ایرانسیاسی

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد: جلسه غیرعلنی مجلس برای نحوه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس درباره نحوه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: جلسه غیرعلنی مجلس درباره نحوه تشکیل کمیسیون‌هاست زیرا تقاضای نمایندگان برای عضویت در برخی کمیسیون ها بیش از سقف قانونی و در برخی کمیسیون های دیگر کمتر از سقف قانونی بوده است.

گزارش معاونت قوانین درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات درباره امتیازبندی عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس 

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت:معاون قوانین مجلس گزارشی را درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات نمایندگان درباره امتیازبندی انجام شده برای عضویتشان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به نمایندگان ارائه کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس و طبق گزارش ارائه شده به جلسه غیر علنی مجلس، اعتراض نمایندگان در جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای شعب ۱۵گانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر در مورد عضویت در برخی کمیسیون‌ها تقاضاهای زیادی از سوی نمایندگان ارائه شده و در مقابل عضویت در تعدادی از کمیسیون‌ها با استقبال تعداد اندکی از نمایندگان همراه بوده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: پس از انجام امتیازبندی‌ها و پر شدن سقف کمیسیون‌های تخصصی مشکل کمبود اعضای بعضی کمیسیون‌های تخصصی نیز برطرف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان تا پایان هفته گذشته فرصت داشتند تا فرم سوابق کاری و تخصصی و تحصیلی خود به همراه مدارک خود را به منظور امتیازبندی برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه کنند. امتیازبندی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت الکترونیکی و توسط سیستم انجام می‌شود و شب گذشته فرصت این امتیاز بندی‌ها به پایان رسید.

در صورتی که نماینده یا نمایندگانی نسبت به امتیاز بندی انجام شده اعتراض داشته باشند اعتراض آنها در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طبق ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم های امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می‌کند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل می‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۳۷ آیین نامه داخلی، هیأت رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه‌بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می‌کند. نمایندگان معترض می‌توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیأت رئیسه تقدیم کنند تا هیأتی مشترک، متشکل از هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از انقضای مهلت فوق، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کند. پس از اتمام این مراحل هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای امتیازات هر فرد، اقدام می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا