ԱտրպատականՀամայնք

ՀՕՄ-ի Ուրմիայի մասնաճիւղի ուխտագնացութիւնը Ատրպատականի հայոց թեմի պատմական սրբավայրեր

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ ՀՕՄ-ի Ուրմիայի մասնաճիւղի վարչութեան նախաձեռնութեամբ միութիւնը կազմակերպել էր ուխտագնացու­թիւ­ն՝ դէպի Ատրպատականի հայոց թեմի մի շարք հնաբոյր սրբավայրեր, յատկապէս հրա­ժեշտ տալու համար վարչութեան երկար տարիների ատենապետուհու՝ Սեդա Մեջ­լումեանի ծառայութեանը, որը անցնող տասնամեակներին նա ընծայել էր մարդա­սի­րական սոյն միութեան Ուրմիայի մասնաճիւղին:

Սոյն ուխտագնացութիւնը տեղի ունեցաւ չորեքշաբթի՝ յունիսի 12-ին,  առաւօտեան ժամը 6:00-ից սկսեալ: Հանրակառքի արտօնութիւնը եւ սրբավայրերի այ­ցելութեան բոլոր համակարգումները կատարւել էին Ուրմիայի գործխորհրդի ատենա­պետ՝ Վանիկ Եաղուբեանցի միջոցով, որը նահանգապետարանից եւս արտօնութիւն­ներ էր վերցրել ուխտաւորների ճանապարհորդութեան համար:

Ուրմիահայ բոլոր ուխտաւորներին Խոյ քաղաքում նախաճաշ հիւրասիրւեց, որը առիթ հանդիսացաւ անդրադառնալու Ատրպատականի հայոց թեմի պատմութեանը: Այցելութեան առաջին սրբավայրը հանդիսացաւ Խոյ քաղաքի Ս. Սարգիս եկեղեցին: Արժանի է նշել, որ Ս. Սարգիսը հայկական բոլոր եկեղեցիների մեծերից մէկն է հանդիսանում, որը 18-րդ դարում կառուցւած լինելով, մեծ տարածութիւն է ներ­կայացնում: Դժբախտաբար այսօր հայեր չեն ապրում Խոյում, եթէ նկատի չունե­նանք անցած դարում մուսուլման կրօնը ընդունած մի շարք հայերին, որոնք թուրքա­կան պետութեան այդ տարածաշրջանին տիրապետած լինելու վախից ազդւած, են­թարկւել էին մուսուլմական կրօնին: Ուխտաւորները իրենց այցի ընթացքում զգացին ամայութիւնը եկեղեցում եւ շրջապատում, որովհետեւ այլեւս հայեր չեն ապրում Խոյ քաղաքում… : Եկեղեցում լռութիւն էր տիրում, մինչեւ սկսւեցին ուխտաւորների հաւա­քական աղօթքն ու կրօնական ու ազգային երգերը: Ոգեւորիչ էր պահը, յատկապէս երբ տարեց ու երիտասարդ, ինչպէս նաեւ երեխաները, միացել էին միմեանց, աղօթքի զօրութիւնը զգալով:

Ուխտաւորների հանրակառքը Խոյից մեկնեց դէպի Ջուլֆա, որտեղ վաղ դա­րերից ի վեր հայեր են ապրել, վանական իրենց համալիրն են կառուցել, նոյնիսկ դպ­րեվանք հիմնել Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքում, որը մինչեւ այսօր Ատրպա­տականի հայոց թեմի բարձր հոգածութիւնն է վայելում:

Ուխտաւորների հանրակառքը մայր Արաքս գետի ափից սկսեց իր ճանապարհը դէպի հայոց ուխտավայրերը: Ճանապարհի վրայ առաջին ուխտավայրն էր Հովւի մա­տուռը, Արաքսի աջ ափին, որի նմանակը գոյութիւն էր ունեցել գետի միւս ափում…:

Աղօթքի ու մաղթանքների շարքը այստեղ եւս արտայայտեցին ուխտաւորները, դրանք իրենց սրտից բխեցնելով եւ ուղարկելով առ Աստւած: Ապա խումբը Արաքսի ափով ուղղւեց եւ բարձրացաւ Ս. Ստեփանոս Նախավկայի հրաշալի վանքը: Եկե­ղեցու եւ իր շրջապատի գեղեցկութիւնը, բնութեան սքանչելի տեսարանը, որը եւ մտքի խաղաղութիւնը էր պարգեւում, մի պահ խորապէս ազդեց բոլորի հոգիներին:

Ուխտաւորները պատմական մեծ արժէք ներկայացնող տաճար մուտք գործե­լով աղօթեցին, շարականներ երգեցին, Ս. Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգու­թեան» աղօթամատեանից հատւածներ արտասանեցին եւ ապա Տէրունական աղօթ­քը 7 անգամ կատարեցին: Աւարտին յիշատակի նկարներ վերցնելով տաճարում, շրջագայեցին վանքի տարբեր մասերում:

Այսպիսով բոլորը իրենց ուխտը կատարեցին դարաւոր վանքում, եւ ճաշելուց յետոյ, հանրակառքը ճանապարհւեց դէպի Ուրմիա: Վերադարձին ուխտաւորները մէկ ժամով կանգառ ունեցան Ջուլֆա քաղաքում, իրենց մտքում արձանագրելով շատ լաւ յուշեր: Ուխտագնացութիւնը աւարտած, ուրմիահայ ուխտաւորները վերադարձան իրենց բնակավայր քաղաքը, գոհ սրտով ու մեծ ուրախութեամբ։ Նրանք բաժանման պահին երախտագիտութիւն յայտնեցին ՀՕՄ-ի վարչութեան եւ Ուրմիայի Գործխոր­հրդին:

Առնչւող Յօդւածներ

Back to top button