացուցիչ տարրերը, որոնք ազատօրէն հասանելի են Համաշխարհային բանկի կայքում:
 7. Ներդրումային քաղաքականութեան սակաւ մօտեցումներում որոշակիօրէն շեշտադրում են օտարերկրեայ ներդրումները, ինչն անշուշտ կարեւոր է, սակայն խթանման կարիք ունեն նաեւ ներքին ներդրումները: Պէտք է անցնել նախայարձակ ներդրումային քաղաքականութեան․ առաւել կարեւոր ոլորտներում սկսել ներքին ներդրումներից՝ ստեղծել այդ ոլորտի համար բարենպաստ միջավայր, գտնել գործընկերներ արտերկրից: Մասնաւորապէս, ներդրումային ծրագրերում ներգրաւել ԵԱՏՄ-ից Իրան եւ ԵՄ եւ հակառակ ուղղութիւններում շահագրգիռ կողմերի՝ Հայաստանը դիտարկելով նաեւ որպէս այս եռանկիւնու համար համատեղ արտադրութիւններ կազմակերպելու եւ համատեղ ծրագրեր իրագործելու համար առաւել նպաստաւոր միջավայր, լայնօրէն խթանել նաեւ այլընտրանքային ներդրումները: Ներդրումային քաղաքականութեան մէջ բացակայում են այնպիսի կարեւորագոյն ինստիտուտների դերը, ինչպիսիք են բիզնես օմբուցմենը, սուվերեն ներդրումային հիմնադրամը, ներդրումների ապահովագրական համակարգը եւ այլն:
 8. Անհասկանալի է կառավարութեան մօտեցումը փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրութեան զարգացմանը: Կառավարութեան ՓՄՁ խրախուսման ողջ քաղաքականութիւնը նկարագրւած է ընդամենը 134 բառով եւ սահմանափակւած է «ստանդարտ դեղատոմսով»: ՓՄՁ զարգացման հիմնական խոչընդոտներից են շուկաներում գերիշխող դիրքեր ունեցող խոշոր ընկերութիւնները, մինչդեռ այս խնդրին կառավարութիւնը չի անդրադարձել: Չնայած կառավարութիւնը յայտարարում է, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրութիւնն իր առաջնահերթութիւններից է, սակայն շրջանառութեան հարկի շեմի իջեցումը որեւէ կերպ չի կարող նպաստել ՓՄ ձեռնարկութիւնների զարգացմանը: Միկրոձեռնարկութիւնների ներառումը ՓՄՁ գլխագրի ներքոյ նոյնպէս ընդունելի չէ, քանի որ միկրոձեռնարկութիւնները հիմնականում ինքնազբաղւածութիւն են ապահովում եւ, որպէս այդպիսին, նոյնիսկ ձեռնարկութիւններ չեն:
 9. Հիմնական մակրոգործօն է դիտւում արտահանման շեշտակի աւելացման ճանապարհով ՀՆԱ-ի աճի ապահովումը: Համարժէք կարեւորւած չեն ներքին տնտեսական ներուժի ոչ լիարժեք օգտագործումը եւ գործադրման առարկայական հնարաւորութիւնները, այդ թւում՝ ներմուծման փոխարինումը (օրինակ՝ պետական գնումներում նախապատւութիւնը հայրենական արտադրանքին տալով), ներքին սպառողական պահանջարկի խթանումը (օրինակ՝ ցածր եկամուտները առաջանցիկ աճի ապահովման, պետական ներդրումների աւելացման, առանձին ոլորտներում արտադրական շրջափուլը ամբողջականացնելու, Արցախի հետ տնտեսական կոոպերացիոն կապերը խորացնելու եւ հնարաւոր այլ ձեւերով): Տնտեսական աճի այս մոդելը նախ ռիսկային է՝ պայմանաւորւած տնտեսական օբիեկտիւ մի շարք գործօններով․ արտաքին տնտեսական գործօններից՝ ներքին տնտեսութեան կախւածութեան ենթադրւող աճ, սոցիալ-քաղաքական այս իրավիճակում օտարերկրեայ ներդրումների ներգրաւման հնարաւորութիւնների որոշ սահմանափակումներ, տնտեսութեան ներքին պոտենցիալն առաւելագոյնս գործադրելու համար պետութեան անհրաժեշտ ուղղակի մասնակցութեան անորոշութիւն, տնտեսական ենթակառուցւածքների ոչ բաւարար վիճակ եւ բարելաւման բարձր ռիսկեր, այդ թւում՝ արտաքին աղբիւրներից մեծ ծաւալի վարկաւորման անհրաժեշտութիւն, բնական մենաշնորհներ ունեցող սուբիեկտների կողմից սեփական ենթակառուցւածքների զարգացման եւ ներդրումային վարքագծի անորոշութիւններ, գազի, էլեկտրական էներգիայի եւ ջրի սակագների բարձրացման անորոշութիւններ: Այս թեզի իրագործումը էական ռիսկեր է պարունակում նաեւ աշխարհաքաղաքական առկա մարտահրաւէրների տեսանկիւնից․ ազգային հարցերում զիջումների պարտադրանք՝ նաեւ արտաքին տնտեսական ներազդմամբ, պատերազմական վիճակ եւ ռիսկեր, փակ սահմաններ, տարածաշրջանում լոկալ եւ գլոբալ շահերի կոնֆլիկտներ եւ կոմպլեմենտար քաղաքականութեան ռիսկեր:
 10. Հիմնական նպատակադրումները ներառում են հանրութեան բոլոր շերտերին յուզող սոցիալական խնդիրների լուծման անհրաժեշտութիւնը՝ ներառական զարգացման ճանապարհով: Սակայն բարեփոխումների համար առաջարկւող հաւաքական լուծումները հետեւողականորեն ունեն ազատ շուկայական կարգաւորման գաղափարական հենք, որոնց սկզբունքային անհամատեղելիութիւնը բազմիցս փաստւած է համաշխարհային տնտեսութեան, ինչպէս նաեւ անկախացումից յետոյ մեր երկրի զարգացման պատմութեամբ:
 11. Հմտօրէն քողարկւած է սոցիալական եւ տնտեսական զարգացման գործում պետութեան ուղղակի մասնակցութեան եւ պարտաւորութիւնների շրջանակը, յատկապյս սոցիալական խորացող կոնկրետ խնդիրների լուծումների համատեքստում՝ խրոնիկ գործազրկութիւն եւ աղքատութիւն, ներառեալ՝ աշխատողների շրջանում աղքատութեան բարձր մակարդակ, տարածքային զարգացման անհամաչափութիւն, ժողովրդագրական ճգնաժամի յանգեցնող խնդիրներ:
 12. Յատկանշական է, որ կառավարութիւնը գերկենտրոնացւած ապրանքային շուկաներում (շաքարաւազ, ալիւր, ձու, ձէթ, կարագ, բենզին, դիզելային վառելիք եւ այլն) մրցակցային դաշտի բարելաւումը բացառապէս պայմանաւորում է ազատ մրցակցային պայմանների առկայութեամբ: Այսինքն՝ եթէ թոյլատրւի, որ բոլորը ապրանքներ բերեն, վաճառեն, ապա մրցակցային տնտեսութիւն կունենանք՝ մոռանալով, որ խոշոր տնտեսավարողների հետ փոքր եւ միջին բիզնեսը չի կարող մրցակցել հաւասար պայմաններում:
 13. Կառավարութեան ծրագրում զբօսաշրջութեան զարգացումը հիմնականում հիմնւած է «թաւշեայ յեղափոխութեան» ստեղծած իմիջի վրայ, ինչը, անշուշտ, չի կարող նպաստել զբօսաշրջային ենթակառուցւածքների զարգացմանը եւ մատուցւող ծառայութիւնների մատչելիութեանը:
 14. Ոչ մի թիւ, թէ տարեկան կտրւածքով որքան է նախատեսւում զբօսաշրջիկների աճի տեմպը, եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկում համապատասխան ենթակառուցւածքներ ու տուրիզմ խրախուսող քայլեր ապահովելու ուղղութեամբ։
 15. Ռազմարդիւնաբերութեան ոլորտից բացի, ամրագրւած չեն պետութեան ուղղակի մասնակցային եւ պետական ներդրումների իրականացման պարտաւորութիւններ սոցիալական ներառական զարգացման օբիեկտիւ ներուժ ու անհրաժեշտութիւն ունեցող առաջնային աճի մի շարք այլ բեւեռներում եւ յատկապյս այն բնակավայրերում, որտեղ դեռեւս առկայ տնտեսական բարձր ռիսկը եւ ցածր հետաքրքրութիւնները օբիեկտիւօրէն չեն ապահովում մասնաւոր ներդրումներ: Ասենք, օրինակ՝ ՓՄՁ ոլորտ, զբօսաշրջութիւն, աշխատաշուկայում ներառման առանձնայատուկ դժւարութիւններ ունեցող անձանց խմբերի եւ խոցելի առանձին բնակավայրերում սոցիալական ձեռնարկատիրութիւն, նաեւ՝ տնաշխատութեան հենք ունեցող վերամշակող արտադրութիւններ, տեքստիլ:
 16. Ամփոփելով «Իմ քայլը» դաշինքի կողմից ձեւաւորւած, ըստ էութեան միակուսակցական կառավարութեան ծրագրում արտացոլւած տնտեսական քաղաքականութիւնը՝ այն գնահատում ենք ժամանակի մարտահրաւէրներին ոչ համապատասխան: Նեոլիբերալ գաղափարախօսութեան տարրեր պարունակող կրաւորական տնտեսական, ինչպէս նաեւ հանրային ծառայութիւնների մասնաւորեցման եւ արտապատւիրակման քաղաքականութիւնը չի կարող Հայաստանում տնտեսական յեղափոխութիւն իրականացնել: Ազգային արդիւնքի բաշխման եւ սոցիալական արդարութեան հիմնահարցի անտեսումը մեծացնելու է հասարակութեան բեւեռացումը, խորացնելու է հարուստների եւ աղքատների միջեւ առաջացած անդունդը եւ վտանգելու է հասարակութեան համերաշխութիւնը:

 Շարունակելի

Յարակից լուրեր

 • «Դարերի վրէժը». միջոցառում` նւիրւած «Նեմեսիս»-ի 100-ամեակին
  «Դարերի վրէժը». միջոցառում` նւիրւած «Նեմեսիս»-ի 100-ամեակին

  ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի նախաձեռնութեամբ՝ երէկ, ապրիլի 20-ին Առնօ Բաբաջանեան համերգասրահում տեղի ունեցաւ «Դարերու վրէժը» խորագրով պատմագեղարւեստական երեկոյ՝ նւիրւած «Նեմեսիս» գործողութեան 100-ամեակին եւ Հայ Դատի արդար պայքարի միւս մարտիկներին:

 • ՀՅԴ ՀԳՄ-ն ցաւակցագիր է յղել Արկադի Տէր-Թադէոսեանի մահւան կապակցութեամբ
  ՀՅԴ ՀԳՄ-ն ցաւակցագիր է յղել Արկադի Տէր-Թադէոսեանի մահւան կապակցութեամբ

  ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինն իր ցաւակցութիւններն է փոխանցում ՀՀ Զինւած ուժերի գեներալ-մայոր Արկադի Տէր-Թադէոսեանի ընտանիքին, հարազատներին եւ բարեկամներին՝ լեգենդար զօրահրամանատարի մահւան կապակցութեամբ։

 • Փետրւարի դասերը. ՀՅԴ ՀԳՄ յայտարարութիւնը՝ Փետրւարեան ապստամբութեան 100-ամեակի առիթով
  Փետրւարի դասերը. ՀՅԴ ՀԳՄ յայտարարութիւնը՝ Փետրւարեան ապստամբութեան 100-ամեակի առիթով

  Սիրելի՛ հայրենակիցներ, հարիւր տարի առաջ՝ ճիշտ այս օրերին, Հայաստանում տեղի ունեցաւ համաժողովրդական ապստամբութիւն: Փետրւարեան ապստամբութեան պատճառը ապազգային իշխանութեան խայտառակ կառավարումն էր, որն անհնար էր հանդուրժել: Արտաքին ուժերի աջակցութեամբ, խաղաղ ճանապարհով տիրանալով իշխանութեանը, բոլշեւիկեան յեղկոմն ունակ չեղաւ ապահովելու երկրի ներքին կայունութիւնն ու զարգացումը:

 • ՀՅԴ ՀԳՄ-ի եւ Արցախի ԿԿ-ի միջեւ հանդիպում Արցախում
  ՀՅԴ ՀԳՄ-ի եւ Արցախի ԿԿ-ի միջեւ հանդիպում Արցախում

  Արցախ կատարած այցի շրջանակներում ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելեանը եւ ՀԳՄ անդամ Յակոբ Մաթիլեանը յունւարի 18-ին հանդիպել են ՀՅԴ Արցախի Կենտրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեանի եւ ԿԿ անդամների հետ։

 • Նոր որակի իշխանութեան հրամայականը
  Նոր որակի իշխանութեան հրամայականը

  «Քաղաքական քաւարանի ու քաղաքական բարոյականութեան մասին եմ մտածում…մտածում եմ, ինչպէս կասեցնել պետութեան կորուստը...

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։