Հա

Ազգային

11/02/2021 - 13:00

Դիւանագիտութեան գերըզգայուն հարթակը մայրաքաղաք Ուաշինկթընի մէջ

Կասկած չկայ, որ Կովկասեան եւ Միջին Արեւելեան տարածաշրջաններու անկայուն իրականութեան մէջ, ՀՀ դիւանագիտութեան վերապահուած է բացառապէս կենսական դերակատարութիւն։ Յիշենք անգամ մը եւս, որ հայ անկախ պետականութեան արտաքին սպառնալիքները դիմագրաւելու համար, մենք ունինք երկու լրացուցիչ առաջնագծեր՝ ՌԱԶՄԱԿԱՆՆ ու ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆԸ, որոնք փոխ-սնուցիչ ուժականութիւններ են մեզի համար եւ պէտք է ապահովեն մէկզմէկու թիկունքը եւ միասնաբար երաշխաւորեն անկախ պետականութեան լինելիութիւնը։

ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ


Կասկած չկայ, որ Կովկասեան եւ Միջին Արեւելեան տարածաշրջաններու անկայուն իրականութեան մէջ, ՀՀ դիւանագիտութեան վերապահուած է բացառապէս կենսական դերակատարութիւն։ Յիշենք անգամ մը եւս, որ հայ անկախ պետականութեան արտաքին սպառնալիքները դիմագրաւելու համար, մենք ունինք երկու լրացուցիչ առաջնագծեր՝ ՌԱԶՄԱԿԱՆՆ ու ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆԸ, որոնք փոխ-սնուցիչ ուժականութիւններ են մեզի համար եւ պէտք է ապահովեն մէկզմէկու թիկունքը եւ միասնաբար երաշխաւորեն անկախ պետականութեան լինելիութիւնը։ Այդ երկու առաջնագծերը միասնաբար կը գոյաւորեն մեր պաշտպանական համակարգը։ Այս երկու զուգահեռ ճակատներուն վրայ է, որ միաժամանակ եւ նոյն ուժականութեամբ պիտի գործէ մեր երկրի լինելիութեան ռազմավարութիւնը։

Այլապէս մեր պաշտպանական համակարգը դատապարտուած է ձախողութեան իր մեծապէս ճակատագրական հետեւանքներով։

Այս երկակի ռազմավարութեան կենսական կարեւորութիւնը հաստատուած է քանիցս Հայաստանի երեսնամեայ կենսափորձով։ Ան կը բխի մեր երկրի աշխարհաքաղաքական բնախօսութենէն (physiology)։ Ամէն երկիր ունի իր «բնախօսական» անապահովութիւնները, որոնց դէմ ան ստիպուած է պաշտպանուելու - եւ զանոնք չէզոքացնելո՛ւ - կեանքի կոչելով մշտապէս զգաստ եւ հեռատես քաղաքականութիւն։ Հայաստանի «բնախօսական» թերութիւնը կը կայանայ այն բանին մէջ, որ պատմական հանգամանքներու բերմամբ անկախ Հայաստանը կը գտնուի խիստ թշնամական հարեւանութեան մը մէջ եւ այս մէկը - առայժմ գէթ - կարելի չէ փոխել։

Ոչ բազմադարեան փորձի տիրապետող ցեղասպան Թուրքիան եւ ոչ նորաբոյս Ազրպէյճանը որեւէ անկեղծ տրամադրութիւն ունին այսօր հայ անկախ պետականութեան գոյութիւնը ընդունելու։ Անոնք կ՚ապրին փանթուրքիզմի ծաւալապաշտ մոլորութիւններով եւ իրենց սերունդներու ազգային ինքնագիտակցութիւնը կը դարբնեն այդ գաղափարին շուրջ։ Պարզ խօսքով, Հայաստանը բնաջնջուած – կամ մշտապէս պատանդուա՛ծ – տեսնելու հիւանդկախ տեսլականին շուրջ։ Հետեւաբար պատերազմը իրական եւ անզանցառելի վտանգ մըն է Հայաստանի կեանքին մէջ, նոյնիսկ երբ կ՚ապրինք երեւութապէս խաղաղ օրերու մէջ։

Հայաստանը պիտի ունենայ մշտապէս թարմ ռազմական պատրաստականութիւն (preparedness) դիմագրաւել կարենալու համար թշնամիի նախայարձակումը (aggression), զոր Հայաստան պէտք է ակնկալէ ամէն քայլափոխի։ Միաժամանակ ան պիտի ունենայ ամուր եւ վստահելի կարողականութիւն երկրորդ առաջնագծին համար, որ դիւանագիտականն է եւ որ կը տարածուի մեծապետական աշխարհի մայրաքաղաքներէն ներս։ Այստեղ եւս Հայաստանը պիտի պահպանէ բարձրորակ ուժականութիւն կարենալ նաւարկելու համար միջազգային փոխ-յարաբերութիւններու ականուած ջուրերուն մէջ։ Պարզ խօսքով, մենք թշնամին մեր դէմ ունինք երկու առաջնագծերուն վրայ մշտապէս։ «Ամէն օր եւ ամէն ժա՛մ» ՝ Աղբիւր Սերոբի կողակից եւ զինակից Սօսէի անմոռանալի բառերով։

Ուրեմն կարիք կա՞յ կրկնելու, որ հայ պետականութիւնը այսօր կը գտնուի կենաց-մահու մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման (վերի երկու առաջնագծերու առումով) եւ մենք չունինք սխալելու պերճանքը։ Այդ թանկ «հաճոյք»ը մեզի համար չէ։ Մենք վաղուց սպառած ենք այդ լուսանցքը (ենթադրելով պահ մը որ ունէինք այդպիսի ապահովութիւն)։ Մենք «զէնքի տակ» ենք առանց բացառութեան. ուզե՞նք կամ չուզենք։ Առաջնագիծը ըլլայ ռազմակա՞ն, թէ դիւանագիտական։

Հայ պետականութեան պարտադրուեցաւ համաշխարհային տարողութիւն ունեցող պատերազմ մը ռուսական, Արեւմտեան եւ իսրայէլեան գերարդիական զինատեսակներու անխնայ եւ ապօրինի գործածութեամբ։ Հայ պետականութիւնը ենթարկուեցաւ ֆիզիքական եւ տնտեսական հսկայածաւալ փլուզումներու եւ հայրենազրկման։ Արցախի ինքնորոշման դատը - որ հայ անկախ պետականութեան լինելիութեան դատն է - այժմ մտած է դիւանագիտական փակուղի։ ԵՒ ԱՅՍ ԲՈԼՈՐԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԳԵՐՏԷՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԹՈՅԼԱՏՈՒ ԱՉՔԵՐՈՒՆ ԱՌՋԵՒ։ Եւ այս բոլորը՝ կործանարար համավարակի պայմաներուն մէջ։ Հետեւաբար կարիք կա՞յ յիշեցնելու, որ լրջօրէն վտանգուած է մեր երկրի ապագան։ Մեր նորահաս սերունդներո՛ւ ապագան։ Մենք պէտք է վերաշինենք մեր երկրի կամուրջները արտաքին աշխարհին հետ։ Ասկէ նաեւ կը հետեւի, որ այսօր մենք առաջնահերթ խնդիր ունինք վերականգնելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան շէնքը, որպէսզի կարելի ըլլայ վերստին ամրագրել մեր տեղը աշխարհակարգի բարդ աղիւսակին մէջ։

Վերոյիշեալ կացութիւնը կը պարտաւորեցնէ մեզ սեղան բերելու ՀՀ պետական դիւանագիտութեան խնդիրը։ Կը կրկնե՛մ։ ՀՀ դիւանագիտական մեքենան անքակտելի մասն է Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանական համակարգին, որ մշտականօրէն համալրուած պէտք է ըլլայ կարող, փորձառու եւ արհեստավարժ կազմերով։

Այս առումով, կ՚ուզեմ հանրութեան ուշադրութիւնը սեւեռել ՀՀ Ուաշինկթընի Դեսպանութեան բանալի դերակատարութեան վրայ։ ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքը մեծ տարբերութիւն մը ունի դիւանագիտական աշխարհի մնացեալ մասին հետ իր համեմատութեամբ։ Աշխարհի դիւանագիտական եռուզեռի ջղակեդրոնն է ան ոչ միայն ԱՄՆ-ի հետ Հայաստանի երկ-կողմ յարաբերութիւններու առումով, այլեւ ամբողջ աշխարհի հետ բազմակողմ յարաբերութիւններու կնճիռը վերահսկելու իր հասողութիւններով։ Միջազգային յարաբերութիւններու ոլորտին մէջ իրենց յաջող գործունէութեամբ գերակշռող երկիրները այն իսկ երկիրներն են, որոնք իրենց ամենէն որակեալ դիւանագէտները կը հաւատարմագրեն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դաշնակցային մայրաքաղաքին մէջ ծառայելու առաքելութեամբ։ Նոյն տրամաբանութեամբ, Ուաշինկթընի մէջ գործող դեսպանները յաճախ կը վայելեն արտգործնախարարի զուգակից հեղինակութիւն իրենց կառավարութիւններէն ներս։ Յարգելով հանդերձ իրենց արտգործնախարարներու հանգամանքը, անոնք յամենայն դէպս չեն դադրիր իրենց կառավարութեանց պետերու alter ego-ն ըլլալէ։ Անոնք կը դիտուին որպէս տուեալ երկիրներու արտաքին քաղաքականութիւնը դարբնող դէմքեր իրենց արտգործնախարարներու եւ վարչապետներու հետ միասին եւ նոյն վերին թիմին պատկանելու լիարժէք իրաւունքներով։

Ի նկատի ունենալով վերոյեշեալը, պէտք է անվարան բարձրաձայնել, երբ յանկարծ ՀՀ կառավարութիւնը կ՚որոշէ որպէս դեսպան Ուաշինկթըն գործուղել դիւանագիտական ասպարէզին հետ դոյզն առընչութիւնն իսկ չունեցող քաղաքական գործիչ մը. այս պարագային՝ յանձին Տիկ. Մակունցի։ Այսպիսի նշանակումը քաղաքական է իր բնոյթով եւ լրջօրէն կը տկարացնէ Հայաստանի եւ Արցախի բարդ դիւանագիտութեան յաջողապէս տիրութիւն ընելու մեր կարողութիւնը։ Ցարդ ՀՀ դեսպանները Ուաշինկթընի մէջ իրենց պաշտօնը ստանձնած են առաջին օրէն իսկ լիարժէք պատրաստականութեամբ։ Անոնք եկած են բարձրորակ փորձառութեամբ։ Անոնք մարզուած դիւանագէտի համբաւ վայելած են ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքի մեծապէս պահանջկոտ խաղաբեմին վրայ։ Ուաշինկթընը քաղաքական նշանակումներու տեղը չէ։ Այստեղ չեն գար սորվելու։ Ասիկա արհեստավարժ գործի հարթակն է։ Գերնուրբ յարաբերութիւններու մեղուային ոլո՛րտը՝ ուր դեսպանները պիտի տիրապետեն հարցերու պատմական յիշողութեան, քաղաքական բարդ գործընթացներու գիտութեան, համաշխարհային այս մայրաքաղաքի թաքուն բնազդներուն եւ յաւիտենապէս ձեւաւորուող տեղեկոյթի բազմաշերտ պաշարներուն։

Մանաւանդ որ կը գտնուինք բացառապէս խնդրայարոյց ժամանակաշրջանի մը սեմին։ Նախ. Պայտընի կառավարութիւնը նոր միայն կը մտնէ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութեան ոլորտը ստանձնելով աշխարհակարգի իր պատասխանատւութիւնները։ Միւս կողմէ պատերազմէ դուրս եկած հայ պետականութիւնը կը գործէ տարածաշրջանային վտանգաւոր ճնշումներու տակ։ Դժուար է երեւակայել աւելի բարդ դիւանագիտական միջավայր մը Հայաստանի համար, քան այն ինչ, որ գոյութիւն ունի այս պահուն։ Զրկել Հայաստանն ու Արցախը Ուաշինկթընի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան լաւագոյն կարողականութիւններէն հսկայ ռիսկ մըն է, որուն իրաւունքը պարզապէս չունի որեւէ իշխանութիւն։

Մենք լուրջ տարակարծութիւններ ունինք Պր. Փաշինեանին հետ ՀՀ պետական գործի մէկէ աւելի բեմերուն վրայ։ Դիւանագիտութեան բեմը անոնցմէ մէկը չէ։ Մենք վաղուց ըսած ենք։ Քաղաքականութիւնը կանգ կ՚առնէ հոն, ուր կ՚ըսկսի դիւանագիտութիւնը։ Ան կանգ կ՚առնէ մեր պայքարի առաջնագծերուն վրայ։ Ան կանգ կ՚առնէ, երբ հայ անկախ պետականութեան գերագոյն շահերն են խնդրոյ առարկայ։ Բծախնդրութեամբ պահպանե՛նք այս ոսկեայ սկզբունքը եւ չտրուինք քաղաքական նշանակումներ ընելու վնասակար եւ անմիտ փորձութեան։

 

Փետրուար 10, 2021

Ուաշինկթըն

Յարակից լուրեր

 • Ինչո՞ւ Ալիեւի նոր յոխորտանքը
  Ինչո՞ւ Ալիեւի նոր յոխորտանքը

  Կը թուի, թէ մարտ ամիսը բանակցութիւններու փուլն էր, քանի որ թէ՛ Փաշինեանը եւ թէ՛ Ալիեւը սկսեր էին խօսիլ Սիւնիքի մասին «կոմունիկացիա»ներու լեզուով։ Ալիեւ սկսեր էր նոյնիսկ դրուատել Փաշինեանի առաջնորդութեամբ գործող ՀՀ կառավարութիւնը իր բարեյոյս պահուածքին համար։ Եւ, իր կարգին, Փաշինեան յանկարծ հարցականի տակ կը դնէր Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի Հայաստանի «թշնամիներ» ըլլալու փաստը… եւ Փաշինեանի քարոզարշաւով մենք սկսեր էինք մտնել եդեմակա՜ն մէկ նոր - ակներեւօրէն սո՛ւտ - աշխարհէ մը ներս։

 • Փաշինեանի թշնամին
  Փաշինեանի թշնամին

  Կը վերադառնամ նոյն կենսական հարցին ըսելու համար, որ թեկնածու Փաշինեանը արդէն իսկ կը խօսի բաց քարտերով, երբ հանգամանօրէն կը պարզէ Արագածոտնի ընտրողներուն «թշնամի»-ի իր տեսութիւնը։ Եւ անշուշտ վազնիվազ իրեն կը հետեւին իր երկսեռ յանկերգողները՝ ամէն օր հայ-թրքական մերձեցման նոր գոհար մը մատուցելով հանրութեան։

 • Փնտռելով հետքերը մեր իրազեկութեան...
  Փնտռելով հետքերը մեր իրազեկութեան...

  Անոր անունը «Գիւզալ» էր մեր աշակերտական շարքերուն մէջ։ Մանրակազմ մարդ մըն էր ան, պիրկ ու ինքնավստահ եւ իր դաժան համբաւը շրջան կ՚ընէր բոլոր դասարաններուն մէջ անձէ անձ ու սերունդէ սերունդ։ Կ՚ըզգայինք իր մեծութիւնը։ Իր բառերը սառն էին, յաճախ հակիրճ ու անգոյն, եւ սակայն շուտով յայտնի կ՚ըլլար, որ անոնք բառեր չէին, այլ գաղափարնե՛ր՝ որոնք դուրս կու գային մտքի անթափանցելի բաւիղներէ եւ շփոթի կը մատնէին մեզ։ 

 • ՀՀ քաղաքական դաշտը եւ ժողովրդական ընդդիմութեան պայքարի յաջորդ փուլը
  ՀՀ քաղաքական դաշտը եւ ժողովրդական ընդդիմութեան պայքարի յաջորդ փուլը

  Հիմա, որ ՀՀ Ազգային ժողովի մեծամասնական ճակատը յստակօրէն դիրքորոշուեցաւ ընդդէմ արտահերթ ընտրութիւններու, յստակ է, որ իշխանութիւնը հանրութեան պիտի ներկայանայ «նոր լիազօրութիւններ»-ով։ Իշխանութեան կողմէ միամտութիւն պիտի ըլլար յամառիլ արտահերթ ընտրութիւններու իր առաջարկին վրայ։ Ինք հիմա վերալիազօրուած կառավարութիւն է եւ վե՛րջ։

 • Շուշի՞ն…
  Շուշի՞ն…

  Հիմա արդէն պարզ է, թէ ինչո՞ւ խորհրդային ներքին սահմանագծերով առաջնորդուելու թշնամիի առաջարկը դոյզն առարկութեան իսկ չհանդիպեցաւ Հայաստանի գործադիր իշխանութեան պետին կողմէ։

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։