Դաշնակցական Բեմ

Փաշինեանի գաղափարախօսութիւնը

ԹԱԹՈՒԼ ՕՀԱՆԵԱՆ

 

Նախքան նիւթիս անցնելը, անհրաժեշտ համարեցի հպանցիկ կերպով, անդրադարձ կատարել գաղափարախօսութիւն հասկացութեանը ի մասնաւորի ազգային գաղափարախօսութեանը:

Գաղափարախօսութիւնը, (Իդիոլոգիա) գաղափարների, հիմնադրոյթների մի հիմնակարգ է, որի նպատակը ժողովրդի ինքնապահպանումն է ազատ ու անկախ զարգացումը եւ բարեկեցիկ կեանքի ապահովումը։

Ազգային գաղափարախօսութիւնը բաղկացած է ազգի գոյապահպանման, ամբողջական հայրենիքի, անկախ պետականութեան, ազգային մշակոյթի հիմնադրոյթներից։

Ազգային գաղափարախօսութեան յենասիւնը հայրենիքն է, այն կենսատարածքը, որի վրայ ազգը,  արարում, ստեղծագործում եւ բարեկեցիկ կեանք է ապահովում իր համար։

Յունիս 23-ին, Հանքաւանում, ՀՀ վարչապետ Ն. Փաշինեանը, առանց որեւէ տւեալների, ժողովրդի անունից ասել է. «Իրական Հայաստանի գաղափարախօսութիւնը, հետեւեալն է.  երբ ժողովուրդը ասում է մեզ եւ բոլորին լսէք, չենք ուզում այլեւս մաքառել, չենք ուզում գոյատեւել, չենք ուզում տառապել, չենք ուզում զոհաբերւել, ուզում ենք ուղղակի ապրել, ժողովրդի ուղերձն է իր էլիտային եւ կառավարող մեծամասնութեանը, կարող էք ստեղծել պայմաններ,  որ ուղղակի ապրենք, պարզապէս լաւ ապրենք»։ Ըստ Փաշինեանի՝ «Այդ գաղափարախօսութիւնը, իրական Հայաստանի գաղափարախօսութիւնն է, ժողովրդի մտածածն է, որը ՔՊ-ականները պէտք է ձեւակերպեն եւ իրականացնեն որպէս քաղաքականութիւն»։

Ազգային գաղափարախօսութեան մէջ, հայրենիքի պաշտպանութեան համար նւիրւածութիւն եւ աննահանջ պայքարի ոգի գոյութին ունի, ազգապահպանման՝ հաւատք ու զոհաբերութիւն, անկախ պետականութեան ամրապնդման՝ նւիրում եւ համարձակութիւն, լեզւի ու մշակոյթի անաղարտ պահպանման՝ անսահման սէր ու գուրգուրանք, բարեկեցիկ կեանքի՝ աշխատասիրութիւն ու աշխոյժութիւն, իսկ Փաշինեանական գաղափարախօսութիւնը դէմ է բոլոր մարդկային առաքինի յատկութիւններին, նրանք չեն ուզում մաքառել ուրեմն ցանկանում են դառնալ անտարբեր, ապատիկ ու անկրակոտ թէ՛ հայրենիքի, եւ թէ՛ իրենց ընտանիքի անվտանգութեան ու պաշտպանութեան գործում, չեն ուզում զոհաբերւել: Որեւէ հայրենասէր մարդ   պատրաստ է իրեն զոհել յանուն բարձր նպատակների, իսկ երբ չունենայ այդ բարձր նպատակները, բնականաբար չի կարող ունենալ նաեւ զոհւելու եւ զոհաբերութեան բարձր գիտակցութիւն: Չեն ուզում գոյատեւել, այսինքն նրանց համար ազգային գոյապայքարը անիմաստ է եւ պատրաստ չեն այդ նպատակի համար աշխատել եւ, վերջապէս, չեն ուզում տառապել, այլ՝ ցանկանում են «որ ուղղակի ապրեն, պարզապէս լաւ ապրեն»։

Վերջապէս Փաշինեանն էլ աւելի քան վեց տարի, ժողովրդի մէջ երկպառակտութիւն, ատելութիւն, թշնամանք սերմանելուց եւ հայրենի տարածքները թշնամուն նւիրաբերելուց յետոյ, իր քմածին «իրական Հայաստանի գաղափարախօսութեան» շնորհիւ, նոր հասկացաւ որ անհրաժեշտ է ժողովրդի լաւ ապրելու համար, լուրջ քաղաքականութիւն «ձեւակերպել ու իրականացնել»։

Երեւան

30.06.2024

Related Articles

Back to top button