Հա

Ազգային

21/10/2019 - 11:40

Ուղղեկից միութիւնները 21-րդ դարուն (ՀՄԸՄ-ի 12-րդ Պատգամաւորական ժողովի առիթով)

20-րդ դարու երկրորդ կէսին մարդու կողմէ արմատականօրէն փոփոխութեան ենթարկուած արհեստագիտական միջոցները խորունկ եւ անվերադարձ կերպով փոփոխութեան ենթարկած են մարդկային փոխադարձ յարաբերութիւնները: Այս փոխազդեցութիւններու երեւոյթը հազարամեակներէ ի վեր կը ղեկավարէ մարդկութիւնը: Ատոր հետեւանքով այսօր, համեմատած նախորդ դարու մեր կեանքին, փոխուած են մտայնութիւնները, տեւական հոլովոյթի մէջ է մարդոց մտածելակերպը: Մարդիկ դարձած են աւելի գործնապաշտ, մէկ կողմ հրելով ցարդ իրենց կեանքի հիմնական սկզբունքները՝ իրենց գաղափարական կեցուածքները:

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի ելոյթը ՀՄԸՄ-ի Պատգամաւորական 12-րդ ընդհանուր Ժողովին

 

20-րդ դարու երկրորդ կէսին մարդու կողմէ արմատականօրէն փոփոխութեան ենթարկուած արհեստագիտական միջոցները խորունկ եւ անվերադարձ կերպով փոփոխութեան ենթարկած են մարդկային փոխադարձ յարաբերութիւնները: Այս փոխազդեցութիւններու երեւոյթը հազարամեակներէ ի վեր կը ղեկավարէ մարդկութիւնը: Ատոր հետեւանքով այսօր, համեմատած նախորդ դարու մեր կեանքին, փոխուած են մտայնութիւնները, տեւական հոլովոյթի մէջ է մարդոց մտածելակերպը: Մարդիկ դարձած են աւելի գործնապաշտ, մէկ կողմ հրելով ցարդ իրենց կեանքի հիմնական սկզբունքները՝ իրենց գաղափարական կեցուածքները:

Այս պատճառով հաւատքը, կրօնական թէ այլ տեսակի, դարձած է դիւրաբեկ. մինչդեռ ատիկա կարեւոր դեր կը խաղայ աշխատանքներու յաջող ընթացքին եւ արդիւնաւէտ աւարտին համար: Հետեւաբար ճիգ պէտք չէ խնայել մարդոց էութեան մէջ գաղափարականութիւնը վերականգնելու: Ասիկա դիւրին գործ մը չէ, նոյնիսկ ՀՄԸՄ-ի նման գաղափարական հարուստ անցեալ ունեցող հաւաքականութիւններուն համար: Դիւրին չէ, որովհետեւ նախորդ դարու կրթամշակութային 1968 թուականով խորհրդանշուող յեղափոխութեան վաղորդայնէն սկսեալ հետեւողական պայքար տարուած է բոլոր գաղափարաբանութիւններուն դէմ: Այդպէս է մինչեւ այսօր եւ ոչինչ ցոյց կու տայ, թէ այդ ոլորտներէն ներս բան պիտի փոխուի մօտաւոր ապագային:

Սակայն մենք գիտենք, թէ մեզի պէս աշխարհացրիւ փոքր հաւաքականութեան մը համար ինչքա՜ն դաժան է մարդկութեան այս նոր պատկերը, ուր տկարները կը ճզմուին կամ կ’անհետանան: Հետեւաբար մեզի համար դէպի իրական գաղափարականութիւն վերադարձը հրամայական է: Մեր ուղեկից միութիւնները գաղափարական հիմք ունեցող միաւորներ են. բարեսիրական, սկաուտական ու մարմնակրթական, կրթական ու մշակութային: Այսպէս են ՀՕՄ-ը, ՀՄԸՄ-ն ու Համազգայինը:

Այս վիճակին մէջ յստակ է, որ գաղափարական միութիւնները իրենց ուժականութենէն բաւական բան պիտի կորսնցնեն, որովհետեւ տնտեսական վայրի մրցակցութեան ներկայ մթնոլորտը մեծ հարուած կը հասցնէ անոնց անդամներու կամաւորականութեան վրայ հիմնուած գործելակերպին: Ինչպէ՞ս կրնայ մրցիլ կամաւորականութիւնը տնտեսականութեան դէմ: Ինչքա՞ն կրնայ տոկալ կամաւոր աշխատողի ինքնասիրութիւնն ու արժանապատուութիւնը, երբ կը տեսնէ, թէ իրմէ պակաս արժէքաւոր անհատներ՝ նուազ որակաւոր աշխատանքի շնորհիւ կը տիրանան համբաւի, կ’արժանանան յարգանքի, երբ իրենց աշխատանքը ընդհակառակը յաճախ կ’արհամարուի: Մեր միութիւնները արդէն շատոնց կը կրեն այդ նոր դրութեան հասցուցած վնասները: Մեր միտքերուն մէջ դեռ թարմ են մեր մարզական եւ այլ միաւորներու դառն վէրքերը:

Բնականաբար չենք հակադրեր կամաւորականութիւնը արհեստավարժութեան: Կամաւորականութեան վրայ հիմնուած մեր միաւորները իրենց գործին մէջ ցուցաբերած բծախնդրութեան, իրենց միութեան հանդէպ ունեցած ջերմ զգացումներուն, յարգանքին եւ հաւատքին շնորհիւ՝ իրենց կամաւորականութիւնը յաճախ կը հասցնեն արհեստավարժութեան աստիճանին:

ՀՄԸՄ-ի նշանաբանն է՝ «Բարձրացի՛ր, բարձրացո՛ւր»: Այս նշանաբանը կը պարտաւորեցնէ: Ան գաղափարականութեան արտայայտիչ է: Բարձրանալ կը նշանակէ ճիգ թափել ինքզինք բարելաւելու, որպէսզի կարելի ըլլայ ուրիշը օգնելու, որպէսզի ա՛ն ալ իր կարգին բարձրանալու կարողութեան տիրանայ. ինքնասրբագրութիւն՝ որ կ’առաջնորդէ ուրիշներու մաքրման. կա՞յ ասկէ աւելի ազնիւ նպատակակէտ:

ՀՕՄ-ն ու Համազգայինը, հիմնուած նոյնքան գաղափարական մարդոց կողմէ, որքան՝ ՀՄԸՄ-ի հիմնադիրները, նոյնատիպ հաւաքականութիւններէ կազմուած են: Անոնց հասարակաց գիծերը բազմաթիւ են: Գործելաձեւի, գործունէութեան ասպարէզներու եւ անմիջական նպատակներու տարբերութիւնները ոչինչ կը փոխեն իրենց բիւրեղեայ էութենէն: Բազմաթիւ տասնամեակներու իրենց գործունէութեամբ անոնք երաշխաւորած են սփիւռքեան բազմաթիւ սերունդներու հայկականութիւնը:

Խոստովանինք, որ դժուար է պահպանել ազնիւ նկարագիրը, երբ շրջապատուած ես քեզի վնաս հասցնելու, նոյնիսկ՝ քեզ անհետացնելու պատրաստ հակառակորդներով: Սակայն այս միութիւնները ուրիշ ընտրանք չունին, քանի իրենց առաքելութիւնը կը մնայ նոյնը, այսինքն՝ գուրգուրալ նոր սերունդներուն վրայ զանոնք հասցնելով պատասխանատուութիւններ ստանձնելու մակարդակին, իրենց ամբողջական կարողականութիւնը յարմարեցնելով արդի ժամանակներուն: Մէկ խօսքով՝ առաքելութիւնը կը մնայ նոյնը, փոփոխութեան կ’ենթարկուին ի գործ դրուող միջոցները: Ասիկա՛ է ապագայ յաջողութիւններու բանալին:

Մինչեւ երէկ Համազգայինն ալ այդ փնտռտուքին մէջ էր: Այսօր գործը արդէն հասունցած է եւ քանի մը ամիսներ առաջ հրապարակ նետուած է www.h-pem.com մշակութային հարթակը, ուր կը ներկայացուի հայկական մշակոյթը իր բոլոր երեսներով՝ անցեալի, ներկայի եւ ապագան պատրաստող ռահվիրայական գաղափարներով: www.h-pem.com-ը կը յանձնարարուի բոլորին համար:

Այս հարթակին վրայ նորութիւնը այն է, որ գործածուող լեզուն անգլերէնն է. ասիկա կը նշանակէ, թէ ան ուղղուած է առաւելաբար արեւմտեան կիսագունդի երիտասարդութեան: Հայկական մշակոյթի հետ խորքային ծանօթացումը հաւանաբար առաջնորդէ նաեւ հայոց լեզուն ուսումնասիրելու եւ ապա՝ գործածելու փափաքի զարթնումին:

Ելեկտրոնային լայնածիր միջոցներու կիրառումը ուղեկից միութիւններու կողմէ այլեւս անշրջանցելի է: Նոր սերունդները ենթակայ են բացառաբար ա՛յս ձեւի միջոցներով կատարուող քարոզչութեան. անշուշտ այլո՛ց կողմէ կատարուող քարոզչութեան՝ զուտ շահադիտական նպատակներով կատարուող քարոզչութեան:

Մեր հակազդեցութիւնը պէտք է ըլլայ ուժեղ եւ հրապուրիչ. արդիւնաւէտ ըլլալու համար՝ միահամուռ: Ասիկա է ներկայի մեծ մարդահրաւէրն, որուն պէտք է ուղղուին մեր հայեացքները:

 

Մկրտիչ Մկրտիչեան

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան ատենապետ

Ծաղկաձոր, 18 հոկտեմբեր 2019

Յարակից լուրեր

 • ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական սկաուտական խմբապետական առցանց համագումարին աշխատանքները ընթացք առին
  ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական սկաուտական խմբապետական առցանց համագումարին աշխատանքները ընթացք առին

  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպութեամբ, շաբաթ, 25 յուլիս 2020-ի յետմիջօրէին ընթացք առին համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական սկաուտական խմբապետական առցանց համագումարին աշխատանքները, մասնակցութեամբ միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի 27 շրջաններու եւ Իրանի «Արարատ», «Սիփան» եւ «Նայիրի» միութիւններու 70 բարձրաստիճան խմբապետներու։

 • Կեանք մը ճեմարան
  Կեանք մը ճեմարան

  Բարձրահասակ ու հաստ ակնոցներով ծերուկը երերուն քայլերով մուտք գործեց սրահ: Մտածեցի, որ, յարկը շփոթելով, սխալմամբ մտած է մեր մօտ: Զինք տեսնելով քար կտրած չարաճճի տղոց խումբը, որուն ե՛ս ալ մաս կը կազմէի, այդ օրուան առաւօտեան ժամերէն սկսեալ, ընդոստ ոտքի ելած էր: Ցած ձայնով բոլորս բարեւելէ ետք՝ ժպտուն դէմքով ծերուկը սրահի երկրորդ դուռէն դուրս ելաւ. ընկերներս ըսին, որ Ճեմարանի տնօրէն Սիմոն Վրացեանն էր:

 • Հայաստան - ՀՅԴ - Սփիւռք (Դաշնակցութիւնը ՀՀ կառավարութեան մասնակից)
  Հայաստան - ՀՅԴ - Սփիւռք (Դաշնակցութիւնը ՀՀ կառավարութեան մասնակից)

  ՀՀ-էն ներս Դաշնակցութեան աշխատանքները սկսան, անշուշտ, անկախութեան հանրաքուէէն առաջ: Սակայն, փաստօրէն, երկրէն ներս անոր լիակատար քաղաքական գործունէութիւնը կը սկսի նախագահ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի հրաժարականով: Այս ժամանակաշրջանին Դաշնակցութեան որդեգրած վարքագիծը կ’երեւի երկրի քաղաքական բեմին վրայ անոր որդեգրած դիրքորոշումներէն, իրողական ճիգէն եւ ձեռք բերուած արդիւնքներէն: Ան կանուխէն հասկցաւ, որ ինք ՀՀ-էն ներս ժողովրդականութիւն չունի:

 • Հայաստան - ՀՅԴ - Սփիւռք (Դաշնակցութիւնը ՀՀ կառավարութեան մասնակից)
  Հայաստան - ՀՅԴ - Սփիւռք (Դաշնակցութիւնը ՀՀ կառավարութեան մասնակից)

  Դաշնակցութեան համար Հայաստանի քաղաքական կեանքի արդիականացումն ու անոր` ներկայ ժամանակներու մէջ տեղադրումը կը մնար կուսակցութեան տակաւին չիրականացած գլխաւոր ծրագիրներէն մէկը: Հանրապետութեան վերանկախացման առաջին օրերէն արդէն Դաշնակցութիւնը կը հետապնդէր խորհրդարանական վարչակարգի որդեգրումը` իբրեւ ժողովրդավարութիւնը կարելի դարձնող եւ զարգացած երկիրներու մէջ գործող լաւագոյն օրինակը, սակայն ընդդիմադիր քառեակի գործընկերները խանդավառ չէին այդպիսի հեռանկարով:

 • Հաղորդագրութիւն
  Հաղորդագրութիւն

  ՀՄԸՄ-ի ԺԲ. Պատգամաւորական ընդհանուր ժողովէն ընտրուած Կեդրոնական վարչութիւնը 2019-2023 քառամեակի իր առաջին լիագումար նիստերը կատարեց Փարիզի մէջ, 6-7 դեկտեմբեր 2019-ին:

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։