اقتصادیایرانسیاسی

بررسی آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه

سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۳ با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت پروژه های اقتصادی با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان و ترکمنستان» در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایرنا، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن تبیین اهمیت توسعه مناسبات با کشورهای یادشده، بر لزوم همکاری کلیه دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت توسعه مراودات تجاری – اقتصادی با این کشورها به ویژه در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، صادرات محصولات دانش بنیان، انرژی، صنعت، معدن و همچنین تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد.

آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های همکاری اقتصادی ایران با این کشورها، موانع و راهکارهای رفع آنها و تسهیل روند نهایی سازی و اجرای پروژه ها نیز در ادامه این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا