Հա

Ազգային

11/04/2021 - 13:35

Մեր երիտասարդութեան հետ դէմ յանդիման

Երիտասարդութիւնը նորութիւն եւ արդիականութիւն կը փնտռէ իր շուրջ։ Հետամուտ է լայն հորիզոններու։ Այսօրուան երիտասարդութիւնը չի փափաքիր կառուցային-կանոնագրային կաղապարներու ենթարկուիլ։ Ան կը նախընտրէ միութենական աշխատանքներու մասնակցիլ, բայց միութեան մը չանդամակցիլ։ Կը նախընտրէ մնալ համակիր՝ քան յանձնառութիւն եւ պատասխանատուութիւն ստանձնել։ Կը նախընտրէ գործել որոշ նպատակի մը համար, բայց ոչ՝ միութենական պարտաւորութիւններու շարքի մը համար։

(Ազգային հոգեր - Ա.)

ՎԻԳԷՆ ԱՒԱԳԵԱՆ

 

Մարդկային կեանքը երբեք դիւրին եղած չէ։

Ամէն ժամանակ ունեցած է իր մարտահրաւէրները եւ զանոնք դիմագրաւելու միջոցները։ Ինչ որ մեր օրերը կը յատկանշեն, Քորոնայի տագնապէս անկախ, ժամանակի եւ հեռաւորութեան կապուած մարտահրաւէրներն են։

Ժամանակը կապուած է արագութեան հետ՝ օրուան պահանջներուն հետ արագ քայլ պահելու, արագ պատշաճելու, արագ զարգանալու եւ արագ փոխուելու հրամայականին հետ։

Մինչդեռ հեռաւորութիւնը կապուած է արդի արհեստագիտութեան հետ, որուն շնորհիւ աշխարհագրութիւն եւ սահման հասկացողութիւնները ժամանակավրէպ դարձած են այլեւս։

Սերունդներ այսօր հասակ կ’առնեն նոր պայմաններու մէջ, ուր ժամանակի եւ հեռաւորութեան հասկացողութիւնները կը ջնջեն մարդոց տարբերութիւնները եւ կը քանդեն հաւաքական ինքնութիւնները։ Օրէ օր կը վտանգուին ազգային արժէքներ, մշակոյթներ եւ ձգտումներ։

Լեզուն կը կորսուի, աւանդութիւնները տեղի կու տան, իսկ ազգային ու բարոյական հասկացողութիւնները կը նահանջեն քիչ մը ամէն տեղ։

Աշխարհը փոքրացած է այլեւս, իսկ երիտասարդութեան երազները մեծցած են։ Երազներ, որոնք կապուած են ժամանակի եւ հեռաւորութեան նոր ըմբռնումներուն։

Երիտասարդներ այսօր աւելի կ’աշխատին, բայց նուազ հարստութեան կը տիրանան։ Աւելի կարելիութիւններ ունին, բայց նուազ ուրախ են։ Աւելի շատ ծանօթներ ունին, բայց նուազ՝ բարեկամներ։

Փոքրացող այս աշխարհը տագնապահար է եւ երիտասարդութիւնը կը կրէ տեսակաւոր տագնապներու լուրջ հետեւանքները՝ առողջապահականէն տնտեսական, ընկերայինէն բարոյական եւ քաղաքականէն քաղաքակրթական։

Այս բոլորին մէջ ո՞ւր է մեր երիտասարդութիւնը։ Մեր միութիւններուն մէ՞ջն է, շո՞ւրջն է, թէ… մեր կեանքին գլխաւոր բացական է։

Իսկ ի՞նչ կ’ընենք մենք, իբրեւ մեծեր, համայնքներ, ազգ ու պետութիւն, եկեղեցի, միութիւններ եւ մամուլ, հայ երիտասարդութիւնը հաւաքական մեր կեանքին մէջ ներգրաւելու համար։

Ընդունինք, որ ցարդ որդեգրած մեր միջոցները իրենք զիրենք սպառած են։ Նոր իրականութիւնները կը թելադրեն նո՛ր մօտեցումներ։

Ազգային մեր կառոյցները սկսած են կորսնցնել երբեմնի իրենց գրաւչութիւնը։ Անցեալի գործունէութեան դրամագլուխը սկսած է մաշիլ, եթէ մաշած չէ արդէն։

Միութենականութիւնը դադրած է ժառանգական յատկանիշ մը ըլլալէ։ Զաւակներ անպայման չեն հետեւիր իրենց ծնողներու օրինակին, որովհետեւ դաստիարակութիւն հասկացողութիւնը փոխուած է եւ հարցում մը սկսած է ինքզինք պարտադրել, թէ՝ աւանդական մեր արժէքները այլեւս որքանո՞վ կը համապատասխանեն նոր սերունդի մտահոգութիւններուն, պայմաններուն եւ սպասումներուն։

Այսօրուան երիտասարդութիւնը շատ աւելի բան գիտէ՝ քան իր ծնողներն ու պատասխանատուները։ Մարդու պէտք չունի ան՝ քանի ունի «Կուկըլ», «Ուքիփետիա» եւ նմանօրինակ այլ միջոցներ, որոնք կրնան բաւարարել իր բոլոր կարիքները՝ կրթութենէն մինչեւ գործի ասպարէզ, անձնական նախասիրութիւններէն մինչեւ բարեկամական լայն շրջանակ։

Այսօրուան երիտասարդութիւնը կռապաշտ է. կուռքը մեքենա՛ն է, գործիքը. հեռաձայն, համակարգիչ, պատկերասփիւռ թէ այլ։ Ան կ’ապրի երէցներէն տարբեր վայրի մը մէջ, որ անիրական է, երեւակայական է։ Համացանցի աշխարհն է այդ, ուր ան աւելի ժամանակ կ’անցընէ՝ քան իր հարազատ տան ու շրջանակին մէջ։

Ի՞նչպէս հասնիլ այդ աշխարհը։ Ի՞նչ լեզուով հաղորդակցիլ այդ տղոց ու աղջիկներուն հետ, որոնք օրէ օր կը տիրապետեն ընկերային հաղորդակցութեան այնպիսի միջոցներու, որոնք հարցականի կ’ենթարկեն անպայման քով-քովի գալու, իրարու հանդիպելու եւ մարդկային շփում ունենալու անհրաժեշտութիւնը։

Երիտասարդութիւնը նորութիւն եւ արդիականութիւն կը փնտռէ իր շուրջ։ Հետամուտ է լայն հորիզոններու։ Այսօրուան երիտասարդութիւնը չի փափաքիր կառուցային-կանոնագրային կաղապարներու ենթարկուիլ։ Ան կը նախընտրէ միութենական աշխատանքներու մասնակցիլ, բայց միութեան մը չանդամակցիլ։ Կը նախընտրէ մնալ համակիր՝ քան յանձնառութիւն եւ պատասխանատուութիւն ստանձնել։ Կը նախընտրէ գործել որոշ նպատակի մը համար, բայց ոչ՝ միութենական պարտաւորութիւններու շարքի մը համար։

Նորերու հետաքրքրութիւնը շատ աւելի համամարդկային հարցերու շուրջ է՝ քան ազգային եւ միութենական մտահոգութիւններու, որովհետեւ առաջինին գործադաշտը անսահման է, մինչդեռ ազգայինն ու միութենականը, ըստ իրենց, դատապարտուած են մնալու սահմանափակ շրջանակի մէջ։

Այս բոլորը, ուզենք կամ չուզենք, իրականութիւններ են, որոնք թելադրել կու տան յարմարիլ նոր կացութիւններուն եւ այսուհետեւ գործել աւելի արագ կշռոյթով, դաստիարակութեան եւ քարոզչութեան աւելի՛ արդիական մօտեցումներով, տեղեկատուական արհեստագիտութեամբ, կառուցային ժամանակակից յարմարութիւններով եւ մեր շրջապատին աւելի լայնօրէն բացուելու քաղաքականութեամբ։

Ամէն գնով պէտք է հասնիլ մեզմէ հեռու գտնուող երիտասարդութեան։ Իսկ հասնելու համար պէտք է արդիականանալ եւ զօրանալ։ Պէտք է դուրս գալ անցեալի յաջողութիւններուն գերին դառնալու իրավիճակէն եւ նայիլ դէպի ապագայ, դէպի նորութիւն եւ դէպի կատարելութիւն։

Մրցակցութեամբ լեցուն այսօրուան աշխարհը տեղ չունի տեղքայլ ու ետքայլ կատարողներու։ Ժամանակն է մեր հաւատքին միացնելու գիտութիւնը եւ երիտասարդութեան ներգրաւման համար որոնելու անցեալէն տարբեր՝ աւելի սերտուած, աւելի համոզիչ եւ աւելի ազդու միջոցներ։

Ներգրաւե՛լ երիտասարդութիւնը եւ զայն պահել մեր շուրջը, մեր մէջ, անոր փոխանցելով հայեցի ոգի ու դաստիարակութիւն, որպէսզի ան հպարտ զգայ իր հայկականութեամբ, զօրանայ իր արմատներով եւ մեծնայ՝

Հաւաքական մեր կեանքին համար,

Հայութեան եւ Հայաստանին համար։

Յարակից լուրեր

 • 2 սեպտեմբերը պայքարի շարունակման յուշարար
  2 սեպտեմբերը պայքարի շարունակման յուշարար

  Կար ժամանակ, երբ 2 Սեպտեմբերը հոմանիշ էր ազգային յաղթանակի եւ հպարտութեան օրուան։

  Կար ժամանակ, երբ Արցախի Հանրապետութեան անկախութեան տօնը՝ 2 Սեպտեմբերը յուշարարն էր դէպի Միացեալ Հայաստան մեր համահայկական երթի առաջին հանգրուանին։

 • Լիզպոնեան կամքով
  Լիզպոնեան կամքով

  Լիզպոնի հերոսական գործողութեան 38-ամեակն է այս տարի։ 27 Յուլիս 1983-ին, Հայկական Յեղափոխական Բանակի հինգ անձնազոհներ գրաւեցին Փորթուգալի մայրաքաղաք Լիզպոնի թրքական դեսպանատունը եւ իրենց հետ պայթեցուցին զայն, երբ չկատարուեցան իրենց պահանջները։ Անոնք ընտրեցին անմահութիւնը՝ իմացեալ մահուան ճամբով։ Իրենց մահով անոնք կեանք տուին ազգին ու գաղափարին։

 • Ե՞ս թէ մենք… (Ազգային Հոգեր Ե.)
  Ե՞ս թէ մենք… (Ազգային Հոգեր Ե.)

  Ես-ի ու մենք-ի հակադրութիւնը այնքան հին է, որքան առաջին հայուն երեւումը Երկիր կոչուող այս մոլորակին վրայ։

  Բոլորս ալ գիտենք, որ անհատաբար արժէք ներկայացնող հայեր շատ ունինք։

 • «Մեղմ պատերազմ»-ը, «Խելացի մետիա»-ն եւ… Դիմատետրի հանրապետութիւնը
  «Մեղմ պատերազմ»-ը, «Խելացի մետիա»-ն եւ… Դիմատետրի հանրապետութիւնը

  «Մեղմ պատերազմ» հասկացողութիւնը յարաբերաբար նոր է եւ կ’անդրադառնայ արդի տեղեկատուութեան միջոցներով մղուած այն ահաւոր պատերազմին, որ այսօր աւերներ կը գործէ ամէնուրեք. վարչակարգեր կը տապալէ, ընկերութիւններ կը քայքայէ եւ ազգային ինքնութիւններ կը ջլատէ։

 • Անմիջական դասեր` Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններէն
  Անմիջական դասեր` Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններէն

  Հայաստանի Ազգային ժողովի կիրակի օրուան արտահերթ ընտրութիւններուն արձագանգները կը շարունակուին լայնօրէն` լրջօրէն ընդգծելով կարգ մը իրականութիւններ, թէ`

Ամենաշատ ընթերցւած

Քւէարկութիւն

Կը յաջողւի՞ արդեօք Արմէն Սարգսեանին նոր որակ մտցնել ՀՀ քաղաքական կեանքում:

Եղանակ

Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։