ارامنه اصفهان و جنوب ایرانارامنه تهران و شمال ایرانارمنیان ایرانایرانسیاسی

آرا شاوردیان و گقارد منصوریان منتخبان مسیحیان ارمنی در مجلس دوازدهم

با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم، اقلیت‌های دینی منتخبان خود را شناختند

اقلیت‌های دینی در این دور از انتخابات با اندکی تغییر نسبت به مجلس یازدهم، نمایندگان خود را برای مجلس دوازدهم انتخاب کردند.

در مجلس یازدهم آرا شاوردیان نمایندگی مسیحیان ارامنه شمال را بر عهده داشت که در انتخابات مجلس دوازدهم با کسب ۵۰۵۸ رای به عنوان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس دوازدهم انتخاب شد.

همچنین روبرت بگلریان نمایندگی ارامنه جنوب ایران در مجلس یازدهم را برعهده داشت اما در این دوره  گقارد منصوریان با کسب ۱۰۳۵ رای به عنوان نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب ایران در مجلس دوازدهم انتخاب شد.

شارلی انویه تکیه که نمایندگی هموطنان آشوری و کلدانی را بر عهده داشت در انتخابات مجلس دوازدهم هم توانست ۲۲۶۸ رای را کسب کند.

کلیمیان هم بار دیگر همایون سامه‌یح نمایندشان در مجلس یازدهم را برای مجلس دوازدهم با ۱۴۰۶ رای انتخاب کردند.

نمایندگی جامعه زرتشتیان ایران را در مجلس یازدهم اسفندیار اختیاری بر عهده داشت اما این بار بهشید برخوردار با کسب ۱۰۲۱ رای به عنوان نماینده زرتشتیان در مجلس دوازدهم انتخاب شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا