Հա

Ազգային

15/10/2019 - 13:50

Ովքե՞ր են պատրաստ կռուելու... եւ ի՞նչ բանի համար

Հիւսիսային Սուրիոյ կնճիռը անգամ մը եւս կը դրսեւորէ մեծապետական ուժերու կարելիութիւններն ու դիտաւորութիւնները տարածաշրջանի կացութեան լուծում կարենալ բերելու եւ միաժամանակ իրենց շահերը ապահովելու դժուարին խնդրին մէջ։ Երեւոյթները ցոյց կու տան, որ ո՛չ ԱՄՆ եւ ո՛չ Ռուսաստան տրամադրութիւն ունին մխրճուելու տարածաշրջանային այս ճահիճին մէջ։ Բայց նաեւ ո՛չ ԱՄՆ եւ ո՛չ Ռուսաստան պերճանքը ունին քաղաքական այս ճահիճէն հեռու մնալու տրուած ըլլալով, որ անոնք կենսական շահեր ունին տարածաշրջանին մէջ եւ պատրաստ չեն մէկզմէկու զիջելու իրենց ռազմավարական դիրքերը։

ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ

 

Հիւսիսային Սուրիոյ կնճիռը անգամ մը եւս կը դրսեւորէ մեծապետական ուժերու կարելիութիւններն ու դիտաւորութիւնները տարածաշրջանի կացութեան լուծում կարենալ բերելու եւ միաժամանակ իրենց շահերը ապահովելու դժուարին խնդրին մէջ։ Երեւոյթները ցոյց կու տան, որ ո՛չ ԱՄՆ եւ ո՛չ Ռուսաստան տրամադրութիւն ունին մխրճուելու տարածաշրջանային այս ճահիճին մէջ։ Բայց նաեւ ո՛չ ԱՄՆ եւ ո՛չ Ռուսաստան պերճանքը ունին քաղաքական այս ճահիճէն հեռու մնալու տրուած ըլլալով, որ անոնք կենսական շահեր ունին տարածաշրջանին մէջ եւ պատրաստ չեն մէկզմէկու զիջելու իրենց ռազմավարական դիրքերը։

Այս դաժան երկընտրանքը ինքնաբերաբար կ՚առաջնորդէ միջնորդաւորուած քաղաքականութեան զանազան կերպարներու (models)։ Կ՚առաջնորդէ այն բանին, որ Պաղ Պատերազմի տարիներուն կը կոչուէր clientitis (յաճախորդախտ)։ Այսինքն՝ կնճռոտ տարածաշրջանի մը մէջ «հաւատարիմ» եւ յուսալից գործակիցներ (այսինքն՝ յենարաններ, այսինքն՝ արբանեակներ) ընտրելու գործընթացին...

Եւ բնականաբար առաջին հերթին հարց պիտի տրուի, թէ իսկապէս որո՞նք են այսօր Հիւսիսային Սուրիոյ հողին վրայ կռուելու պատրաստ ուժերը, որոնք կրնան ծառայել այս նպատակին։ ԱՄՆ եւ Ռուսաստան գիտեն, որ կարելի չէ արուեստական խթանումներով «զինուոր» ստեղծել։ Զինուորը կը ծնի առճակատումներու տարերային գործընթացին մէջ։ Այս առումով, մեծապետական ուժերը զինուոր չեն։ Անոնք հոն են որպէս ռազմախարիսխային բեւեռ եւ հարուածային մեքենականութիւն, որ պէտք ունի իրական զինուորի, որպէսզի կարենայ վերածուիլ իրական ուժի։

Ներկայիս ռազմագետնի վրայ զինուոր հանդիսացող ուժերն են Սուրիական Բանակը, քիւրտերը, Թուրքիան, Իրանը, իսլամ ծայրայեղական խմբաւորումները եւ յատկապէս Իսլամական Պետութիւնը, որ թրքական խարիսխներէն արդէն սկսած է դուրս բերուիլ յաւելեալ կարողականութեամբ օժտելով Թուրքիոյ հարուածային բռունցքը։ Եւ այսօր մեծապետական ուժերու խնդիրն է որոշել, թէ ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ զսպել, ուղղորդել, կառավարել, կարգաւորել եւ իւրացնել «իժ»-երու այս տարերային բոյնը եւ ի՞նչ նպատակի համար եւ ի՞նչ գնով։

Բնական է, որ Հիւսիսային Սուրիոյ իրերու ընթացքը իր անխուսափելի հետեւանքները պիտի ունենայ աւելի լայն տարածաշրջանի մը կտրուածքով։ Հիւսիսային Սուրիան հզօր ղօղանջներ ունի ամէնուրեք եւ մեծապետական աշխարհակարգը մեծապէս զգայուն է նաեւ երկրորդական այս շարժերուն։

Թրքական յառաջխաղացքը, որ ըստ էութեան հակադարձութիւն մըն էր Թուրքիոյ կողմէ վաղուց շեշտուած քրտական սպառնալիքին, այսօր արդէն սկսած է նոր յաւակնութիւններով ներկայանալ։ Քրտական սպառնալիքին դիմաց «անվտանգութեան գօտի» ստեղծելու պատրուակը յանկարծ կը մղէ Թուրքիան համեմատաբար նեղ հողաշերտի մը (15 քմ) ակնկալութենէն անցնելու շատ աւելի լայն գօտիի մը (50 քմ) իւրացման։ Թրքական յարձակողականը այլեւս միայն քիւրտերուն դէմ չէ…Ան ուղղուած է Սուրիական ուժերուն դէմ…Ան սկսած է դառնալ «թրքական սպառնալիք» մը Սուրիական հայրենիքին դէմ եւ յանկարծ փոխուած են խաղաքարտերը։ Թրքական սպառնալիքը այժմ յստակօրէն կը թակէ Իրաքի, Իրանի, Ռուսաստանի եւ նոյնիսկ Չինաստանի դռները։

Հարց պէտք է տալ, թէ արդեօ՞ք այս էր Նախ. Թրամփի գրաւը իր անակնկալ որոշման ետին…Այսինքն՝ Թուրքիոյ միջոցով աւելի հիմնաւորապէս խարսխուիլ տարածաշրջանին մէջ զոհելով քիւրտերը եւ վերջ դնելով այս վերջիններու անկախութեան նկրտումներուն։ Պարզ խօսքով, նոր դաշի՛նք մը Նախ. Էրտողանին հետ՝ ի վերջոյ զայն դուրս քաշելով Մոսկուայի հետ մերձեցման իր ներկայ սիրախաղերէն։ Նոր բանաձեւու՛մ մը Թուրքիոյ հետ բնական դաշնակիցներ ըլլալու նոր իրականութեան։ Ա՞յս էր Նախ. Թրամփի գրաւը, թէ այս կացութիւնը զարգացաւ ի հեճուկս իր գրաւին զուտ թրքական յաւակնութիւններու եւ ռազմավարութեան հողին վրայ…հասնելով նոյն տեղը։

Մէկ բան յստակ է այս կէտին վրայ։ Թրքական ներկայ նախայարձակումը պիտի անպայման ծնունդ տայ հակառակորդ նոր ճակատի մը ձեւաւորման։ Արդէն կը խօսուի Մոսկուայի հովանաւորութեամբ ստեղծուելիք քիւրտ-սուրիական դաշինքի մը մասին դիմագրաւելու համար թրքական սպառնալիքը։ Յառաջիկայ օրերը ցոյց պիտի տան, թէ ու՞ր կրնայ հաւասարակշռուիլ ներկայ առճակատումը։ Արդեօ՞ք քրտական անկախութիւնը ներքին ինքնավարութեան ձեւաչափով պիտի վերապրի ռուսական հովանաւորութեան տակ եւ թրքական յարձակողականը յաջողապէս ետ մղուի կրկին զլանալով Թուրքիոյ Հիւսիսային Սուրիոյ վրայ տիրապետութիւն հաստատելու իր չարաշուք երազը։ Եւ՝ ԱՄՆ-ը դնելով նոր կացութեան առջեւ։

Հանրապետական Թուրքիան միշտ դիտած է Հիւսիսային Սուրիան որպէս իր անապահովութեան գօտին։ Միշտ երազած է ունենալ նաեւ Հիւսիսային Իրաքը իր քարիւղի հարուստ պաշարներով։ Միշտ ապրած է տարածաշրջանը ունենալու պատրանքը՝ առանց քիւրտերու։ Ցեղասպանական քաղաքականութիւնը միշտ եղած է կենսական անհրաժեշտութիւն Թուրքիոյ համար։ Եւ միշտ յուսացած է ունենալ Արեւմուտքն ու Ռուսաստանը իր կողքին այս ոճրային երազներու իրականացման համար։

Իր ներկայ քաղաքականութեամբ, ԱՄՆ յստակօրէն կը շարունակէ իր ներկայութիւնը պահպանել տարածաշրջանին մէջ առանց էապէս զիջելով իր հիմնական շահերէն եւ յաւակնութիւններէն։ ԱՄՆ վերադարձած կը թուի ըլլալ թուրք-ամերիկեան սերտակցութեան, բայց այս անգամ շատ աւելի վտանգաւոր ձեւաչափով մը։ Իսկ Ռուսաստան իր հաւանական նոր դաշինքով Սուրիոյ, Իրանի եւ քիւրտերուն հետ պիտի կրնա՞յ շրջանը վերադարձնել status quo-ի եւ ինքնաբերաբար կանխել փոթենշըլ ոճիրը գէթ նոր ժամանակաշրջանի մը համար… Եւ ի՞նչ գնով։

Յարակից լուրեր

 • Հալէպի օդանաւակայանը վերագործարկւում է. ինչ ակնկալիքներ ունի հայկական համայնքը
  Հալէպի օդանաւակայանը վերագործարկւում է. ինչ ակնկալիքներ ունի հայկական համայնքը

  Սիրիայում ռազմական գործողութիւններով պայմանաւորւած տեւական ժամանակ դադարից յետոյ վերագործարկւում է Հալէպի օդանաւակայանը: Այսօր՝ փետրւարի 19-ին, նախատեսւած է առաջին թռիչքը Դամասկոս-Հալէպ ուղղութեամբ: Սիրիայի խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Ժիրայր Ռէիսեանն «Արմէնպրես»-ի հետ զրոյցում նշեց, որ հասարակութիւնը մեծ ցնծութեամբ ընդունեց այդ լուրը:

 • Թուրքիայում ազատ արձակւած Օսման Քաւալան չի հասցրել դուրս գալ բանտից եւ դարձեալ ձերբակալւել է
  Թուրքիայում ազատ արձակւած Օսման Քաւալան չի հասցրել դուրս գալ բանտից եւ դարձեալ ձերբակալւել է

  Երէկ Թուրքիայի ծանր յանցագործութիւնների դատարանը ազատ էր արձակել թուրք յայտնի հասարակական գործիչ Օսման Քաւալային, ով ձերբակալւել էր 2017 թ. հոկտեմբերի 19-ին: Քաւալան մեղադրւում էր Գեզիի ցոյցերը կազմակերպելու եւ ղեկավարելու մէջ: 840 օր տեւած կալանքից յետոյ երէկ դատարանը ազատ արձակման որոշում է կայացնում այդ գործով անցնող բոլոր անձանց նկատմամբ՝ այդ թւում Քաւալայի:

 • Երեսփոխան Բագրատունի շնորհակալական նամակ յղեց Սուրիոյ խորհրդարանի նախագահին
  Երեսփոխան Բագրատունի շնորհակալական նամակ յղեց Սուրիոյ խորհրդարանի նախագահին

  ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի երէկ Հայկական երեսփոխանական պլոքին, անձամբ իր ու իր ներկայացուցած ժողովրդային զանգուածին անունով շնորհակալական նամակ մը յղեց Սուրիոյ խորհրդարանի նախագահին եւ խորհրդարանին` Օսմանեան կայսրութեան կողմէ գործուած Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու եւ դատապարտելու իր պատմական որոշումին առիթով:

 • Թուրքիայում պղծել են ռուսների գերեզմանները
  Թուրքիայում պղծել են ռուսների գերեզմանները

  Անկարայի Օրթաքյոյի գերեզմանատանը պղծել են ռուսների գերեզմանները:

 • Իդլիբից՝ Ղարաբաղ. Թուրքիան կը վառի՞ Կովկասում պատերազմի պատրոյգը
  Իդլիբից՝ Ղարաբաղ. Թուրքիան կը վառի՞ Կովկասում պատերազմի պատրոյգը

  Պատերազմից հնարաւոր չէ խուսափել, այն հնարաւոր է լոկ հետաձգել՝ օգուտ հակառակորդի. իտալացի փիլիսոփա Նիկոլոյ Մաքիաւելիի այս միտքը, ցաւօք, կիրառելի է ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման շուրջ ստեղծւած իրողութիւնների պարագայում: Ադրբեջանը եւ Հայաստանը բանակցութիւններ են վարում յանուն բանակցութիւնների՝ առանց որեւէ լուրջ յոյսի, որ քաղաքական փոխզիջման կարելի է հասնել:

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։